Search Results: palaute

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

palautetta opiskelijoilta WebOodin palautejärjestelmän avulla. Lisäksi opettaja voi kerätä palautetta omilla menetelmillään. Palautteeseen sisällytetään opintojakson ja opetuksen arvioinnin lisäksi opiskelijan arvio omasta ko. opintojaksolla tekemästä työmäärästä ja laadusta sekä oppimisesta…. Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…ajankohtaisviestintää Yammerissa (liity ryhmään: UEF Kauppatieteiden opiskelijat). Opiskelijoiden digitaalinen työympäristö on nimeltään UEF// Kamu. KAMUssa on kauppatieteiden opintoyhteisö, josta löytyy lisätietoa opinnoista. Opiskelijapalaute Kauppatieteiden laitoksella kerätään palautetta opiskelijoilta WebOodin palautejärjestelmän… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Teologian opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…mistaan kehittämiskohteista, käytössä ovat seuraavat teologian osaston omat kanavat: https://kamu.uef.fi/student-book/palautesivulle/ https://studentuef.sharepoint.com/sites/Filosofinentdk/SitePages/Toimielimet_laatu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/Filosofinentdk/SitePages/Toimielimet_laatu.aspx https://kamu.uef.fi/student-book/yliopiston-sisainen-muutoksenhaku/ https://kamu.uef.fi/student-book/palautesivulle/ Teologian osasto // UEF 79 Palautepäivä Teologian osaston omat palautepäivät ovat opiskelijoiden ja opettajien yhteisiä tilaisuuk-… Continue Reading Teologian opinto-opas 2018-2019

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…tai ei tunne saavansa oikeutettua asian käsittelyä tai oikeudenmukaista kohtelua, on mahdollista tehdä reklamaatio tai oikaisupyyntö (ks. luku 6.5.6). Ohjeet löytyvät Kamusta https://kamu.uef.fi/student-book/palautesivulle/ https://kamu.uef.fi/student-book/yliopiston-sisainen-muutoksenhaku/ https://kamu.uef.fi/student-book/palautesivulle/ https://studentuef.sharepoint.com/sites/Filosofinentdk/SitePages/Toimielimet_laatu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/Filosofinentdk/SitePages/Toimielimet_laatu.aspx https://kamu.uef.fi/student-book/palautesivulle/ https://kamu.uef.fi/student-book/yliopiston-sisainen-muutoksenhaku/ Kasvatustieteiden… Continue Reading Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas