Hakutulokset: asetus

Tietojen luovuttaminen opiskelijarekisteristä [sivu]

…yliopiston opiskelijarekistereiden käyttöä ja tietojen luovutusta säätelevät EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR, EU 2016/679) ja sitä täydentävä kansallinen lainsäädäntö sekä laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tietoja luovutetaan opiskelijatietojärjestelmästä seuraavasti: Tietojen luovuttaminen…

uraseurannat_tietosuoja_uef [pdf]

Itä-Suomen yliopisto Tietosuojailmoitus 1 (4) 3.7.2018 EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) art. 13, 14 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 03 355 111 www.uta.fi Kalevantie 4 Y-tunnus 0155668-4 33014 Tampereen yliopisto 33100 Tampere Tietosuojailmoitus…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.’ Yliopistolaki 558/ 2009. Opiskelua luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa säätelevät mm. asetus yli- opistojen tutkinnoista (794/2004) ja yliopistolaki (558/2009) sekä Itä-Suomen yliopiston sisäiset säännöt…

oodin rekisteriseloste [pdf]

…tietojen luovutus sekä seu- raavassa luettelossa:  Yliopistolaki 558/2009 sekä muutokset  Yliopistoasetus 115/1998  Ylioppilaskunta-asetus 116/1998  Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004 sekä muutokset)  Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö …

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot Kotisivu: www.uef.fi/hoitotiede Facebook: www.facebook.com/UefHoitotiede https://kamu.uef.fi/student-book/opintosuoritusote-ja-opiskelijatodistukset/ http://www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot http://www.uef.fi/hoitotiede/ http://www.facebook.com/UefHoitotiede 46 UEF // Opinto-opas 2018-2019 4 Ohjeet ja määräykset 4.1 Lait ja asetukset Yliopistolaki 558/2009 www.finlex.fi Valtioneuvoston asetus

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…http://www.uef.fi/fi/web/laake/tiedekunnan-ohjeet-perustutkinto-opiskelijoille http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata http://www.uef.fi/opiskelu/lait http://www.uef.fi/opiskelu/lait http://www.uef.fi/fi/web/laake/tiedekunnan-ohjeet-perustutkinto-opiskelijoille P6 P8 OPASTETAULU INFO YLIOPISTON MAKSULLINEN PYSÄKÖINTI PAY PARKING (UEF) OPISKELIJAPYSÄKÖINTI (MAKSULLINEN) PARKING WITH STUDENT PERMITS (PAY PARKING) MUU…