Search Results: asetus

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Itä-Suomen yliopistossa [Student Book Search Tag]

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista yliopiston toiminnassa. Tarkoituksena ei ole tiedon suojaaminen, vaan ohjaaminen hyviin käytäntöihin ja yksityisyyden suojan turvaaminen henkilötietojen käsittelyssä. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679, GDPR=General… Continue Reading Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Itä-Suomen yliopistossa

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…tarkennukset Opintojen korvaaminen Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opintojaksoja voidaan korvata, mikäli muualla suoritettu opintojakso vastaa tasoltaan ja sisällöltään tiedekunnan opetussuunnitelmassa olevaa opintojaksoa. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, 25 §). Pro… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…http://www.uef.fi/fi/web/laake/tiedekunnan-ohjeet-perustutkinto-opiskelijoille http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata http://www.uef.fi/opiskelu/lait http://www.uef.fi/opiskelu/lait http://www.uef.fi/fi/web/laake/tiedekunnan-ohjeet-perustutkinto-opiskelijoille P6 P8 OPASTETAULU INFO YLIOPISTON MAKSULLINEN PYSÄKÖINTI PAY PARKING (UEF) OPISKELIJAPYSÄKÖINTI (MAKSULLINEN) PARKING WITH STUDENT PERMITS (PAY PARKING) MUU… Continue Reading Terveyden edistämisen opinto-opas