Opiskelutaidot

Yliopisto-opiskelu ja sen erityispiirteet

Yliopistolle ominaisia piirteitä ovat tieteellisyys ja akateeminen vapaus. Akateeminen vapaus näkyy siinä, että opiskelijalla on suuri vapaus suunnitella ja ohjata omia opintojaan. Omaan opiskelutahtiin, sisältöihin ja opiskelumuotoihin voi vaikuttaa. Vapauden mukana tulee myös vastuu: opiskelijan tulee osata itse suunnitella opintojaan, asettaa tavoitteita ja tarvittaessa muuttaa niitä. Ajankäytön suunnitteluun kannattaa panostaa.

Oppimiseen vaikuttavat monet asiat, kuten aikaisemmat tiedot ja kokemukset, motivaatio, tavoitteet sekä odotukset. Oppiminen on taito, jota voi tietoisesti myös oppia ja harjoitella.