Hakutulokset: erasmus-harjoittelu

Erasmus-harjoittelu [sivu]

ERASMUSHARJOITTELU Opiskelija voi hakea Erasmusharjoitteluun suorittamaan opintoihinsa liittyvää vapaaehtoista tai pakollista työharjoittelua. Harjoittelusta on sovittava oman laitoksen/osaston yhteyshenkilön kanssa. Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset sekä yksityiset että julkiset organisaatiot. Harjoittelupaikka ei voi…

Erasmus-harjoitteluhaku 19 [pdf]

voi hakea Erasmusharjoitteluapurahaa, kun harjoittelupaikka on varmistunut. Harjoittelu voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen osa opintoja. Harjoittelun pitää kuulua opiskelijan tutkintoon ja siitä tulee saada opintopisteitä. Opiskelijan oman laitoksen/osaston tulee puoltaa…

Erasmus-harjoitteluhaku 18 [pdf]

voi hakea Erasmusharjoitteluapurahaa, kun harjoittelupaikka on varmistunut. Harjoittelu voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen osa opintoja. Harjoittelun pitää kuulua opiskelijan tutkintoon ja siitä tulee saada opintopisteitä. Opiskelijan oman laitoksen/osaston tulee puoltaa…

Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen harjoittelutuen kriteerit [sivu]

opiskeluaikana. Minne suuntautuvaa kansainvälistä harjoittelua tuetaan? Eurooppaan suuntautuvaan harjoitteluun käytetään ensisijaisesti Erasmus+-harjoittelutukea. Tukea haetaan Kansainvälisistä liikkuvuuspalveluista. Erasmusharjoitteluun liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen international@uef.fi. Erasmus-ohjelmaan osallistuvat maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria,…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

harjoittelun aloittamista harjoittelusopimuksen yliopiston ja harjoittelupaikan kesken. Muutoin lähetetään harjoitteluyhdyshenkilölle vapaamuotoi- nen ilmoitus harjoittelun aloittamisesta. Opiskelija ja harjoittelupaikan tarjoaja solmivat lisäksi työsopimuksen. Harjoittelun jälkeen opiskelija kirjoittaa harjoittelukertomuksen, josta selviää mm….

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…tietämystä. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää käytännön työkokemuksen lisäksi harjoitteluraportin laatimista. Harjoitteluraportin aihe on sovit- tava laitoksen harjoittelusta vastaavan kanssa ennen harjoitteluraportin laatimista. Harjoitteluraportille asetettuja vaatimuksia Harjoitteluraportin tulee olla laajuudeltaan 10–15…