Hakutulokset: elli

Asuminen [sivu]

…tarkemmin Elliin ja Kuopakseen Joensuun Elli – opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli on Joensuussa opiskelija-asuntoja tuottava, ylläpitävä ja vuokraava osakeyhtiö. Asukkaitamme ovat Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun sekä muiden joensuulaisten peruskoulun jälkeisten…

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…ja työelämän aloille. Yliopistoissa voidaan suorit-taa alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja 21 koulutusalalla (esim. luonnontieteellinen koulutusala, lääketieteellinen koulutusala, yhteiskuntatieteellinen koulu-tusala). Yliopistoille annetaan koulutusvastuu eli oikeus järjestää tietyn alan ope-tusta ja antaa…

Näin opintosi käynnistyvät! [sivu]

…vapaaehtoistyön mahdollisuuksiin Joensuun Pelastakaa Lapset ry:n paikallisyhdistyksessä ja Pelastakaa Lapset ry:llä. Tarjoamme tietoa myös harjoittelumahdollisuuksista, tulevista koulutuksista, sekä opinnäytetöiden/oppimistehtävien aiheista. 19. Pohjois-Karjalan Jelli järjestötietopalvelu Pisteellämme opiskelija voi tutustua Pohjois-Karjalan Jelli-järjestötietopalveluun:…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…koulutus on kaksiportainen ja kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija jat- kaa maisterivaiheen opinnoissa, jotka ovat englanninkielisiä. Koulutusohjelmassa yhdis- tyvät luonnontieteellinen ja lääketieteellinen osaaminen. Biolääketieteen pääaineen opiskelijat valmistuvat luonnontieteiden kandidaateiksi (180 op) tai…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…pääaineen hyvää tuntemusta, valmiutta soveltaa tieteellistä tietoa, tieteellisten menetelmien tuntemusta, valmiutta tieteelliseen jatko- koulutukseen ja jatkuvaan opiskeluun sekä tieteellisen viestinnän tuntemusta ja riittävää vies- tintätaitoa. Ylempää korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on…

tuutorin_linkkikartta [pdf]

…Opi, kv. liikkuvuuspalvelut  UEF Asiointipalvelut (E-services)  Tietotekniikkapalvelut  YTHS  Opiskelukyky  Nyyti  Esteetön opiskelu  ISYY  Elli (Joensuu)  Kuopas (Kuopio)  Savonlinnan Opiskelija-asunnot (SA0)…

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusanomus [pdf]

…palautusta (16,50 €) (vain Kuopas- ja Elli-osoitteet) PERUSTE ilmoittautuminen poissaolevaksi syy: _______________________________________________________________________________________ opintojen keskeyttäminen (keskeyttämisilmoitus liitteenä) tai opinto-oikeudesta luopuminen kaksoisjäsenyys, maksettu aiemmin toiseen ylioppilaskuntaan (vain YTHS-osuus, jäsenmaksukuitit liitteenä) ylioppilaskunnan hallituksen/edustajiston…

UEF Information Sheet 2017-1 [pdf]

…58043 Accommodation Student Housing Company Joensuun Elli Kuopio Student Housing Company Kuopas opiskelija-asunnot@joensuunelli.fi www.joensuunelli.fi customerservice@kuopas.fi www.kuopas.fi JOENSUU CAMPUS international@uef.fi P.O. Box 111 FI-80101 Joensuu, Finland fax +358 13 318 110…

OrientationProgramme_Joensuu_autumn2018 [pdf]

…Degree students in Learning, Teaching and Counselling in Intercultural Context meet on Friday 7 September at 14.15-16.00 in F102, Futura building. 1131003 Orientation for International Students Credits: 1 ECTS Please…

Linkkejä hyvinvoinnin tueksi_uef [pdf]

…/ uraohjaus ja neuvonta  Kielikeskus  Kirjasto  OPI / kv. liikkuvuuspalvelut  Tietotekniikkapalvelut *UEF Asiointipalvelut  YTHS  Opiskelukyky  Nyyti  ISYY  Elli (Joensuu)  Kuopas…