Hakutulokset: paatos

Itä-Suomen yliopiston Karvi-auditoinnin tulokset esillä päätösseminaarissa 3.4.2023 [uutinen]

Itä-Suomen on läpäissyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että Itä-Suomen yliopiston toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Hyväksytyn auditoinnin tuloksena Itä-Suomen yliopistolle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Karvi-auditoinnin tuloksia käsitellään auditoinnin päätösseminaarissa 3.4.2023 klo 14.15–16.00. Yliopiston henkilöstölle ja opiskelijoille suunnattuun englanninkieliseen […]

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2022-2023 [sivu]

Johdanto Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Kamun opintoyhteisösivulle on koottu lista koko yliopiston opintoyhteisöistä. Seuraa vähintään oman tutkinto-ohjelmasi ja sivuaineidesi opintoyhteisöjä sekä Yammer-ryhmiä. Opiskeluoikeudet ja opinto-oikeudet Opinto-oikeuden muutokset Opinto-oikeuden muutoksia ovat pääaineen/suuntautumisvaihtoehdon valinta tai vaihtaminen sekä kandidaatin ja maisterin tutkinnon opinto-oikeuksien muuttaminen pelkästään maisterin tutkinnon opinto-oikeudeksi. Opintojen suorittaminen ja arviointi Yksilöllisiin opintojärjestelyihin liittyvä neuvonta ja päätösten […]

Yksilölliset järjestelyt [sivu]

Yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan aikaisemmin erityisjärjestelyiksi kutsuttuja toimia. Jos haet opiskelijaksi yliopistoomme tarkoituksenasi osallistua valintakokeeseen tai olet opiskelija, jolla on jokin este tai vamma, voit hakea oikeutta yksilöllisiin järjestelyihin. Yksilölliset järjestelyt voivat koskea valintakoetta ja/tai opintojen suorittamista. Ohje opiskelijalle (yksilölliset opintojärjestelyt, pdf)  Akateemisen rehtorin päätös 17.6.2019 ”Ohjeet yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeessa ja opinnoissa” (pdf).  Valitusosoitus 

UEF-tietotori 19.5.2022 klo 9-10.15 [uutinen]

Tervetuloa UEF-tietotorille torstaina 19.5.2022 klo 9 alkaen. Tietotorilla esittäytyvät yliopiston uuden hallituksen jäsenet ja muita aiheita ovat yliopiston vuoden 2021 tilinpäätös sekä toiminnan ja talouden lähitulevaisuuden näkymät. Lisäksi kuullaan akateemisen rehtorin katsaus koulutuksen ajankohtaisiin asioihin. Tilaisuudessa ovat mukana yliopiston hallituksen jäsenet, rehtorit, hallintojohtaja sekä talous- ja rahoitusjohtaja. Tietotorille pääset tästä linkistä . Kommentteja ja kysymyksiä […]

Tarkennus sähköisen tutkintotodistuksen käyttöönottoon: paperisen tutkintotodistuksen saa jatkossakin [uutinen]

Yliopisto tiedotti sähköisen tutkintotodistuksen käyttöönotosta (tiedote 26.4.). Muutos on saanut osakseen paljon palautetta, jonka perusteella paperinen tutkintotodistus koetaan edelleen tärkeäksi valmistumisen merkiksi. Tämän vuoksi päätöstä tarkennetaan siten, että paperisen tutkintotodistuksen saa jatkossakin.  Sähköisen tutkintotodistuksen visuaalinen ulkoasu vastaa tämänhetkistä paperista tutkintotodistusta. Sähköinen tutkintotodistus on 1.8.2022 alkaen virallinen tutkintotodistus, jonka saa halutessaan todistuspaperilla ja kansiossa nykymuotoisena. Paperinen […]

Itä-Suomen yliopisto keventää kokoontumisrajoituksia [uutinen]

Itä-Suomen yliopistossa nostetaan luentojen, tenttien ja väitöstilaisuuksien sallittua henkilömäärää niin, että tilaisuuksiin voi osallistua kerrallaan maksimissaan 100 henkilöä. Uusi rajoitus perustuu Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen keventää yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia. Päätös on voimassa 2.–20. helmikuuta 2022.   Lähiopetukseen osallistuvien edellytetään käyttävän maskia.

Kysely viitteidenhallintaohjelmien käytöstä [uutinen]

Kirjasto kartoittaa kyselyllä erilaisten viitteidenhallintaohjelmien käyttöä, toiveita ja tuen tarvetta tulevaisuudessa. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Kyselyn tuloksia käytetään mahdollisten hankintapäätösten tukena ja viitteidenhallintaohjelmien tuen suunnittelussa. Vastaathan kyselyyn viimeistään 16.2.2022. Lisätietoja: kirsi.salmi@uef.fi

Itä-Suomen yliopiston etäopetussuositus päättyy 31.1.2022 ja etätyösuositus 15.2.2022 [uutinen]

Etäopetussuositus päättyy Itä-Suomen yliopistossa tammikuun lopussa. Lähiopetusta laajennetaan asteittain helmikuusta alkaen pedagogiset näkökohdat ja kokoontumisrajoitukset huomioon ottaen. Luennoilla, tenteissä ja väitöstilaisuuksissa voi samassa tilassa olla korkeintaan 20 henkilöä 14.2. asti. Yliopiston tilat, mukaan lukien kirjasto ja Exam-tenttitilat, ovat auki normaalisti. Yliopiston voimassa oleva etätyösuositus päättyy valtioneuvoston suosituksen mukaisesti 15.2.2022. Yliopiston toiminnassa on myös jatkossa otettava huomioon […]

Kokoontumisrajoitus kiristyy 20 henkilöön [uutinen]

Itä-Suomen yliopiston järjestämiin tilaisuuksiin, kuten väitöstilaisuuksiin, luennoille, tentteihin, ja niin edelleen, voi 14.2.2022 saakka osallistua enintään 20 henkeä. Rajoitus noudattelee Itä-Suomen aluehallintoviraston uutta kokoontumisrajoituspäätöstä, jonka mukaan yli 20 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty ajalla 17.1.2022–14.2.2022. Ulkotiloissa vastaava kokoontumisrajoitus on 50 henkilöä. FFP2-maskeja on tarjolla lähiopetustilanteisiin. Maskien saatavuuteen liittyvien haasteiden vuoksi on […]