Hakutulokset: palaute

Kirjastotilojen POP UP -työpaja 22.11. klo 11-15 Carelian aulassa [uutinen]

Työpajan tavoitteena on kerätä käyttäjätietoa sekä kirjaston henkilöstöltä että asiakkailta Carelia-talon kehittämisen tueksi. Carelian aulassa on rasteja, joissa kirjataan ylös kokemuksia sekä ideoita tilojen, teknologian ja kirjaston käytön…

TT ohjauksen_kokonaissuunnitelma 2012 [pdf]

palaute kerätään siten, että koulutusohjelmat keräävät ohjauksen palautetta liittäen kysymykset opintopolun eri vaiheissa opiskelijoille tehtäviin palautekyselyihin, joita tehdään esimerkiksi 1., 3. ja 5. lukuvuoden lopussa. Palaute käsitellään koulutusohjelmien opetuksen kehittämis‐…

Kandidaatin tutkielman arvostelulomake [dot]

…– tulosten arviointi FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX Kirjallinen palaute Kandidaatin tutkielma on hyväksytty ____/____ 20 arvosanalla FORMCHECKBOX välttävä FORMCHECKBOX tyydyttävä FORMCHECKBOX hyvä FORMCHECKBOX kiitettävä FORMCHECKBOX erinomainen Ohjaaja täyttää…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…tulee olla opiskelijaedustus. 41 § Koulutuksen arviointi Yliopiston koulutusta arvioidaan määrävuosin. Rehtori päättää arvioinnin toteuttamisesta. 42 § Opetusta ja ohjausta koskeva palaute Opetuksesta, opinnoista, ohjauksesta ja tutkinnoista kerätään palautetta opiskelijoilta…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…§ Opetusta ja ohjausta koskeva palaute Opetuksesta, opinnoista, ohjauksesta ja tutkinnoista kerätään palautetta opiskelijoilta ja muilta tahoilta. Rehtori antaa ohjeet opiskelijapalautteen keräämisestä, käsittelystä ja palautteeseen liittyvästä tietosuojasta. Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja…

Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun [pdf]

…ystävällisyys, huumorintaju sinnikkyys, periksiantamattomuus, sisu kritiikinsietokyky, kyky analysoida ja hyödyntää palautetta ahkeruus, päämäärätietoisuus, itsevarmuus innostuneisuus, muiden innoittaminen 12 Itä-Suomen yliopisto muut matkustamisvalmius, ajokortti kv-kokemus, kv-vaihdot ja niistä omaksutut taidot harrastukset…

Lyhyt johdatus työnhakuun [pdf]

…tai asiakkaiden kanssa luotettavuus, ystävällisyys, huumorintaju sinnikkyys, periksiantamattomuus, sisu kritiikinsietokyky, kyky analysoida ja hyödyntää palautetta ahkeruus, päämäärätietoisuus, itsevarmuus innostuneisuus, muiden innoittaminen 12 Itä-Suomen yliopisto muut matkustamisvalmius, ajokortti kv-kokemus, kv-vaihdot ja…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…tai ei tunne saavansa oikeutettua asian käsittelyä tai oikeudenmukaista kohtelua, on mahdollista tehdä reklamaatio tai oikaisupyyntö (ks. luku 6.5.6). Ohjeet löytyvät Kamusta https://kamu.uef.fi/student-book/palautesivulle/ https://kamu.uef.fi/student-book/yliopiston-sisainen-muutoksenhaku/ https://kamu.uef.fi/student-book/palautesivulle/ https://studentuef.sharepoint.com/sites/Filosofinentdk/SitePages/Toimielimet_laatu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/Filosofinentdk/SitePages/Toimielimet_laatu.aspx https://kamu.uef.fi/student-book/palautesivulle/ https://kamu.uef.fi/student-book/yliopiston-sisainen-muutoksenhaku/ Kasvatustieteiden…

Lumet Arvostelu gradu [docx]

…ja metsätieteiden tiedekunta Tiedekunnan sisäinen ohje Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 20.10.2015 [image: Uef_lomake_kuva-03] Arvostelu ja arvosanaesitys 1(2) Pro gradu -tutkielma Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Lomake palautetaan yksikön opintoasioista vastaavalle sihteerille, joka…