Hakutulokset: asetus

Opetusharjoittelu [sivu]

…joiden erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. Asetus määrittää pedagogisten opintojen sisältöjä: pedagogiset opinnot ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja, jotka…

Tietojen luovuttaminen opiskelijarekisteristä [sivu]

…yliopiston opiskelijarekistereiden käyttöä ja tietojen luovutusta säätelevät EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR, EU 2016/679) ja sitä täydentävä kansallinen lainsäädäntö sekä laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tietoja luovutetaan opiskelijatietojärjestelmästä seuraavasti: Tietojen luovuttaminen…

uraseurannat_tietosuoja_uef [pdf]

Itä-Suomen yliopisto Tietosuojailmoitus 1 (4) 3.7.2018 EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) art. 13, 14 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 03 355 111 www.uta.fi Kalevantie 4 Y-tunnus 0155668-4 33014 Tampereen yliopisto 33100 Tampere Tietosuojailmoitus…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.’ Yliopistolaki 558/ 2009. Opiskelua luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa säätelevät mm. asetus yli- opistojen tutkinnoista (794/2004) ja yliopistolaki (558/2009) sekä Itä-Suomen yliopiston sisäiset säännöt…

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas [sivu]

…kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. (Tarkemmin: Valtioneuvoston asetus (19.8.2004/794, 6 §.) Kieli- ja viestintäopinnoista on tietoa kielikeskuksen sivuilla. Poikkeuksia Se, millä kielellä opiskelija on käynyt koulunsa, vaikuttaa opiskelijan tutkinnon…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot Kotisivu: www.uef.fi/hoitotiede Facebook: www.facebook.com/UefHoitotiede https://kamu.uef.fi/student-book/opintosuoritusote-ja-opiskelijatodistukset/ http://www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot http://www.uef.fi/hoitotiede/ http://www.facebook.com/UefHoitotiede 46 UEF // Opinto-opas 2018-2019 4 Ohjeet ja määräykset 4.1 Lait ja asetukset Yliopistolaki 558/2009 www.finlex.fi Valtioneuvoston asetus