Hakutulokset: asetus

Yleistä Itä-Suomen yliopistosta [sivu]

…-asetus ja niitä täydentävät yliopiston omat päätökset ja määräykset. Tärkein opiskelijaa koskeva säännös on yliopiston oma tutkintosääntö. Käytännön hallintotehtäviä varten yliopistossa on yliopistopalvelut ja tiedekunnat. Tiedekuntien toimielimistä ml. tiedekuntaneuvostoista kerrotaan…

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Itä-Suomen yliopistossa [sivu]

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista yliopiston toiminnassa. Tarkoituksena ei ole tiedon suojaaminen, vaan ohjaaminen hyviin käytäntöihin ja yksityisyyden suojan turvaaminen henkilötietojen käsittelyssä. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679, GDPR=General…

Opetusharjoittelu [sivu]

…joiden erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. Asetus määrittää pedagogisten opintojen sisältöjä: pedagogiset opinnot ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja, jotka…

Tietojen luovuttaminen opiskelijarekisteristä [sivu]

…yliopiston opiskelijarekistereiden käyttöä ja tietojen luovutusta säätelevät EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR, EU 2016/679) ja sitä täydentävä kansallinen lainsäädäntö sekä laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tietoja luovutetaan opiskelijatietojärjestelmästä seuraavasti: Tietojen luovuttaminen…

uraseurannat_tietosuoja_uef [pdf]

Itä-Suomen yliopisto Tietosuojailmoitus 1 (4) 3.7.2018 EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) art. 13, 14 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 03 355 111 www.uta.fi Kalevantie 4 Y-tunnus 0155668-4 33014 Tampereen yliopisto 33100 Tampere Tietosuojailmoitus…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.’ Yliopistolaki 558/ 2009. Opiskelua luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa säätelevät mm. asetus yli- opistojen tutkinnoista (794/2004) ja yliopistolaki (558/2009) sekä Itä-Suomen yliopiston sisäiset säännöt…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot Kotisivu: www.uef.fi/hoitotiede Facebook: www.facebook.com/UefHoitotiede https://kamu.uef.fi/student-book/opintosuoritusote-ja-opiskelijatodistukset/ http://www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot http://www.uef.fi/hoitotiede/ http://www.facebook.com/UefHoitotiede 46 UEF // Opinto-opas 2018-2019 4 Ohjeet ja määräykset 4.1 Lait ja asetukset Yliopistolaki 558/2009 www.finlex.fi Valtioneuvoston asetus

Suositukset tutkintotodistuksiin 04062019 [pdf]

…käytetään samaa paperia kuin DS:ssä. Yleistä Henkilötunnus kirjataan kaikkiin todistuksiin. Tutkintotodistuksiin ei kirjata arvosteluasteikkoja eikä asetustekstejä. Todistuksia ei numeroida. Todistuksen päiväys Todistus päivätään joko hakemuksen saapumispäivälle tai viimeisen opintosuorituksen päivälle…