Hakutulokset: harjoittelu

Erasmus-harjoittelu [sivu]

ERASMUS-HARJOITTELU Opiskelija voi hakea Erasmus-harjoitteluun suorittamaan opintoihinsa liittyvää vapaaehtoista tai pakollista työharjoittelua. Harjoittelusta on sovittava oman laitoksen/osaston yhteyshenkilön kanssa. Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset sekä yksityiset että julkiset organisaatiot. Harjoittelupaikka ei voi…

Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla [sivu]

Oppaassa Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla​ (pdf) esitellään Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilleen tarjoamia mahdollisuuksia suorittaa osa tutkinnosta ulkomailla. Valmiita mahdollisuuksia opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla on paljon ja opas tarjoaa niihin yleiskatsauksen….

Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen harjoittelutuen kriteerit [sivu]

suuntautuvaa työharjoittelua tuetaan yliopiston kv-harjoittelutuella (ks. alla), jota haetaan omasta tiedekunnasta. Kansainvälisen harjoittelun tuki Kansainvälisen harjoittelun tukea myönnetään vähintään 3 kk:n pituisiin harjoitteluihin. Tiedekunnat ja oppiaineet päättävät itsenäisesti kansainvälisen harjoittelun…

Harjoittelupaikkoja ulkomailla [sivu]

ja kohentaa kielitaitoa. Harjoittelun on liityttävä opiskelijan pää- tai sivuaineen opintoihin. Opiskelija yleensä hankkii harjoittelupaikan itse. Harjoittelupaikkoja voit etsiä mm. täältä: UEF Yammer: Kansainvälistymismahdollisuuksia opiskelijoille // Internationalisation offers for students…

Opiskelijan ohje tuetun harjoittelun käytännöistä [sivu]

että harjoittelun sisältö vastaa tutkintoon kuuluvalle harjoittelulle asetettuja kriteereitä. He toimivat myös yhteyshenkilönä työpaikoille ja auttavat opiskelijaa harjoittelusopimuksen tekemisessä. Työharjoitteluun liittyvissä yleisissä kysymyksissä opiskelija voi kääntyä Urapalvelujen puoleen, jossa harjoittelua…

Työharjoittelu [sivu]

henkilö, joka tarkistaa täyttääkö harjoittelupaikka opetussuunnitelmassa olevat harjoittelun tavoitteet ohjeistaa harjoitteluun liittyvistä käytännöistä kuten harjoittelusta sopimisen on yhteyshenkilö työnantajaan päin Oman oppiaineesi harjoittelusta vastaavan löydät täältä HUOMIOI harjoittelupaikan kanssa palkkauksesta…

harjoittelupaatos2016_2017_korj [pdf]

harjoittelun tukemiseen. 1 SUOMESSA SUORITETTAVA HARJOITTELU Harjoittelun tarkoitus Yliopiston tukeman harjoittelun keskeisenä tavoitteena on koulutuksen ja työelämän lähentäminen ja opiskelijoiden työllistymisen edistäminen. Tuettu harjoittelu tarkoittaa harjoittelua, jonka opiskelija sisällyttää tutkintoonsa…