Tarkenna hakuasi

Hakutulokset: yksilolliset-opintojarjestelyt

Yksilölliset järjestelyt [sivu]

Voimassa 1.8.2023 alkaen (akateemisen rehtorin päätös 16/2023 §). Milloin opiskelijalla on oikeus yksilöllisiin opintojärjestelyihin? Jokaisella opiskelijalla on oikeus yksilöllisiin opintojärjestelyihin terveydellisten syiden perusteella. Perusteena voi olla mikä tahansa terveydellinen syy, kuten lukihäiriö, aistivamma, mielenterveyden häiriö tai oppimisvaikeus. Yksilöllisiä opintojärjestelyjä voidaan tehdä myös silloin, kun vamman tai sairauden aiheuttama haitta on tilapäinen, kuten seuraus onnettomuudesta. Opintojohtosäännön […]