Opinnäytetyön tarkastus

Opiskelijan ohje syventävien opintojen opinnäytetyön (pro gradu -tutkielman) toimittaminen tarkastettavaksi

Klikkaa sivun alla olevia otsikoita ja saat tarkemmat ohjeet esiin.

Opinnäytetyöprosessi kaavakuvana

Syventävien opintojen opinnäytetyön / Pro Gradu-tutkielman koko prosessin kulku

Lisätietoa:

Yliopiston päätökset ja ohjeet: Tutkintosääntö, Akateemisen rehtorin päätös

Lisäksi tiedekunnilla ja yksiköillä voi olla omia täydentäviä ohjeita: