Hakutulokset: eettiset-ohjeet

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [sivu]

…ja ohjausneuvoston asettamispäätös (1.9.2017) Koulusivistyskielen määritteleminen ja tutkinnon kielitaitovaatimukset (1.8.2017) Pro gradu -tutkielma/syventävien opintojen opinnäytetyöprosessi (1.8.2017) Tutkintotodistussuositukset (1.8.2016) Opetuksen ja opiskel​un​ eettiset ohjeet​ (31.12.2015) ​ Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö ​(18.12.2014) Sähköisen…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…lijoille on laadittu omat kirjoitusohjeet, joihin liittyy kaksi mallitutkielmaa – http://www.uef.fi/fi/kielikeskus/kirjoitusohjeet ) • Kirjasto Ohjeet sähköisestä tarkastusprosessista löytyvät henkilökunnalle HEIMOsta: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastus- prosessi/Sivut/etusivu.aspx ja opiskelijalle KAMUsta: https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ Ohjeet PDF/A-tiedoston luomiseksi: https://www.uef.fi/web/kirjasto/tutkimuksen-tuki/pro-gradut/pdf-a-tiedoston-luomi-…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…Useimmat opintojaksot edellyttävät tiettyjen aiempien opintojen suorittamista. Tarkemmat ohjeet opintojaksoille pääsemi- seen vaadittavista edeltävistä opinnoista löytyvät opintojaksokuvauksista. 4.2 OHJEET OPETUKSEEN OSALLISTUMISESTA Yleisohjeet Hammaslääketieteen koulutusohjelma etenee pääsääntöisesti yksityiskohtaisen lukujär- jestyksen mukaisesti….

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet [sivu]

Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Kaikkien yliopistossa toimivien opettajien ja opiskelijoiden oletetaan tuntevan nämä TENKin julkaisemat ohjeet (www.tenk.fi, HTK-ohje). Yliopistoilla on velvollisuus järjestää…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ohjeita …………………………………………………………………. 285 8.1 Opiskelun eettiset ohjeet ………………………………………………………………………………………….. 285 8.2 Opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa ……………………………………………………………………………………………………………….. 288 8.3 Opetuksen erityisjärjestelyt ……………………………………………………………………………………… 292 8.4 Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…Joensuun ja Kuopion kampuksen tent- titiloissa; mahdollisuus käy ilmi opintojaksokuvauksesta. UEF:n Exam-palvelu on osoit- teessa https://exam.uef.fi/, ja opiskelijan ohjeet ovat Kamussa: Opiskelijan käsikirja > Exam: opiskelijan ohjeet). https://exam.uef.fi/ Kasvatustieteiden ja…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…eli opintopolku.fi:n Oma opintopolku -palvelussa joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivar- menteella. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen osoitteessa kamu.uef.fi/student-book/uuden- perustutkinto-opiskelijan-ilmoittautuminen/ Yliopistoon ilmoittautuminen seuraavina lukuvuosina Toisesta opiskeluvuodesta alkaen ilmoittautuminen tehdään WebOodissa. Ilmoittautumisohjeet julkaistaan vuosittain huhtikuussa,…