Filosofisen tiedekunnan ohjeet

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle

Tarkentavat ohjeet

Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat Opiskelijan käsikirjan kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä ohjeita.

Humanistinen osasto (suomen kieli ja kulttuuritieteet, vieraat kielet ja käännöstiede)

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto (erityispedagogiikka, kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, ohjauksen koulutus, psykologia)

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto (lastentarhanopettajien, luokanopettajien sekä käsityön- ja kotitalousopettajien koulutus)

Teologian osasto (läntinen teologia, ortodoksinen teologia)