Tarkenna hakuasi

Hakutulokset: uraseurantakysely

Uraseurantakysely päättyy 11.12.2023! [uutinen]

Valtakunnallinen uraseurantakysely päättyy viikon päästä maanantaina 11.12.2023. Joten mikäli et ole vielä vastannut kyselyyn, mutta haluat vastata, kannattaa toimia nopeasti! Itä-Suomen yliopisto osallistuu kyselyn toteuttamiseen yhdessä muiden suomalaisten yliopistojen kanssa, lisätietoja Aarresaaren sivuilta. Tänä vuonna uraseurannoilla kerätään tietoa vuonna 2018 valmistuneiden maistereiden, farmaseuttien ja varhaiskasvatuksen opettajien sekä vuonna 2020 tohtoroituneiden työmarkkinoista ja työurista. Kerättyä tietoa […]

Muista vastata uraseurantakyselyyn! [uutinen]

Uraseurantakysely vuonna 2018 valmistuneille ja vuonna 2020 tohtoroituneille on parhaillaan käynnissä. Kyselyn avulla kerätään tietoa akateemisten työmarkkinoista ja urapoluista, ja tietoa hyödynnetään yliopiston opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen. Kannattaa siis vastata, mikäli olet saanut postiisi tai sähköpostiisi uraseurantakyselyn. Uraseurantakysely toteuteaan samaan aikaan ja samalla tavalla kaikissa Suomen yliopistoissa (pl. Maanpuolustuskorkeakoulu). Lisätietoja kyselystä aiemmasta uutisesta https://kamu.uef.fi/uraseurantakysely-kaynnistyy-2-10-2023/ ja […]

Uraseurantakysely käynnistyy 2.10.2023! [uutinen]

Valtakunnallinen uraseurantakysely käynnistyy tänään, maanantaina 2.10.2023 ja Itä-Suomen yliopisto, yhdessä muiden yliopistojen kanssa, on tiedonkeruussa mukana. Kyselyn kohderyhmää ovat vuonna 2018 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet sekä varhaiskasvatuksen kandidaatin, farmaseutin, lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet. Itä-Suomen yliopisto lähestyy omia valmistuneitaan kirjeitse, sähköpostitse tai tekstiviestitse. Tiedonkeruu kestää 11.12.2023 saakka. Samanaikaisesti tehdään uraseurantakysely myös tohtorin tutkinnon vuonna 2020 […]

Yliopisto seuraa valmistuneiden työuria uraseurantakyselyllä [uutinen]

Yliopisto seuraa valmistuneiden työuria mm. uraseurantakyselyllä. Tänä vuonna uraseurantakysely alkaa 2.10.2023 ja päättyy 11.12.2023. Kyselyn kohderyhmää ovat vuonna 2018 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet sekä varhaiskasvatuksen kandidaatin, farmaseutin, lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet. Samanaikaisesti uraseurantakyselyn saavat myös tohtorin tutkinnon vuonna 2020 suorittaneet. Kysely tehdään yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa osana Aarresaari-verkoston toimintaa. Miksi kyselyyn kannattaa vastata? Kyselyiden […]

Uraseurantakysely on alkanut! [uutinen]

Valtakunnallinen uraseurantakysely on alkanut 3.10. Itä-Suomen yliopisto on kyselyssä mukana yhdessä muiden yliopistojen kanssa. Kyselyn kohderyhmää ovat vuonna 2017 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet sekä varhaiskasvatuksen kandidaatin, farmaseutin, lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet. Samanaikaisesti tehdään uraseurantakysely myös tohtorin tutkinnon vuonna 2019 suorittaneille. Miksi kyselyyn kannattaa vastata? Kyselyiden avulla kerätään tietoa akateemisista työmarkkinoista, yliopistosta valmistuneiden urapoluista sekä […]

Uraseurantakysely on alkanut! [uutinen]

Valtakunnallinen uraseurantakysely on alkanut lokakuussa ja Itä-Suomen yliopisto on kyselyssä mukana. Kyselyn kohderyhmää ovat vuonna 2016 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet sekä varhaiskasvatuksen kandidaatin, farmaseutin, lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet. Samanaikaisesti tehdään uraseurantakysely myös tohtorin tutkinnon vuonna 2018 suorittaneille. Kohderyhmään kuuluneita on lähestytty kirjeitse, sähköpostitse tai tekstiviestitse, joten mikäli olet saanut yhteydenoton, toivomme todella että vastaisit […]

Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2017 valmistuneista alle prosentti oli työttömänä syksyllä 2022 [uutinen]

Itä-Suomen yliopistosta valmistuneiden työmarkkinatilannetta voi pitää hyvänä tuoreimman uraseurantakyselyn tulosten perusteella: peräti 93,4 prosenttia vuonna 2017 valmistuneista kyselyyn vastanneista oli töissä kyselyhetkellä lokakuussa 2022. Työvoiman ulkopuolella, kuten opiskelijana tai vanhempainvapaalla, oli vajaa kuusi prosenttia ja työttömänä 0,7 prosenttia. Valtakunnallinen uraseurantakysely lähti kaikille vuonna 2017 eri yliopistoista valmistuneille opiskelijoille lukuun ottamatta kandidaatin tutkinnon tehneitä, joille se […]

Vaikuta ja anna palautetta [sivu]

Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla on useita mahdollisuuksia vaikuttaa yliopiston toimintaan. Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa opetukseen, ohjaukseen, neuvontaan ja niiden kehittämiseen antamallaan palautteella. Palautteita käsitellään säännöllisesti osana opetussuunnitelmatyötä ja opetuksen laatujärjestelmää. Opiskelijoilla on tärkeä rooli yliopiston toiminnan laadun parantamisessa. Opiskelijapalautekyselyt Yliopistossa on käytössä useita erilaisia opiskelijapalautekyselyjä. Osa palautekyselyistä on valtakunnallisia ja osa yliopiston omia palautekyselyjä. Valtakunnalliset ja […]

UEFista valmistuneiden tohtoreiden työllistyminen [sivu]

Aarresaari (yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto) on tehnyt vuodesta 2007 alkaen tohtoreiden uraseurantaa. Uraseurannan kohderyhmänä ovat kolme vuotta aiemmin valmistuneet tohtorit. Valtakunnallisen uraseurantakyselyn tavoitteena on saada tietoa työmarkkinoille sijoittumisesta ja sen laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta, tyytyväisyydestä suoritettuun tutkintoon sekä työelämässä tarvittavista taidoista. Työllistyminen Vuosina 2015-2020 kerätyn aineiston perusteella Itä-Suomen yliopistosta vuosina 2012-2017 valmistuneista tohtoreista 36 % […]

Kyky oppia ja omaksua uutta kehittyy yliopisto-opintojen aikana – ”Kyseinen taito on tärkeimpien joukossa myös työelämässä” [uutinen]

Unifin tiedote 9.6.2020: Yliopistojen valtakunnallisten uraseurantakyselyiden tulosten valossa tärkeimpiä työelämässä tarvittavia taitoja ovat kyky oppia ja omaksua uutta, itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot, stressinsietokyky sekä ongelmanratkaisutaidot. Ala- ja tehtäväkohtaisia eroja on, mutta nämä keskeiset taidot tarvitaan useimmissa työtehtävissä. Yliopistojen uraseurantakyselyiden vastauksia analysoimalla on selvitetty, minkälaisina työelämän osaamistarpeet näyttäytyvät eri koulutusaloilla ja eri työtehtävissä. Myös sitä tarkasteltiin, […]