Hakutulokset: tutkinnot

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas [sivu]

…Åbo Akademi. Tohtorikoulutukseen liittyy monipuolinen yhteistyö tieteenalojen välisissä tohtoriohjelmissa. Opiskelijat voivat käyttää myös kansainvälisten verkostojen tarjoamaa koulutusta ja muita yhteisten tohtoriohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot Terveystieteiden tohtoriohjelmassa hoitotieteen pääaineessa…

Lumet tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017 [pdf]

…kanssa. 2 § Tiedekunnan tutkinnot Tiedekunnassa voidaan suorittaa 1) alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden kandidaatin ja maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto 2) ylempänä korkeakoulututkintona filosofian maisterin ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto…

Tiedekunnan opiskelun pysyväismääräykset [pdf]

…ja harjoittaa luonnontieteellisen ja metsätieteellisen alan tutkimusta, antaa siihen liittyvää ylintä opetusta sekä toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. 2 § Tiedekunnan tutkinnot Tiedekunnassa voidaan suorittaa 1) alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden kandidaatin…

TT tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2013 [pdf]

…ja ravitsemustieteen pääaineissa. 2 § Tiedekunnan tutkinnot Tiedekunnassa voidaan suorittaa 1) alempana korkeakoulututkintona farmaseutin tutkinto, terveystieteiden kandidaatin tutkinto hoitotieteen, ergonomian, kansanterveystieteen, liikuntalääketieteen ja ravitsemustieteen pääaineissa ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinto biolääketieteen…

Opintojen suoritusaika [sivu]

…lisensiaatti: viisi ja puoli lukuvuotta Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pitemmässä ajassa (5 + 2 vuotta, poikkeuksena psykologian…

Tohtorikoulutus [sivu]

Itä-Suomen yliopistossa on mahdollisuus jatkaa opintoja maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Yliopistossa suoritettavia tieteellisiä jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Joillakin aloilla on mahdollista suorittaa myös ammatillinen jatkotutkinto, kuten esimerkiksi sairaalafyysikon…

Yliopistosanastoa [sivu]

…yhdistys. Se on Joensuussa oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden järjestö. Lisätietoja: www.judica.fi, puheenjohtaja [at] judica.fi, Facebook (Judica ry) K Kaksiportainen tutkinto tarkoittaa, että tutkinnot koostuvat sekä alemmasta (kandidaatin)…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…korvautuu aikaisemman terveysalan tut- kinnon perusteella, ja opinnot on suunniteltu kolmen lukuvuoden mittaisiksi. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua…

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…mm. verkko- opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella tai muualta päin Suomea. Ter- veystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot järjestetään yhteistyössä ergonomian, kansanterveystieteen ja liikuntalääketieteen oppiaineiden kesken. Terveystieteiden kandidaatin ja…