Hakutulokset: opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…saa hakea muutosta valittamalla. Tutustu myös yliopistossa laadittuihin opetuksen ja opiskelun eettisiin ohjeisiin: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 5.4.5 Opintojen porrastusjärjestelmä (Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 28.2.2018. Voimaan 1.8.2018 alkaen.) Yleismääräykset Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan opetussuunnitelman…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ohjeita …………………………………………………………………. 285 8.1 Opiskelun eettiset ohjeet ………………………………………………………………………………………….. 285 8.2 Opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa ……………………………………………………………………………………………………………….. 288 8.3 Opetuksen erityisjärjestelyt ……………………………………………………………………………………… 292 8.4 Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…valittamalla. Tutustu myös yliopistossa laadittuihin opetuksen ja opiskelun eettisiin ohjeisiin: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 4.6 TIETOTURVA LÄÄKETIETEEN ALAN KLIINISESSÄ OPETUKSESSA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA (Alkuperäinen teksti: Hallintoylilääkäri Martti Kansanen, tietohallintojohtaja Pentti Sopanen, KYS,prof. Leo…

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet [sivu]

Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Kaikkien yliopistossa toimivien opettajien ja opiskelijoiden oletetaan tuntevan nämä TENKin julkaisemat ohjeet (www.tenk.fi, HTK-ohje). Yliopistoilla on velvollisuus järjestää…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…tukemista. Harjoittelut järjeste- tään koulutuksesta riippuen esimerkiksi tiedekunnan yhteydessä toimivassa Joensuun normaalikoulussa tai opiskelijan itse etsimissä harjoittelupaikoissa perusopetuksen, eri- tyisopetuksen, ammatillisen koulutuksen tai aikuisopetuksen tehtävissä. Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutukseen sisältyy…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…pykäliä sovelletaan. Rehtori antaa erillisen menettelytapaohjeen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja rikostausta- otteen pyytämisestä. 44 § Eettiset periaatteet Tiedekuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen eettiset periaatteet tunnetaan. Rehtori…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…opiskelijan Kamu-käsikirjaan verkossa. Tiedekunnan opinto-oppaaseen on koottu opetusta antavien yksiköiden opetussuunnitelmat (tutkin- torakenteet, opintojaksoluettelot ja määräykset) sekä tiedekunnan määräykset ja ohjeet. Opinto-opas on luettavissa verkkosivuilta (www.uef.fi). Oppiaineiden opetussuunnitel- mat, opetuksen