Tarkenna hakuasi

Hakutulokset: sahkoinen-tentti

Saavutettavuus ja opiskelu [sivu]

Esteettömyys ja saavutettavuus Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. Opiskelijan tietopankista, Kamusta​, löytyy lisää tietoa: […]

Opintojen suoritustavat [sivu]

Koulutusta järjestävät yksiköt määrittelevät opintojen (yksittäiset opintosuoritukset ja opinnäytteet) suorittamisen tavat opetussuunnitelmissaan. Opiskelijat voivat suorittaa opintoja yksin tai ryhmissä erilaisilla kirjallisilla ja suullisilla suoritustavoilla, mm. luento- ja aineistotentteinä, esseinä, seminaaritöinä, harjoitus- ja laboratoriotyöskentelynä, verkko-opetuksena, työharjoitteluna sekä näiden erilaisilla yhdistelmillä. Alla on esitelty tyypillisimmät opintojen toteutus- ja suoritustavat: Perinteisen läsnäolo-opetuksen lisäksi opintoja voi suorittaa verkko-opintoina ja […]

EXAM: opiskelijan ohjeet [sivu]

Opiskelijan tenttiprosessi EXAM-tenttijärjestelmässä Sivuston linkit avautuvat uusille välilehdille. Sähköisessä tenttijärjestelmässä suoritettujen tenttien tulosten julkistamisen määräajat Tutkintosäännön mukaan opintosuorituksen tulos on julkaistava viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua suorituksesta. Sähköisessä tentissä määräaika lasketaan seuraavasti: Sähköisen tentin menettelytapaohje (pdf) UEF:n Exam-palvelu

Sähköinen tentti: tilat ja käytännöt [sivu]

Yleistä Sivun linkit avautuvat uusille välilehdille. Exam esittelyvideo Itä-Suomen yliopistolla on käytössä Exam-tenttijärjestelmä (avautuu uuteen välilehteen). Voit suorittaa tenttijärjestelmässä olevan tentin oman aikataulusi mukaan opettajan määrittelemänä ajanjaksona. Tenttijärjestelmässä olevat tentit on mahdollista suorittaa Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Voit suorittaa tenttisi myös toisen korkeakoulun Exam-tilassa tenttivierailuna. Katso millä paikkakunnilla tenttivierailu on mahdollista. Lue myös tenttivierailun ohjeet. […]

Digitaalinen ympäristö [sivu]

Opiskelijan digitaalisessa ympäristössä ovat esimerkiksi: Tukea ja opastusta Opiskelijoiden tukikanavat Koulutusta ja ohjeistusta

Yliopistosanastoa [sivu]

Akateeminen vartti? Demo? Tiedekunta? Kaikkiin näihin ja moneen muuhun yliopistoelämään liittyviin sanoihin ja termeihin löydät vastaukset tästä sanastosta. A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y A Abstrakti Tieteellisten artikkeleiden alussa oleva tiivistelmä. Agora on yksi Joensuun kampusrakennuksista. Agora sijaitsee […]

Erityistenttitilat ja käytännöt [sivu]

Tilat Tilan käyttöoikeus Opiskelijan ohje Varaa erityistenttitila Opettajan ohje Apuohjelmat ja -välineet Tenttiin tulo  Joensuun kampus Kuopion kampus Tentin aikana Ongelmatilanteet

Tenttiminen [sivu]

Tenttien ajankohdat ja kesto Tenttien ajankohdista, kestosta ja tenttimuodosta päätetään opetussuunnitelmissa. Opetukseen liittyvä tenttitilaisuus on järjestettävä vähintään kaksi kertaa vuoden kuluessa opetuksen alkamisesta. (Koulutuksen johtosääntö 31 §) Tarkemmat tiedot löytyvät Pepistä. Tenttiin ilmoittautuminen Tenttitilaisuuteen ilmoittautumisesta ja tentistä poistumisesta määrätään opetussuunnitelmassa tai opintojakson oppimisympäristössä opintojakson vastuuopettajan kirjallisesti ennen opintojakson alkua ilmoittamalla tavalla. (Koulutuksen johtosääntö 31 §) […]