Hakutulokset: eettiset-ohjeet

Opintojohtosääntö [sivu]

…erillisen menettelytapaohjeen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja rikostaustaotteen pyytämisestä. 44 § Opiskelun ja opetuksen eettiset ohjeet Yliopiston tutkimuseettinen toimikunta vahvistaa Opiskelun ja opetuksen eettiset ohjeet. Tiedekuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että opetuksen,… Continue Reading Opintojohtosääntö

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [sivu]

…(1.8.2017) Pro gradu -tutkielma/syventävien opintojen opinnäytetyöprosessi (1.8.2017) Tutkintotodistussuositukset (1.8.2016) Opetuksen ja opiskel​un​ eettiset ohjeet​ (31.12.2015) ​ Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö ​(18.12.2014) Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän prosessikuvaus ​(22.12.2015)​ Ohje opiskelijoiden rikostaustaotteista (14.11.2013) Yliopiston ohjeetContinue Reading Opiskelua koskevat lait ja säädökset

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…lijoille on laadittu omat kirjoitusohjeet, joihin liittyy kaksi mallitutkielmaa – http://www.uef.fi/fi/kielikeskus/kirjoitusohjeet ) • Kirjasto Ohjeet sähköisestä tarkastusprosessista löytyvät henkilökunnalle HEIMOsta: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastus- prosessi/Sivut/etusivu.aspx ja opiskelijalle KAMUsta: https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ Ohjeet PDF/A-tiedoston luomiseksi: https://www.uef.fi/web/kirjasto/tutkimuksen-tuki/pro-gradut/pdf-a-tiedoston-luomi-… Continue Reading UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…informaationlähteitä ovat tiedekunnan yhteinen opinto-opas opiskelijan käsikirjassa Kamussa, Oodi-oppaat sekä opintoyhteisöt. Kamu-oppaaseen on koottu laitosten opetussuunnitelmat (määräykset ja ohjeet, yleistä tutkinnoista) sekä tiedekunnan määräykset ja ohjeet. Laitosten opetussuunnitelmat, tutkintorakenteen ja… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

on laadittu omat kirjoitusohjeet, joihin liittyy kaksi mallitutkielmaa – http://www.uef.fi/fi/kielikeskus/kirjoitusohjeet ) • Kirjasto Ohjeet sähköisestä tarkastusprosessista löytyvät henkilökunnalle HEIMOsta: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx ja opiskelijalle KAMUsta: https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ Ohjeet PDF/A-tiedoston luomiseksi: https://www.uef.fi/web/kirjasto/tutkimuksen-tuki/pro-gradut/pdf-a-tiedoston-luominen Tiedosto nimetään… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…Useimmat opintojaksot edellyttävät tiettyjen aiempien opintojen suorittamista. Tarkemmat ohjeet opintojaksoille pääsemi- seen vaadittavista edeltävistä opinnoista löytyvät opintojaksokuvauksista. 4.2 OHJEET OPETUKSEEN OSALLISTUMISESTA Yleisohjeet Hammaslääketieteen koulutusohjelma etenee pääsääntöisesti yksityiskohtaisen lukujär- jestyksen mukaisesti…. Continue Reading Hammaslääketieteen opinto-opas

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ohjeita …………………………………………………………………. 285 8.1 Opiskelun eettiset ohjeet ………………………………………………………………………………………….. 285 8.2 Opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa ……………………………………………………………………………………………………………….. 288 8.3 Opetuksen erityisjärjestelyt ……………………………………………………………………………………… 292 8.4 Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas