Hakutulokset: palaute

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas [sivu]

…vilpistä rehtorille yliopistolain 45 §:n mukaista kurinpitomenettelyä varten.     Palaute ja reklamaatio, muutoksenhaku Palaute ja reklamaatio, muutoksenhaku Itä-Suomen yliopiston opiskelijalla on useita mahdollisuuksia palautteen antamiseen. Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa…

TT ohjauksen_kokonaissuunnitelma 2012 [pdf]

palaute kerätään siten, että koulutusohjelmat keräävät ohjauksen palautetta liittäen kysymykset opintopolun eri vaiheissa opiskelijoille tehtäviin palautekyselyihin, joita tehdään esimerkiksi 1., 3. ja 5. lukuvuoden lopussa. Palaute käsitellään koulutusohjelmien opetuksen kehittämis‐…

JOHTOSAANTO_Tutkintosaanto [pdf]

…ohjausneuvostossa ja toimikunnissa tulee olla opiskelijaedustus. 13 41 § Koulutuksen arviointi Yliopiston koulutusta arvioidaan määrävuosin. Rehtori päättää arvioinnin toteuttamisesta. 42 § Opetusta ja ohjausta koskeva palaute Opetuksesta, opinnoista, ohjauksesta ja…

Kandidaatin tutkielman arvostelulomake [dot]

…– tulosten arviointi FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX Kirjallinen palaute Kandidaatin tutkielma on hyväksytty ____/____ 20 arvosanalla FORMCHECKBOX välttävä FORMCHECKBOX tyydyttävä FORMCHECKBOX hyvä FORMCHECKBOX kiitettävä FORMCHECKBOX erinomainen Ohjaaja täyttää…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…§ Opetusta ja ohjausta koskeva palaute Opetuksesta, opinnoista, ohjauksesta ja tutkinnoista kerätään palautetta opiskelijoilta ja muilta tahoilta. Rehtori antaa ohjeet opiskelijapalautteen keräämisestä, käsittelystä ja palautteeseen liittyvästä tietosuojasta. Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…tulee olla opiskelijaedustus. 41 § Koulutuksen arviointi Yliopiston koulutusta arvioidaan määrävuosin. Rehtori päättää arvioinnin toteuttamisesta. 42 § Opetusta ja ohjausta koskeva palaute Opetuksesta, opinnoista, ohjauksesta ja tutkinnoista kerätään palautetta opiskelijoilta…

Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun [pdf]

…ystävällisyys, huumorintaju sinnikkyys, periksiantamattomuus, sisu kritiikinsietokyky, kyky analysoida ja hyödyntää palautetta ahkeruus, päämäärätietoisuus, itsevarmuus innostuneisuus, muiden innoittaminen 12 Itä-Suomen yliopisto muut matkustamisvalmius, ajokortti kv-kokemus, kv-vaihdot ja niistä omaksutut taidot harrastukset…