Tarkenna hakuasi

Hakutulokset: hyvaksiluku

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2024-2025 [sivu]

Johdanto Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Opiskeluoikeudet Opiskeluoikeuden muutokset Opiskeluoikeuden muutoksia ovat Opintojen suorittaminen ja arviointi Filosofisessa tiedekunnassa sovelletaan osaa uuden, 1.1.2024 voimaan tulleen, koulutuksen johtosäännön määräyksistä vasta 1.8.2025 alkavissa opetussuunnitelmissa (ei siis vielä lukuvuonna 2024-2025, jota tämä opas koskee). Esimerkiksi opintojaksojen arviointia uudistetaan lukuvuosien 2025-2028 opetussuunnitelmiin. Yksilöllisiin opintojärjestelyihin liittyvä neuvonta ja päätösten valmistelu filosofisessa tiedekunnassa:koulutusasiantuntija […]

Vaihtoprosessi tiivistettynä [sivu]

Tällä sivulla kuvataan, kuinka vaihto-opiskelun prosessi toimii yleisesti. Tutustuthan tarkempiin ohjeisiin ennen hakemuksen aloittamista huolellisesti. Lisäohjeita ja tietoja eri vaiheisiin liittyen on saatavilla Kamussa. 1 Vaihdon suunnittelu 2 Hakuprosessin aloitus (1. vaiheen hakemus) 3 Hakemuksen käsittely 4 Ennakkotiedot kohdeyliopistoon (=nominaatio) 5 Hakemuksen lähettäminen kohdeyliopistoon (2. vaiheen hakemus) 6 Kohdeyliopisto tarkastaa opiskelijan hakemuksen 7 Apurahahakemus 8 […]

Virtuaaliopinnot [sivu]

Oletko kiinnostunut opintojesi kansainvälistämisestä mutta lukukauden tai lukuvuoden kestoinen vaihto-opiskelu ei tunnu sopivimmalta vaihtoehdolta? Kansainvälistä kokemusta on mahdollista kartuttaa opintojen aikana myös ilman matkalippuja! Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua erilaisille virtuaaliopinnoille ja suorittaa opintoja englanniksi eri kanavien kautta. UniPID – kestävän kehityksen sivuaineohjelma UniPID on yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yliopistojen yhteistyötä […]

Koulutuksen johtosääntö 1.1.2024 [sivu]

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n nojalla yliopiston hallitus on 12.12.2023 hyväksynyt tämän koulutuksen johtosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laeissa ja asetuksissa on säädetty sekä Itä-Suomen yliopiston johtosäännössä määrätty. I Yleistä 1 § Koulutuksen johtosäännön soveltamisala Tätä koulutuksen johtosääntöä sovelletaan Itä-Suomen yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin sekä soveltuvin osin muihin koulutuksiin mukaan […]

Laaja käyttökatko Pepissä 18.–19.10.2023 [uutinen]

Pepin version asennus aiheuttaa käyttökatkon 18.–19.10.2023. Huomioi, että käyttökatkon aikana seuraavat asiat EIVÄT toimi: Osittain toimivat palvelut: Tuudo EXAM Moodle Ennakoi käyttökatkon vaikutuksia ja tee nämä tarvittaessa viimeistään 17.10.: Pepin uusi versio parantaa tietoturvaa, saavutettavuutta ja teknistä toimivuutta. Lisäksi se sisältää uutta kehitystä, ml lakisääteiset muutokset, ja lähdekoodin ongelmien korjauksia. 18.–19.10. jälkeenkin lyhyet käyttökatkot ovat […]

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2023-2024 [sivu]

Johdanto Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Opiskeluoikeudet ja opinto-oikeudet Opinto-oikeuden muutokset Opinto-oikeuden muutoksia ovat Opintojen suorittaminen ja arviointi Yksilöllisiin opintojärjestelyihin liittyvä neuvonta ja päätösten valmistelu filosofisessa tiedekunnassa:amanuenssi Erja Vottonenerja.vottonen@uef.fi, puh. 050 442 3884Opintopalveluiden päällikkö Satu Kouki satu.kouki@uef.fi, puh. 050 323 0870Hakeminen ja ohjeet Opintojen hyväksiluku Opinnäytteet: kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma Harjoittelu Kieliharjoittelu Opintoja koskevat määräykset […]

Koulutuspalveluiden opintojaksojen osaamisen tunnustamista (OT) koskevat linjaukset [sivu]

Koulutuspalveluiden opintojaksojen osalta osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaavat opintojaksojen vastuuhenkilöt, mutta 1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun – opintojakson hyväksilukuhakemukset käsitellään ja päätökset tehdään opinto-oikeuden myöntäneessä tiedekunnassa. Pääsääntöisesti yli viisi (5) vuotta vanhempaa aiempaa osaamista ei hyväksilueta. Opintojakson vastuuhenkilö voi poiketa tästä, mikäli hän arvioi, että osaaminen vastaa opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita. Seuraavista Koulutuspalveluiden opintojaksoista ei myönnetä hyväksilukua. Perusteluna […]

Kieliopintoja tarjolla korkeakouluyhteistyönä! [uutinen]

Itä-Suomen yliopiston opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa vapaavalintaisia kieli- ja viestintäopintoja myös yhteistyökorkeakouluissa! Savonian ja Karelian opinnot UEFin opiskelijoille Kiinnostaisiko sinua opiskella esimerkiksi mediasaksaa tai italian perusteita? Tutustu Savonian ja Karelian kielikurssitarjontaan ja ilmoittaudu mukaan. Linkit tarjontaan ja lisätietoa saat myös opintoyhteisöstämme. Savonian ilmoittautuminen päättyy 21.8., Karelian ilmoittautumisajat vaihtelevat kurssikohtaisesti. Savoniassa ja Kareliassa suoritetuista opinnoista […]

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2022-2023 [sivu]

Johdanto Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Opiskeluoikeudet ja opinto-oikeudet Opinto-oikeuden muutokset Opinto-oikeuden muutoksia ovat Opintojen suorittaminen ja arviointi Yksilöllisiin opintojärjestelyihin liittyvä neuvonta ja päätösten valmistelu filosofisessa tiedekunnassa:amanuenssi Elina Nykänenelina.nykanen@uef.fi, puh. 050 430 7238Opintopalveluiden päällikkö Satu Kouki satu.kouki@uef.fi, puh. 050 323 0870Hakeminen ja ohjeet Opintojen hyväksiluku Opinnäytteet: kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma Harjoittelu Kieliharjoittelu Opintoja koskevat määräykset […]