Search Results: learning

UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2018-2019_A5_NETTIVERSIO [pdf]

…luettuina sekä noudattaa kohdeyliopiston sääntöjä ja määräyksiä.  sopia viipymättä kaikista Learning Agreementiin tehtävistä muutoksista lai- toksen/osaston kv-yhteyshenkilön kanssa.  säilyttää allekirjoitettu Learning Agreement.  hakea vaihto-opintojen hyväksilukemista laitoksella/osastolla vaihdon… Continue Reading UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2018-2019_A5_NETTIVERSIO

UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut [pdf]

…joista yh- teen ISEP pyrkii opiskelijan sijoittamaan. Haun toisessa vaiheessa opiskelija täyttää kohdeyliopiston hakemuksen, hankkii sii- hen vaadittavat liitteet (esim. vaihtoajan opintosuunnitelma eli Learning Agreement), ja toimittaa hakemuksen yliopistokohtaisen ohjeistuksen… Continue Reading UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut

vaihto-opiskeluopas_syksy_2016_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut_UEF_korjattu [pdf]

…noudattaa vastaanottavan yliopiston sääntöjä ja määräyksiä.  sopia viipymättä kaikista Learning Agreementiin tehtävistä muutoksista lai- toksen/osaston kv-yhteyshenkilön kanssa.  säilyttää allekirjoitettu Learning Agreement.  hakea vaihto-opintojen hyväksilukemista laitoksella/osastolla vaihdon jäl-… Continue Reading vaihto-opiskeluopas_syksy_2016_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut_UEF_korjattu

Vaihtoon hakeminen [Student Book Search Tag]

…etukäteen, etteivät hakukohteiden lukukaudet mene päällekkäin. Opiskelijan tulee keskustella vaihtoajan opintosuunnitelmasta oman oppiaineen kv-yhteyshenkilön kanssa, jotta opintojen hyväksilukeminen ja soveltuvuus tutkintoon saadaan sovittua. Opintosuunnitelma tehdään Learning Agreement -lomakkeelle haun toisessa… Continue Reading Vaihtoon hakeminen

Aktiiviset opintoyhteisöt / Active Study Communities [Unknown]

[[“Yhteis\u00f6 / Community”,”Tiedekunta / Faculty”,”Sivusto / Site”,”Yammer-ryhm\u00e4 / Yammer Group”],[“Biologia / Biology”,”LUMET”,”Biologian opintoyhteis\u00f6\n\nBiology of Environmental Change“,”Biology learning community“],[“Biol\u00e4\u00e4ketiede / Biomedicine”,”TT”,”Biol\u00e4\u00e4ketieteen opintoyhteis\u00f6“,”Biol\u00e4\u00e4ketieteen LuK-vaiheen opiskelijat \n\nBIOMED MSc programme“],[“Farmasia / Pharmacy”,”TT “,”Farmasian opintoyhteis\u00f6\nMDP… Continue Reading Aktiiviset opintoyhteisöt / Active Study Communities