Tarkenna hakuasi

Uusien opiskelijoiden orientaatio käynnistyy 1.9.

Kaikki oleellinen tieto uuden opiskelijan Orientaatiosta ja opintojen käynnistymisestä löytyy Uuden opiskelijan verkkomateriaalista / Tervetuloa (Kamu).

Orientaatio käynnistyy 1.9. klo 8.30-9.00 Akateemisen rehtorin tervetulotilaisuudella verkossa https://www.uef.fi/live1/ 

>> Tervetulotilaisuuden tallenne 1.9. (29:36, avautuu uuteen välilehteen)

Kysy, me uefilaiset vastaamme: https://presemo.uef.fi/tervetuloa01092020

Ensimmäinen orientaatiopäivä jatkuu sen jälkeen oppiaineen omilla tilaisuuksilla ja tuutoriryhmien tapaamisilla oppiainekohtaisten käytänteiden mukaisesti. Orientaatioviikon muiden tilaisuuksien ohjelma, Rehtori Mönkkösen tervetulotoivotus, tallenteet, webinaarilinkit jne. löytyvät em. verkkosivustolta Kamusta.

Tämä tiedote koskee suomenkielisiä koulutuksia. Kansainvälisten maisteriohjelmien orientaatio käynnistyy 2.9.

Opiskelijoiden Tietotori 12.8.2020 / Koonti vastauksista kysymyksiin (Presemo)

Suurimpaan osaan kysymyksistä vastattiin jo tilaisuuden aikana. Ja suurimpaan osaan kysymyksistä löytyy vastaus uuden opiskelijan verkkomateriaalista sekä viimeistään sitten, kun uusien opiskelijoiden opetus käynnistyy 1.9.

Orientaation yhteisten tilaisuuksien ohjelman ja etätilaisuuksien linkit löydät Kamusta.

Akateemisen rehtorin tervetulotilaisuus on verkkolähetyksenä uusille opiskelijoille 1.9. klo 8.30 – 9.00. Tilaisuuden aikana voit kysyä ja me uefilaiset vastaamme kysymyksiin.

Yliopiston Rehtorin tervetulovideo uusille opiskelijoille julkaistaan 31.8. uuden opiskelijan verkkosivustolla.

Tärkeitä asioita heti aluksi

Uusien opiskelijoiden edellytetään tutustuvan Orientaation verkkomateriaaliin sekä tekevän Digistartin itseopiskelutehtävät ennen orientaatioviikon käynnistymistä. On tärkeää, että otat oman UEF-sähköpostin käyttöön, jotta pystyt tekemään Digistartin itseopiskelutehtävät ja pystyt osallistumaan verkko-opetukseen sekä käyttämään kaikkia yliopiston sähköisiä palveluja. Oman oppiaineen Smart Start –opas on tärkeä tietolähde ja monet käytännön kysymykset ratkeavat ja löydät tarvittavia tärkeitä yhteys- ja kontaktitietoja, kun tutustut Uuden opiskelijan materiaaleihin Kamussa.

Jos jokin asia kuitenkin jää mietityttämään tai on epäselvää, ei hätää. Orientaatioviikon aikana moni asia selviää ja silloin viimeistään kannattaa kysyä joko oppiaineesi infoissa, tuutoriltasi tai ao. tukipalvelusta. Tarvittaessa etsimme yhdessä vastauksen!

Yliopiston koronaohjeistus ml. maskisuositus, ohje riskiryhmään kuuluvalle, opetusjärjestelyjä koskevat ohjeet

Riskiryhmään kuuluvan opiskelijan ei suositella tulevan kampukselle eikä osallistuvan lähiopetukseen!

Oman oppiaineen infoissa orientaation käynnistyessä

 • Saat lisätietoa opetusjärjestelyistä, kurssille ilmoittautumisesta, harjoitteluasioista, ahotoinnista, yksilöllisistä opintojärjestelyistä ym. käytännön asioista jne. siellä kannattaa kysyä ja olla aktiivinen. Olethan aktiivinen ja kysyt – tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa!

Itseopiskelutiloista ja palveluista saat lisätietoa syksyn aikana. Seuraa yliopiston viestintäkanavia KAMUssa, Korona-sivustoa, opiskelijoiden Yammeria sekä Tuudoa. Seuraa tarkasti myös omaa UEF-sähköpostiasi. Tutustu opiskelijan viestintäkanaviin oman oppiaineesi Smart Start –oppaassa.

Tenttikäytänteisiin ja etätenttivalvontaan tulee lisätietoa. Etäopetusta järjestetään: Moodle, Teams ja Zoom.

Kaikki oman oppiaineen opetukseen liittyvät kysymykset on helpointa selvittää omasta oppiaineesta, esim. harjoitteluasioihin osaa parhaiten vastata harjoittelusta vastaava opettajasi.

 Kevättä koskevien opetusjärjestelyjen osalta yliopisto tulee antamaan ohjeet syksyn aikana. Seuraa yliopiston viestintäkanavia, omaa sähköpostiasi ja osallistu mahd. Tietotoritapahtumiin verkossa.

Muutamia täsmävastauksia

Primoon kirjautuminen

 • Käytä pelkästään tunnusosaa (ei loppuun @ uef.fi?), olethan rekisteröitynyt, ohje löytyy kirjaston verkkosivulta
  Ota tarvittaessa yhteyttä kirjaston henkilökuntaan

UEF-tunnus

 • Uusi opiskelija, tutustu ohjeisiin Digistartissa, ota tarvittaessa yhteyttä tietotekniikkapalveluihin (servicedesk@uef.fi)
 • Ohje tunnuksen aktivointiin

Opiskelijan liikuntapalveluista lisätietoa

Ravintolapalvelut

 • Jos sinulla on ruokarajoitteita, ota rohkeasti yhteyttä suoraan ravintolaan, voit sopia asiasta suoraan henkilökunnan kanssa. Lisätietoa kampusravintoloista.

Tuutoreiden paitojen jakelu

 • Tuutoreille on tiedotettu käytännöstä ja paidat ovat jo jakelussa (20. – 31.8.). Muistutamme tästä vielä elokuun viimeisellä viikolla tuutorikoulutusten yhteydessä.

Tuutorointiin liittyvää turvaohjeistusta on tarkennettu

Jos tuutoroinnissa ei turvavälit onnistu, niin maskisuojia on saatavilla oppiaineesta tuutorille ja hänen ryhmäläisilleen.

Tuutoriryhmien kokoontumistavat tulevat selkiytymään viimeistään silloin, kun orientaatio käynnistyy.

 

Uusi opiskelija voi ilmoittautua ensimmäisenä lukuvuotena poissaolevaksi vain lakisääteisestä syystä. Tutustu ilmoittautumisohjeisiin Kamussa.

 

Opiskelijoiden Tietotoreja tullaan järjestämään myös syksyn aikana. Seuraa uutisia ja omaa UEF-sähköpostiasi!

 

Hyvää alkanutta uutta opiskeluvuotta kaikille!

Opintopalveluiden väki

 

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot (25 op) tarjolla vapaana sivuaineena Uefin opiskelijoille

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot 25 op on monitieteinen kokonaisuus, jossa perehdytään asiakas- ja potilasturvallisuuden osa-alueisiin ja toimijoihin, laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon ja palveluihin eri organisaatioissa sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseen moniammatillisista näkökulmista. Ensimmäinen opintojakso käynnistyy 28.8. ja siihen voi ilmoittautua 7.9. mennessä WebOodissa

Kokonaisuuteen kuuluvien opintojen avulla opit selittämään ja arvioimaan asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvien tekijöiden ja osa-alueiden vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen, toteuttamaan ja soveltamaan asiakas- ja potilasturvallisuuden hyviä käytänteitä ja velvoitteita moniammatillisesti, sekä kehittämään asiakas- ja potilasturvallisuutta kokonaisuutena systeemisesti.

Opintojaksoilla kuullaan useiden asiakas- ja potilasturvallisuuden kärkiosaajien asiantuntijaluentoja sekä työskennellään moniammatillisesti käytännöllisten esimerkkien parissa. Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintokokonaisuus on kehitetty Itä-Suomen yliopistossa viiden laitoksen monitieteisenä yhteistyönä vastaamaan käytännön työstä nousseeseen tarpeeseen kehittää systemaattisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamista moniammatillisissa toimintaympäristöissä.

Opinnot soveltuvat asiakas- ja potilasturvallisuuden parissa työskenteleville ammattiryhmille, kuten sairaanhoitajille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille, farmaseuteille ja proviisoreille, hammaslääketieteen ammattilaisille, oikeustieteen toimijoille, asiakas- ja potilasturvallisuudesta vastaaville, yksiköiden johtajille sekä kaikille asiakas- ja potilasturvallisuudesta kiinnostuneille.

Perusopinnot toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina ja ne ovat tarjolla vapaana sivuaineena Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Muille kiinnostuneille opinnot ovat saatavilla Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin 5 op, syksy 2020 (ilmoittautumiset 7.9. mennessä)
Laadukas ja turvallinen toimintakulttuuri 5 op, syksy 2020
Haavoittuvien ryhmien asiakas- ja potilasturvallisuus 5 op, kevät 2021
Asiakas- ja potilasturvallisuuden johtaminen 5 op, kevät 2021
Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta 5 op, kevät 2021 / kesä 2021 / syksy 2021

Lisätietoja:
suunnittelija Kukka-Maaria Kokkonen, Aducate
kukka-maaria.kokkonen@uef.fi puh. 050 4421 874

Opintojen edistymisen seuranta syksyllä 2020

Korkeakouluopiskelija, suorititko tarpeeksi opintopisteitä?

Korkeakouluopiskelijan on syytä tarkistaa viime lukuvuonna suoritettujen opintopisteiden määrä. Opintotukea voi palauttaa 11.9.2020 asti.

Opintotukea saavan korkeakouluopiskelijan pitää suorittaa vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti ja vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa. Tukikuukausi on kuukausi, jolta opiskelija on saanut opintorahaa, opintotuen asumislisää tai molempia. Edistymisen seuranta ei koske yleistä asumistukea.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi opiskelijan lukuvuonna 2019−2020 käyttämistä tukikuukausista vähennetään opintojen edistymisen seurannassa 2 kuukautta. Vähennys huomioidaan vain syksyllä 2020 tehtävässä opintojen edistymisen seurannassa.

Jos opiskelija on nostanut lukuvuonna 2019−2020 opintotukea 9 kuukauden ajan, opintojen edistymisen seurannassa huomioidaan 7 tukikuukautta. Tällöin opintopisteitä pitää olla vähintään 35. Jos opintosuorituksia on vaadittua vähemmän, opiskelija voi välttää pulmat palauttamalla alkuvuoden tukea 11.9.2020 mennessä. Palautuksen voi tehdä asiointipalvelussa.

Opintotuen palauttaminen ei kuitenkaan auta, jos opiskelija on viime lukuvuonna suorittanut alle 20 opintopistettä, koska syyslukukauden tukea ei voi enää palauttaa. Opintotukea ei siis tulisi nostaa ollenkaan, jos lukuvuoden suoritusmäärä jää alle 20 opintopisteen. Vähintään 20 opintopisteen suoritusvaatimus ei koske opintonsa keväällä aloittaneiden ensimmäistä lukuvuotta, mutta heidänkin on pitänyt suorittaa vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti.

Jos opiskelija on jo palauttanut opintotukea sen vuoksi, että hän ei suorittanut riittävästi opintopisteitä lukuvuonna 2019−2020, palautus voi olla aiheeton, koska kaikilta korkeakouluopiskelijoilta vähennetään 2 tukikuukautta opintojen edistymisen seurannassa. Tässä tilanteessa opiskelija voi pyytää palautuksen perumista Kelasta. Pyynnön voi tehdä Kelan asiointipalvelun viestillä 30.9.2020 mennessä.

Opintojen edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki korkeakoulusta kertyneet opintosuoritukset ja käytetyt tukikuukaudet. Jos opiskelija valmistuu tai suorittaa korkeakoulututkinnon ennen kuin seuranta tehdään tai seurantaa edeltävän lukuvuoden aikana, hän on edistynyt opinnoissa riittävästi.

Kela seuraa opintojen edistymistä

Kela seuraa vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä. Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt riittävästi, opiskelijalle lähetetään lokakuun alussa selvityspyyntö. Edistymisen seuranta koskee edeltävää lukuvuotta (1.8.−31.7.) ja koko opiskeluaikaa. Yksittäisten kuukausien opintoja ei valvota.

Jos opintojen hidastumisen syynä on ollut sairaus tai muu erityinen syy, se voidaan ottaa huomioon edistymisen seurannassa. Seurannassa harkitaan opintotuen takaisinperintää silloin, kun opintosuorituksia on edeltävänä lukuvuotena kertynyt alle 1 opintopiste tukikuukautta kohden.

Lukuvuonna 2018−2019 opintotukea maksettiin 163 000 korkeakouluopiskelijalle. Syksyllä 2019 tehdyssä edistymisen seurannassa heistä 13 000 sai Kelasta selvityspyynnön opintojen edistymisestä.

Lue lisää

Pysäköinti halpenee kampuksilla 1.9.2020 alkaen

Pysäköintilupien hintoja Itä-Suomen yliopiston kampuksilla tarkistetaan syyskuusta alkaen. Koronatilanteen vuoksi sekä vuosi- että kuukausiluvan hintoja lasketaan, mutta kevään pysäköintimaksuja ei takautuvasti hyvitetä. Lisäksi otetaan käyttöön uusi sähköautojen ja hybridien lataamiseen liittyvä lupa.

Pysäköintimaksut 1.9.2020 alkaen:
– henkilökunnan jatkuva lupa 111 €/12 kk ja 12 €/kk (ent. 123/17 €)
– opiskelijoiden jatkuva lupa 90 €/12 kk ja 10 €/kk (ent. 100/13 €)
– lämmityspaikan jatkuva lupa (henkilökunta) 171 €/12 kk ja 32 €/kk (ent.190/34 €) marras-maaliskuu
– latauspaikan lupa 160 €/vuosi+ 0,10 €/kWh kulutuksen mukaan tai 13 €/kk + 0,10 €/kWh kulutuksen mukaan

Henkilökunta ja opiskelijat voivat varata pysäköintiluvat alueelle eParking.fi -järjestelmän kautta.

Lyhytaikaisen vieraspysäköinnin tuntihinta on 1 euroa, enimmillään kuitenkin 6 euroa / vrk. Lyhytaikaisen pysäköinnin maksun voi suorittaa maksuautomaattiin tai mobiilimaksuna.

Sähkö- tai hybridiauton voi ladata Type2-latausasemilla ja schuko-pistokkeista eTolpista 8A (hidaslataus). eTolpat soveltuvat myös lämmityskäyttöön. Latauskäyttö on maksullista myös kesä-elokuussa.

Sähkö- ja hybridiautojen latausmahdollisuuksia valmistaudutaan lisäämään kampuksille lähivuosina. Yliopistokatu 7:n P14-pysäköintialueen laajennuksen yhteyteen Joensuussa valmistuu uusi latausasema ja eTolpat syksyllä 2020. Nykyiset latauspaikat sijaitsevat Joensuussa Tulliportinkadulla alueella P4 ja P5, Rantakylän normaalikoululla sekä Kuopiossa alueella P1 Melania.

Lisäksi otetaan käyttöön sopimusehdot.

Lisätietoja Heimon Pysäköinti-sivulta https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/pysakointi/Sivut/etusivu.aspx ja pysäköinnin asiakaspalvelusta sähköpostilla osoitteessa info@igl.fi.

Turvallisesti kampuksella – kooste yliopiston koronavirusohjeista

Hyvä opiskelija,

Syksy on saapunut ja toisin kuin moni ehkä keväällä odotti, koronaviruspandemia ei valitettavasti ole hävinnyt minnekään. Jotta työnteko ja opiskelu kampuksilla olisi turvallista, tulee meidän kaikkien toimia vastuullisesti ja noudattaa annettuja ohjeita. Tähän sähköpostiin on koottu yliopiston keskeisimmät koronavirusohjeet ja -linjaukset. Muistathan, että löydät lisää ohjeita Kamusta: https://kamu.uef.fi/student-book/koronavirus

YLEISTÄ
Kaiken toiminnan lähtökohtana on varmistaa turvallinen työskentely ja opiskelu yliopistossa. Tämä edellyttää vastuullista toimintaa meiltä kaikilta.

Kampusten pääovet ovat avoinna ja 1.9. alkaen avataan kaikki ovet entiseen tapaan.

Kaikkien kampuksella kävijöiden (opiskelijat, henkilöstö, vierailijat) on noudatettava seuraavia perusohjeita:

 • Tule kampukselle vain terveenä.
 • Pese kädet heti kampukselle tultuasi sekä säännöllisesti usean kerran päivässä. Käsidesiä käytetään, kun käsien peseminen ei ole mahdollista.
 • Pidä 1,5–2 metrin turvaväli muihin.
 • Käytä maskia tilanteissa, joissa turvavälin pitäminen ei ole mahdollista.
 • Älä kättele äläkä halaa muita.

OPETUS
Uusille opiskelijoille järjestetään mahdollisimman paljon lähiopetusta yhteisöön sitoutumisen varmistamiseksi. Muutoin syyslukukaudella järjestetään lähtökohtaisesti etäopetusta, paitsi kursseilla, joilla etäopetus ei ole mahdollista.

Lähiopetus organisoidaan turvallisuudesta huolehtien. Yhdessä tilassa on kerralla opettaja mukaan lukien korkeintaan 50 henkilöä ja henkilöiden välillä on vähintään 1,5 metrin turvaväli.

Yleisiä tenttejä ei edelleenkään järjestetä, mutta pienryhmätenttejä opettajan valvomana on mahdollista toteuttaa, kunhan turvaväleistä huolehditaan. Maksimihenkilömäärä 50 henkeä.

Turvaväleistä pystytään huolehtimaan myös kaikissa UEFin exam-tiloissa. Varattavissa on ainoastaan osa tilojen koneista ja opiskelija saa tenttiaikaa varatessaan tiedon, millä koneella hänen tulee tenttinsä tehdä. Opiskelija ei siis pysty suorittamaan tenttiä millä tahansa tilassa olevalla koneella. Maskien käytöstä exam-tenteissä ohjeistetaan erikseen.

UEF suosittelee tällä hetkellä maskia opetustilanteisiin, joissa turvaväleistä ei voida huolehtia (esim. laboratorio-opetus). Tällaisiin opetustilanteisiin yliopisto on varannut maskit sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Lisäksi maskeja käytetään asiakaspalvelupisteissä, joihin ei ole asennettu suojaavaa pleksiä. Yliopisto seuraa valtakunnallisten maskiohjeistusten kehittymistä. Opiskelijat saavat maskit henkilökunnalta tilaisuuksissa, joissa niitä tarvitaan.  Itä-Suomen yliopiston maskisuositus: https://www3.uef.fi/fi/koronavirus/-/asset_publisher/WOgTYSBNI8cW/content/ita-suomen-yliopistolle-kasvomaskisuositus

Riskiryhmään kuuluville opiskelijoille suositellaan, etteivät he tulisi kampukselle ja osallistuisi lähiopetukseen. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä: https://www3.uef.fi/-/ohjeistus-vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmaan-kuuluville-opiskelijoille-opintojakson-suoritustapaan-liittyvat-jarjestelyt-syyslukukaudella-2020

Syyslukukaudella 2020 kurssi-ilmoittautuminen on pakollista. Lisäksi opetushenkilökunnalla on oltava listat lähiopetukseen osallistuneista opiskelijoista.

Orientaatiossa, tuutoroinnissa ja muissa opiskelijoita kokoavissa tapahtumissa noudatetaan edellä mainittuja yliopiston antamia turvallisuusohjeita. Tuutorointi järjestetään pienryhmissä ja pääosin etänä.

Opetukseen ja opiskeluun liittyviä ohjeita on koottu Kamuun: https://kamu.uef.fi/student-book/koronavirus

Kevään opetusjärjestelyistä (mukaan lukien opiskelijavaihdot ja pääsykokeet) päätetään syyskuun alussa.

PALVELUT
Kampuskirjasto Joensuussa avautuu 17.8.2020 ja Kuopiossa 1.9.2020. Lisätietoa kampuskirjastojen palveluista löytyy kirjaston verkkosivuilta osoitteessa https://www3.uef.fi/kirjasto

Itseopiskelutilat ja ATK-luokat sekä Opparin asiakaspalvelutiskit ja service deskit Joensuussa ja Kuopiossa avataan 1.9.2020 alkaen. Opintohallinnon asiakaspalvelupisteet avataan 21.8.2020 alkaen; tarkemmat tiedot aukioloajoista löytyvät Kamusta. Kaikissa tiloissa on noudatettava turvavälejä ja yliopiston antamia hygieniaohjeita.

Kampusten ravintolapalveluita avataan enenevissä määrin syksyn aikana. Ravintolakohtaiset aukeamisajat löytyvät Yammerista osoitteesta https://www.yammer.com/uef.fi/#/Threads/show?threadId=796499118096384 ja ravintoloiden ruokalistat ravintoloiden omilta sivuilta osoitteesta https://www.uef.fi/fi/kampusravintolat
Take away -annoksia saa mukaan kaikista ravintoloista. Annokset ovat jäähdytettyjä, mutta lounasaikaan on mahdollisuus ostaa annos myös lämpimänä.

Siivouspalveluissa noudatetaan TTL:n ohjeita: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

Sykettä-liikuntapalvelut ovat käynnistyneet (rajoitetut ryhmäkoot). Lisätietoa löytyy osoitteesta https://sykettä.fi

Ainejärjestötoiminta käynnistyy syksyllä.

YLIOPISTOLLA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET
Yliopiston järjestämissä tilaisuuksissa henkilömäärä on rajoitettu 50 henkilöön. Tämä koskee kaikkia yliopiston omia tilaisuuksia, mukaan lukien opetus ja väitöstilaisuudet. 50 henkilön rajoitusta sovelletaan myös ISYY:n ja ainejärjestöjen tilaisuuksissa. Yliopisto ottaa vastaan myös ulkopuolisia tilavarauksia. Ulkopuolisissa varauksissa noudatetaan kansallisia ohjeistuksia

MATKUSTAMINEN JA VIERAILUT
Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Suomen hallitus tarkastelee maahantulon rajoituksia noin kahden viikon välein, ja viimeisin tieto rajoituksista löytyy valtioneuvoston verkkosivuilta osoitteesta https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset  Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n ohjeistus omaehtoisesta karanteenista. Ohjeet omaehtoiseen karanteeniin: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia#Ohjeita_Suomeen_saapuville_matkustajille_ja_ty%C3%B6ntekij%C3%B6ille

Maista, joiden osalta matkustusrajoitukset on poistettu, tulevilta henkilöiltä ei vaadita omaehtoista karanteenia. Työmatkustus näihin maihin sekä vierailijoiden vastaanottaminen näistä maista on sallittua. Sama linjaus koskee myös opiskelijoita harjoittelujen tai muiden opiskeluun liittyvien matkojen (esim. kenttäkurssit tai muut ekskursiot) osalta. Opiskelijavaihdot on kuitenkin peruttu syyslukukauden osalta.

Välttämättömät vierailut ulkomailta (opponentit, vierailevat tutkijat, ulkomailta saapuvat opiskelijat, jne.) ovat sallittuja, mutta THL:n ohjeistusta omaehtoisesta karanteenista tulee noudattaa. Viimeisin tieto ns. turvallisina pidetyistä maista löytyy valtioneuvoston verkkosivuilta osoitteesta https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset.

 • Matkustaminen ja vierailut kotimaan sisällä ovat sallittuja.
 • Kampuksille ei voi tulla 14 vuorokauteen, jos henkilö saapuu ns. riskimaasta.

KORONAVIRUSTESTAUS
Koronavirustestaus tapahtuu julkisen terveydenhuollon kautta. Tartuntatautilain mukaan koronavirustestaus on julkisen terveydenhuollon tehtävä ja vain sitä kautta hoidetaan altistuneiden jäljitys ja mahdolliset karanteeniin asettamiset.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla on listattu koronaviruksen oireita: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus

Itä-Suomen yliopisto suosittelee, että kaikki koronavirustaudin oireista kärsivät ottaisivat yhteyttä julkiseen terveydenhuoltoon matalalla kynnyksellä ja hakeutuisivat testiin.

Itä-Suomen yliopiston kasvomaskisuositus henkilöstölle ja opiskelijoille

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KASVOMASKISUOSITUS HENKILÖSTÖLLE JA OPISKELIJOILLE                                     

UEF suosittelee kasvomaskien käyttöä työ- ja opiskelutilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Tällaisia tilanteita ovat mm.

 • Ohjaus-, neuvonta- ja opetustilanteet, joita ei pystytä järjestämään etäyhteyksin tai turvavälejä noudattaen kampuksella. Tilat on mahdollisuuksien mukaan varattava aina siten, että turvavälien pitäminen on mahdollista.
 • Henkilöstön tekemät työmatkat julkisilla kulkuvälineillä tai kimppakyydeillä, joissa ei ole mahdollista pitää turvaväliä.

UEF tarjoaa kasvomaskit henkilöstölle ja opiskelijoille työ- ja opiskelutilanteisiin, joissa kasvomaskin käyttöä suositellaan. Kodin ja työpaikan välillä kulkemiseen yliopisto ei tarjoa maskeja.

Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan (kuten sairaalan) omia turvallisuusohjeita.

Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa käytetään kasvomaskia, jos turvaväliä ei ole mahdollista pitää:

 • laboratorioharjoittelut ja -työt
 • kontaktiopetus, joka vaatii lähiohjausta (esim. liikunnan opetus)
 • asiakaspalvelu- ja ohjaustilanteet, esim. ilman pleksiä tapahtuvat palvelutilanteet, joissa turvaväli ei toteudu
 • pakolliset palaverit, joita ei ole mahdollista toteuttaa verkkopalavereina tai turvavälein
 • opetukseen liittyvät matkat (esim. yhteiskuljetus maastokursseille tai koulutukseen)

YKSIKÖITÄ SUOSITELLAAN PERUSTAMAAN OMAT PIENET KASVOMASKIVARASTOT JA OHJEISTAMAAN KÄYTTÖTILANTEET. KASVOMASKEJA EI TULE HAMSTRATA TARPEETTOMASTI.

Yliopiston tarjoamia kasvomaskeja saa käyttää vain työ- ja opiskelutehtävissä, ei yksityiskäytössä.

Yliopiston kasvomaskisuositusta päivitetään tarvittaessa valtakunnallisten suositusten mukaisesti.

Yliopiston hankkimat kasvomaskit ovat kirurgisia suu-nenäsuojuksia (tyyppi II).

Kasvomaskien tilaaminen

 • Yksiköt tilaavat kasvomaskit keskitetysti yliopiston varastosta virastomestareiden kautta (virastomestarit-joensuu@uef.fi tai virastomestarit-kuopio@uef.fi)
 • pakkauskoot ovat 50 kpl ja 10 kpl
 • 10 kpl paketit on tarkoitettu ensisijaisesti työmatkoille mukaan otettavaksi

KASVOMASKIN KÄYTTÖOHJE

 • Puetaan päälle puhtain käsin.
 • Ei kosketeta käytön aikana.
 • Riisutaan nauhoista ottamalla kiinni puhtain käsin ja poistetaan käytöstä, minkä jälkeen pestään kädet.

Lisäohjeita:

Hengityksensuojaimen pukeminen (Filha ry / pdf)

Kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttö (Uskalla Auttaa Koulutuspalvelut / Youtube-video)

Lisätietoja suosituksesta:

COVID-19 (at) uef.fi