Terveystieteiden tiedekunnan ohjeet

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle

Tarkentavat ohjeet

Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat Opiskelijan käsikirjan kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä ohjeita.

Farmasia

Hoitotiede

Lääketieteen laitos (lääketiede, hammaslääketiede, liikuntalääketiede, ravitsemustiede, biolääketiede, terveyden edistäminen)