Search Results: asetus

Study regulations [page]

…Bodies (Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003) and the Government Decree on the Demonstration of Proficiency in the Finnish and Swedish Languages in the Civil Service (Valtioneuvoston asetus suomen ja… Continue Reading Study regulations

TT Lääketiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…Yliopistolaki 558/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan- tasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki Valtionneuvoston asetus yliopiston tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1136/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search% 5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvos- ton%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata 4.2 Itä-Suomen yliopiston ohjeita ja määräyksiä Itä-Suomen yliopiston… Continue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2017-2018

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…LAIT JA ASETUKSET Yliopistolaki 558/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pi- ka&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki Valtionneuvoston asetus yliopiston tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1136/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/akup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pi- ka&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvos- ton%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata 5.2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEITA JA… Continue Reading UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019

TT Lääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…44 Terveystieteiden tdk 4 Ohjeet ja määräykset 4.1 Lait ja asetukset Yliopistolaki 558/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan- tasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki Valtionneuvoston asetus yliopiston tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttami- sesta 1136/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/al- kup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvos- ton%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista Valtioneuvoston asetusContinue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2016-2017

TT Lääketiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneu- voston%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata Valtionneuvoston asetus yliopiston tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1136/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/al- kup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvos- ton%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista 4.2 Itä-Suomen yliopiston ohjeita ja määräyksiä Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntö http://www.uef.fi/opiskelu/lait 1 § Tutkintosäännön soveltamisala Yliopistolain (558/2009)… Continue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2015-2016