Hakutulokset: tutkinnot

Lumet tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017 [pdf]

…kanssa. 2 § Tiedekunnan tutkinnot Tiedekunnassa voidaan suorittaa 1) alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden kandidaatin ja maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto 2) ylempänä korkeakoulututkintona filosofian maisterin ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…netelmien soveltamiseen, valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä, valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja hyvä viestintä- ja kielitaito. PÄÄAINEET JA TUTKINNOT Ympäristö- ja biotieteiden laitoksella on kaksi oppiainetta: Biologia ja…

TT tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2013 [pdf]

…ja ravitsemustieteen pääaineissa. 2 § Tiedekunnan tutkinnot Tiedekunnassa voidaan suorittaa 1) alempana korkeakoulututkintona farmaseutin tutkinto, terveystieteiden kandidaatin tutkinto hoitotieteen, ergonomian, kansanterveystieteen, liikuntalääketieteen ja ravitsemustieteen pääaineissa ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinto biolääketieteen…

Opintojen suoritusaika [sivu]

…lisensiaatti: viisi ja puoli lukuvuotta Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pitemmässä ajassa (5 + 2 vuotta, poikkeuksena psykologian…

Tohtorikoulutus [sivu]

Itä-Suomen yliopistossa on mahdollisuus jatkaa opintoja maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Yliopistossa suoritettavia tieteellisiä jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Joillakin aloilla on mahdollista suorittaa myös ammatillinen jatkotutkinto, kuten esimerkiksi sairaalafyysikon…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…korvautuu aikaisemman terveysalan tut- kinnon perusteella, ja opinnot on suunniteltu kolmen lukuvuoden mittaisiksi. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua…

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…mm. verkko- opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella tai muualta päin Suomea. Ter- veystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot järjestetään yhteistyössä ergonomian, kansanterveystieteen ja liikuntalääketieteen oppiaineiden kesken. Terveystieteiden kandidaatin ja…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…ja arvioimaan sitä kriittisesti. Humanistimaisteri hallitsee myös tehokkaan tiimi- ja projektityöskentelyn ja on taitava viestijä. Humanistisen alan tutkinnot antavat mahdollisuuksia monessa ammatissa toimimiseen: alumnimme sijoittuvat vaihteleviin asiantuntijatehtäviin muun muassa opetusalalle,…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…viestijä. Humanistisen alan tutkinnot antavat mahdollisuuksia monessa ammatissa toimimiseen: alumnimme sijoittuvat vaihteleviin asiantuntijatehtäviin muun muassa opetusalalle, tutkijoiksi, toimittajiksi, tiedot- tajiksi, kääntäjiksi, tulkeiksi, arkisto-, järjestö- ja EU-tehtäviin sekä kulttuuritehtäviin kuntien ja…

UEF_AHOT_periaatteet_fi_2016 [pdf]

…ylempään tutkintoon, poikkeuksena vanhan tutkintoasetuksen mukaiset kandidaatin tutkinnot. Tunnustettavien opintojen vanheneminen Tutkintosäännön 23 § mukaan tiedekuntaneuvosto päättää perusteista, joiden mukaan opiske- lija suorittamat opinnot vanhenevat. Aiemmin suoritetut tutkintovaatimusten mukaiset kie-…