Opinnäytetyön tarkastus

Opiskelijan ohje syventävien opintojen opinnäytetyön (pro gradu -tutkielman) toimittaminen tarkastettavaksi

Ohjeet opinnäytetyön tarkastamiseksi löytyy tiedekuntien  sivuilta.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa pilotoidaan keväällä 2018 syventävien opintojen opinnäytetyön/pro gradu –tutkielman tarkastusprosessin digitalisointia. Tämän sivun ohjeet koskevat tätä pilottia. Klikkaa sivun alla olevia otsikoita ja saat tarkemmat ohjeet esiin.

Opinnäytetyön tarkastus ja arvostelu digitaalinen prosessikuvaus

Lisätietoa:

Yliopiston päätökset ja ohjeet: Tutkintosääntö, Akateemisen rehtorin päätös

Lisäksi tiedekunnilla ja yksiköillä voi olla omia täydentäviä ohjeita.

Syventävien opintojen opinnäytetyön / Pro Gradu-tutkielman koko prosessin kulku

 • Palauta opinnäytetyösi plagiaatintunnistukseen Moodlessa työsi ohjaajalle.
 • Ohjaaja tarkastaa plagiaatintunnistusraporttisi ja antaa sähköpostiviestissä luvan työn jättämisestä virallisesti tarkastettavaksi Asiointipalvelun kautta.
 • Tee plagiaatintarkastuksen läpikäyneestä opinnäytetyöstäsi PDF/A-tiedosto; kirjaston verkkosivuilla on ohjeet tätä varten. Nimeä työ SukunimiEtunimi20XX.
 • Jätä opinnäytetyösi tarkastukseen UEF//ASIOINTIPALVELUN lomakkeella.  (Kahden tekijän työssä toiselle tekijälle tulee hyväksymispyyntö tarkastukseen jättämisestä, muutoin prosessi ei etene).
 • Merkitse lomakkeelle plagiaatintunnistuksen tehnyt ohjaaja ja muut ohjaajat.
 • Liitä lomakkeeseen plagiaatintunnistusjärjestelmästä saatu raportti (sekä mahdollinen ohjaussopimus).
 • Täytä kaikki lomakkeessa kysytyt kentät.
 • Valitse työn julkisuusaste kirjastossa (yliopisto suosittaa Open Access julkaisemista) kts. yliopiston julkaisustrategia
 • Jos hyväksyt, että päätös annetaan tiedoksi sähköisesti, saat UEF//ASIOINTIPALVELUSTA sähköpostiviestejä (No-reply@uef.fi) prosessin etenemisestä
 • Kun tarkastajien lausunnot ovat tulleet, saat järjestelmästä pyynnön antaa vastaus tarkastajien lausuntoon ja arvosanaesitykseen.
  Huom! tarkastusprosessi ei etene, jos et vastaa!
 • Antamasi ilmoituksen perusteella yksikön johtaja tekee päätöksen.
 • Arvostelupäätöksen jälkeen opintosuoritus tallennetaan Oodiin

=> Plagiaatintunnistuksen tarkastava ohjaaja antaa esityksen tarkastajista yksikön johtajalle, kun hän on todennut, että plagiaatintunnistus on tehty ja raportti on hyväksytty.

=> Yksikön/laitoksen johtaja määrää tarkastajat. Osaston/laitoksen johtaja määrää tarkastajat, joilla on kuukausi aikaa antaa kirjallinen lausunto opinnäytetyöstä ja esitys arvosanasta. Määräaikoihin ei lueta jaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta, eikä 15.6.-15.8. välistä aikaa.

=> Virkailija kirjaa opinnäytetyöprosessiin tarkastajilta sähköpostissa saapuneet lausunnot. Kun lausunnot on liitetty prosessiin, järjestelmästä lähtee opiskelijan kuulemispyyntö

Opiskelija saa järjestelmästä pyynnön antaa vastaus tarkastajien lausuntoon ja arvosanaesitykseen

 • Kun opiskelija saa ilmoituksen tarkastajien lausunnosta ja arvosanaehdotuksesta, hän vastaa asiointipalvelun lomakkeen kautta ja liittää mahdollisen kirjallisen vastineen. Opiskelijalla on neljä vaihtoehtoa: hyväksytty/keskeytetty/vastine/riitautus (kahden opiskelijan työssä).
 • Huom! tarkastusprosessi ei etene, jos et vastaa!

=> Yksikön/laitoksen johtaja arvostelee opinnäytetyön
Osaston/laitoksen johtaja arvostelee opinnäytetyön tarkastajien lausunnon perusteella tai tekee keskeyttämispäätöksen, jos opiskelija on sitä pyytänyt. Mikäli arvosanaehdotukset eivät ole yhteneväiset tai mikäli opiskelija ei hyväksy arvosanaehdotusta, osaston/laitoksen johtaja voi harkintansa mukaan määrätä kolmannen tarkastajan. Arvostelusta lähetetään opiskelijalle päätös sähköpostitse.
Opinnäytetyön arvostelua koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija saa hakea Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisesti oikaisua neljäntoista päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

=> Opinnäytetyön tallentaminen: Virkailija tallentaa arvostellun opinnäytetyön opintosuoritusrekisteriin.
=> Opinnäytetyön julkaiseminen: Opinnäytetyö julkaistaan kirjastossa opiskelijan valitseman julkaisutavan mukaisesti.
=> Opinnäytetyön arkistoiminen: Asiointipalvelu arkistoi opinnäytetyön automaattisesti