Tarkenna hakuasi

Itä-Suomen yliopiston valintakokeet etänä ja pienissä ryhmissä

Itä-Suomen yliopisto järjestää touko-kesäkuun aikana valintakokeensa pääosin kaksivaiheisina etäkokeina. Hakijat ovat saaneet tiedon muuttuneista valintaperusteista sähköpostiinsa tai saavat tiedon tämän päivän (30.4.) aikana.

– Toisin kuin julkisuudessa on virheellisesti väitetty, yliopistot eivät ole peruneet valintakokeitaan. Koronapandemian vuoksi satojen, jopa yli tuhannen osallistujan perinteiset valintakokeet on jouduttu korvamaan muilla järjestelyillä, Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä toteaa.

Kaksivaiheisten etävalintakokeiden ensimmäinen vaihe tehdään ilmoitettuna ajankohtana itsenäisesti. Toinen vaihe tehdään valvotusti joko henkilökohtaisena suullisena kokeena tai turvajärjestelyt huomioiden pienissä ryhmissä järjestettävänä kokeena Joensuussa tai Kuopiossa.

– Joissakin hakukohteissamme on vielä jätetty avoimeksi se, miten etävalintakokeiden valvottu toinen vaihe järjestetään. Pandemiatilanteen sen mahdollistaessa joitakin pieniä valintakokeita kampuksilla voidaan järjestää. Kampuksella järjestettävissä kokeissa hakijat jaetaan ryhmiin siten, että yhdessä tilassa on korkeintaan 10 henkilöä. Toisen vaiheen valvottuun kokeeseen pääsevät saavat tiedon järjestelyistä ensimmäisen vaiheen tulosten valmistuttua, Määttä kertoo.

Joissakin Itä-Suomen yliopiston hakukohteissa valintakokeen sijasta valinta tehdään verkkokurssivalintana.
– Läntisen teologian sekä kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen malli korvata valintakoe etänä suoritettavalla opintojaksolla on innovatiivinen ja ehkä voisi jäädä pysyvämpäänkin käyttöön, Määttä kommentoi.

Koronatilanne on Määtän mukaan edellyttänyt, että joissakin hakukohteissa alkuperäisiä valintakiintiöitä on muutettu.

– Todistusvalinnalla valittavien määrää on lisätty ja samalla valintakokeella valittavien määrää vähennetty joissakin hakukohteissa. Alun perin vain ensikertalaisille tarkoitettu todistusvalinta on samalla joissakin hakukohteissa avattu myös ei-ensikertalaisille hakijoille, Määttä kertoo.

Itä-Suomen yliopistoon haki kevään toisessa yhteishaussa 24 000 hakijaa. Eniten hakijoita on lääketieteeseen (4910 hakijaa), kauppatieteisiin (3391), oikeustieteeseen (3380) ja psykologiaan (2321). Hakukohteita on yhteensä 65.

Itä-Suomen yliopisto on mukana useissa yhteisvalinnoissa muiden yliopistojen kanssa. Muun muassa lääketieteellisen, psykologian, kasvatusalan, sosiaalityön, kauppatieteen, oikeustieteellisen ja maantieteen valinnat järjestetään yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa.

Alun perin Itä-Suomen yliopiston oli tarkoitus järjestää huhti-kesäkuun aikana 42 valintakoetilaisuutta, joihin olisi osallistunut noin 20 000 hakijaa Joensuun ja Kuopion kampuksilla.

Suomalaisyliopistot linjasivat huhtikuun alussa, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti (Unifin tiedote 9.4.2020).

Yliopistot ovat tiedottaneet muuttuneista valintatavoista ja muuttuneista valintaperusteista viimeistään 30.4. mennessä (UNIFI_tiedote_30042020).

Itä-Suomen yliopiston kaikki valintaperustemuutokset on julkaistu kootusti Hae yliopistoon -verkkosivuilla.

Kysymyksiä valintoihin ja niiden toteuttamiseen liittyen voi lähettää osoitteeseen: valintakokeet2020 (at) uef.fi

Lisätietoja:
Akateeminen rehtori Tapio Määttä, tapio.maatta@uef.fi, p. 050 575 1589

Yliopistot ovat päättäneet kevään opiskelijavalintojen muutoksista

Tärkeää on, että hakijat jatkavat valmistautumista valintoihin ja pitävät huolta hyvinvoinnistaan. Pitkäjänteinenkään valmistautumistyö ei ole mennyt hukkaan.

Yliopistot ovat päättäneet, miten kevään opiskelijavalinnat toteutetaan poikkeusoloissa. Kaikki hakukohteet julkaisevat omat käytäntönsä viimeistään tänään 30.4.2020.

Perinteisiä valintakokeita on korvattu muun muassa sähköisillä etänä suoritettavilla valintakokeilla, suullisilla kokeilla, palautettavilla tehtävillä ja todistusvalinnan laajentamisella. Valintakokeet ovat pääosin kaksivaiheisia, jolloin ensimmäinen vaihe karsii siinä parhaiten menestyneet hakijat toiseen vaiheeseen. Karsintavaihe toteutetaan pääsääntöisesti etänä sähköisellä alustalla. Toinen vaihe voidaan toteuttaa etänä tai pieninä, kampuksella suoritettavina koetilaisuuksina.

– Yliopistot ovat tehneet päätöksensä hakijoiden asemaa ajatellen ja mahdollisimman pienillä muutoksilla. Olemme poikkeustilanteessa löytäneet ratkaisut, joissa kaikilla hakijaryhmillä on edelleen mahdollisuus tulla valituiksi, kertoo Unifin opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja Petri Suomala.

Kukin ala on ottanut käyttöön alalle parhaiten soveltuvan ratkaisun. Yliopistot seuraavat tarkasti opiskelijavalinnan etenemistä ja nyt tehtyjen muutosten vaikutuksia. Ratkaisuja on ollut suunnittelemassa monipuolinen asiantuntijajoukko, johon kuuluu muun muassa akateemisia- ja valinta-asiantuntijoita, juristeja sekä terveys-, turvallisuus- ja IT-asiantuntijoita.

– Valitsemme uusia yliopistoyhteisön jäseniä, joten meille on tärkeää, että valinnat saadaan toteutettua mahdollisimman hyvin. Tehdyissä ratkaisuissa näkyy tiedekorkeakoulun luonne – eri tieteenaloilla valinnat ovat perinteisesti olleet erilaisia, joten niin on nykyisessä poikkeustilanteessakin. Opiskelijavalinnat ovat myös hyvin erikokoisia vaihdellen kymmenien hakijoiden joukoista useiden tuhansien hakijoiden suuriin yhteisvalintoihin.

Yliopistot katsovat, että valintaprosessin aikana on varmistuttava hakijan henkilöllisyydestä ja osaamisesta. Tähän on löydetty teknisiä ratkaisuja. Myös pienet, yliopiston järjestämissä tiloissa pidettävät koetilaisuudet ovat pandemiatilanteen salliessa mahdollisia.

– Valintaperusteiden muutoksilla, kuten koekiintiön pienentämisellä ja kaksivaiheisella valinnalla, on pystytty vähentämään fyysisiin kokeisiin kutsuttavien määrää murto-osaan lähtötilanteesta. Yliopistot valmistautuvat koetilaisuuksiin tarkoin turvajärjestelyin ja yhteistyössä asiantuntijoiden, muun muassa THL:n, kanssa.

Yliopistot ja yhteisvalinnat tiedottavat hakijoilleen valintojen muutoksista sähköpostilla Opintopolun kautta. Lisätietoja hakijat saavat yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuilta, Opintopolusta sekä yliopistojen hakijapalveluista. Hakijoita pyydetään tutustumaan muutoksiin huolellisesti ja epäselvissä tilanteissa kääntymään yliopiston hakijapalveluiden puoleen.

– Nyt on tärkeää, että hakijat jatkavat valmistautumista valintoihin ja pitävät huolta hyvinvoinnistaan. Pitkällinenkään valmistautumistyö ei ole mennyt hukkaan. Vaikka valintojen muodot olisivat muuttuneet, niissä testataan edelleen samaa sisällöllistä osaamista, Suomala sanoo.

Kysymyksiä ja vastauksia yliopistojen opiskelijavalinnasta Unifin verkkosivuilla

Mediatiedustelut:
Petri Suomala
Opetusvararehtorikokouksen puheenjohtaja
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
+358 40 591 8044

Alakohtaisten valintojen mediayhteyshenkilöitä:

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta DIA:
Jaana Sandström, vararehtori, LUT-yliopisto, jaana.sandstrom@lut.fi puh. +358 40 571 6197

Kauppatieteen yhteisvalinta:
Sami Saarenketo, dekaani, LUT-yliopisto, sami.saarenketo@lut.fi puh. +358 50 308 6181

Lääketieteen yhteisvalinta:
Jukka Pelkonen, professori, Itä-Suomen yliopisto, jukka.pelkonen@uef.fi puh. 050 338 4736

Oikeustieteen yhteisvalinta:
Antti Aine, professori, Turun yliopisto, antti.aine@utu.fi puh. 050 413 9351

Psykologia:
Jari Lipsanen, yliopisto-opettaja, Helsingin yliopisto, jari.lipsanen@helsinki.fi puh. 050 448 4166

Kasvatusalan yhteistyöverkoston VAKAVA-koe:
Anu Laine, varadekaani, Helsingin yliopisto, anu.laine@helsinki.fi puh. 050 318 3920

Yliopistoon ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021 alkaa 2.5.2020

Lukuvuosi-ilmoittautuminen yliopistoon kirjoilla oleville eli jatkaville opiskelijoille alkaa 2.5.2020 ja päättyy 15.9.2020. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee sekä perustutkintoa että jatkotutkintoa suorittavia tutkinto-opiskelijoita.

Lukuvuosi-ilmoittautumisen voi tehdä Oili-ilmoittautumispalvelussa tai WebOodissa. Vahva suositus on, että ilmoittautuminen tehdään Oili-ilmoittautumispalvelussa, koska WebOodin ilmoittautuminen on poistumassa ja jo lukuvuoden 2021-2022 ilmoittautumiset hoidetaan pelkästään Oilissa. Nyt on hyvä tilaisuus harjoitella ja totutella Oilin käyttöön.

Erillisopiskelijoiden eli ei-tutkintoon johtavia opintoja suorittavien opiskelijoiden ei tarvitse ilmoittautua lukuvuosittain yliopistoon, heille ilmoittautuminen merkitään yliopiston toimesta. Näin ollen myöskään erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavien ei tarvitse enää tehdä lukuvuosi-ilmoittautumista.

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet ovat Kamun sivulla Lukuvuosi-ilmoittautuminen (jatkavat opiskelijat)

Osallistu tutkimukseen ja kerro asiakaskokemuksesi – kysely avoinna 13.5.2020 saakka

Korona-aika on koskettanut meitä kaikkia ja erityisesti yrittäjät taistelevat nyt toimeentulostaan. Haluaisitko osallistua tutkimukseen ja auttaa meitä ymmärtämään suomalaisten asiakaskokemuksia korona-aikana?

Keräämme kokemuskertomuksia, joten olisimme kiitollisia, jos kertoisit oman asiakaskokemuksesi vastaamalla tähän kyselyyn osoitteessa:
http://webropol.com/s/asiakaskokemus

Kaunis kiitos avustasi!

Itä-Suomen yliopiston tutkijat
Jonna Koponen ja Saara Julkunen
UEF Business School

Ruoka-apua opiskelijoille

Oppilaitoksilla on tunnistettu koronaepidemian vuoksi erityisessä avun tarpeessa olevat opiskelijat. Oppilaitokset lähtevät yhteistyössä tukemaan opiskelijoita lahjoituksin. Apu toteutetaan seurakuntien diakoniatyön kautta.

Koronaepidemian vuoksi taloudellisessa ahdingossa olevia Itä-Suomen yliopiston sekä Karelia ja Savonia ammattikorkeakoulujen opiskelijoita autetaan Joensuussa ja Kuopiossa. Apu toteutetaan hankkimalla lahjoitusvaroin ostokortteja, joilla opiskelijat voivat ostaa kaupasta ruokaa välittömään tarpeeseen.

Itä-Suomen yliopisto, Karelia ja Savonia ammattikorkeakoulut, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta sekä Poka ja Savotta opiskelijakunnat lahjoittavat yhteensä 140 ostokorttia jaettavaksi erityisessä tuen tarpeessa oleville opiskelijoille. Ostokorttien hankinta ja jakelu toteutetaan Joensuun ja Kuopion ev.lut. seurakuntien oppilaitostyön ja diakoniatyön kautta.

Ostokortit jaetaan Joensuussa ja Kuopiossa keskustan alueen seurakuntien diakoniatyön pisteisiin, joista diakoniatyöntekijät jakavat ne yhteyttä ottaville opiskelijoille. Opiskelijan on ostokorttia hakiessaan todistettava henkilöllisyytensä ja osoitettava olevansa yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelija.

Ruoka-apua tarvitseva opiskelija ottaa yhteyttä oman asuinalueensa diakoniatyöntekijään soittamalla tai laittamalla sähköpostin ja sopii ostokortin noudosta. Oman asuinalueesi diakoniatyöntekijän yhteystiedot löydät tästä linkistä http://yhteishenki.fi/opiskelijan-ruoka-apu/

Lisätietoja ruoka-apuun liittyvistä järjestelyistä antavat seurakuntien oppilaitospastorit.

Markku Fräntilä
oppilaitospappi
Joensuun ev.lut. seurakunnat
050 3830336
markku.frantila@evl.fi

Raimo Hakkarainen
johtava oppilaitospastori, kampuspappi
Kuopion ev.lut. seurakunnat
040 4848471
raimo.hakkarainen@uef.fi

Itä-Suomen yliopiston uudistuneet uef.fi-verkkosivut avautuivat 21.4.2020

Itä-Suomen yliopiston uudistuneet uef.fi-verkkosivut osoitteessa https://www.uef.fi ovat avautuneet 21.4.2020. Ensijulkaisussa uudistuksen kohteina ovat pääosiot (etusivu sekä Opiskelu-, Tutkimus-, Yhteistyö-, Yliopisto- ja Ajankohtaista-sivustot). Kesällä uudistus etenee tiedekuntien, yksiköiden ja koulutussisältöjen esittelyihin. Ensi syksynä uudistuvat puolestaan Aducaten ja kirjaston sivut. Verkkosivujen pääkohderyhmänä ovat UEFin ulkopuoliset käyttäjät.

Uuden uef.fi-sivuston yleisesittelyn löydät tiedotteessa verkkosivuilta osoitteessa https://www.uef.fi/fi/artikkeli/uusi-ueffi-on-taalla. Nopea ja näppärä tapa tutustua uusiin verkkosivuihin on videoesittely osoitteessa: https://youtu.be/LcJJPzBW1zk.

Opiskelijan yleiset työkalut (muun muassa Moodle, WebOodi, opiskelijasähköposti O365-ympäristössä) tavoitat jatkossakin Kamusta.

UEF Connect toimii UEFin puhelinluettelona.

Keräämme palautetta verkkosivujen toimivuudesta. Mikäli huomaat verkkosivuilla ongelmia tai vanhentunutta sisältöä, voit antaa palautetta e-lomakkeella osoitteessa: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/11182/lomake.html.

Verkkoprojektiryhmä tekee muutoksia ja korjauksia uef.fi-sivuihin tärkeysjärjestyksessä. Kriittiset ongelmat korjataan nopeimmin. Muut palautteet kerätään arvioitavaksi ja tarpeen mukaan toteutettavaksi jatkokehitysvaiheessa.

 

Vuorovaikutteista rekrytointia MessiLivessä

Livelähetyksiämme voi seurata paikan päällä Kuopion ja Iisalmen Messissä tai verkossa nettisivujemme, YouTuben ja Facebookin kautta. Paikan päällä rekrytilaisuuteen osallistuminen tarjoaa loistavan mahdollisuuden osoittaa kiinnostusta ja omaa aktiivisuutta työnantajalle. Kuopiossa pidettäviä livelähetyksiä voi seurata myös screeniltä Iisalmen Messissä ja toisinpäin.

Verkon kautta lähetystä seuratessasi voit esittää kaikki työpaikkaa ja hakua koskevat kysymyksesi anonyymisti. Juontajamme nostaa kysymyksesi chatista keskusteluun ja jos asia ei sillä vastauksella selviä, voit pyytää tarkentamaan vastausta. Lisäksi kuulet vastaukset myös kaikkiin toisten työnhakijoiden esittämiin kysymyksiin, joita et välttämättä itse keksisi kysyä. Keskustelun pohjalta saat riittävän kuvan sekä työnantajasta että haettavasta tehtävästä tietääksesi, vastaako haettava paikka juuri sinun toiveitasi ja vahvuuksiasi. Tämä auttaa hakemuksen laatimisessa ja mahdolliseen haastatteluun valmistautuessa, kun sinun ei tarvitse arvailla, mitä kokemusta ja ominaisuuksia työnantaja arvostaa tai missä määrin jokin rajoite on este työn tekemiselle.

Jos et pystynyt osallistumaan livelähetykseen, voit katsoa tallenteen jälkikäteen. Ja vaikka varsinainen rekry olisikin jo mennyt ohi, voit hyödyntää lähetystallennetta avoimen hakemuksen teossa. Yksikään työnantaja ei pahastu, kun heitä lähestyy motivoitunut asiaansa perehtynyt työnhakija!

Menestystä työnhakuun!

Pohjois-Savon TE-keskus

Kaikki tapahtumamme löydät osoitteesta https://messilive.fi/tapahtumat. (Linkki avautuu uuteen välilehteen)

Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään 23.4.2020

Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään torstaina 23.4. Tänä vuonna Nyyti ry:n kampanjan teemana on ystävyys. Ystävillä ja sosiaalisilla tukiverkostoilla on merkittävä vaikutus hyvinvointiin, etenkin poikkeusaikoina. Opiskeluyhteisöön kuuluminen tukee opiskelijan henkisiä voimavaroja ja opinnoissa etenemistä.

Ai #mitätehtäis? No vietettäisiin aikaa yhdessä! #etäläheISYYs

Tutustu ja lue lisää ISYYn verkkosivulta.

Lisätietoja myös Nyyti.fi: #Mitätehtäis – Opiskelijoiden mielenterveyspäivä 2020