Hakutulokset: jatko-opinnot

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…amanuenssi Marina Cafaro Sivuaineet: Aikuisopettajan pedagogiset opinnot, 60 op: amanuenssi Emma Hahl Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO-sivuaine), 60 op: suunnittelija Jenna Tuononen Erityispedagogiikka, perus-, aine- ja syventävät opinnot, 25/35/60 op: amanuenssi Päivi…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…juisia opintokokonaisuuksia, jotka voivat olla myös monitieteisiä. Opintokokonaisuudet ovat perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Luonnontieteellisen koulutusalan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa pääaineen perusopinnot ovat vähintään 25 opintopistettä. Pääaineen aineopinnot ovat 55 –…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…ja kirjallisuuden opetta- jan opintopolku Pääaineen perusopinnot 30 op Pääaineen aineopinnot 45 op Aineenopettajan pedagogiset opinnot 25 op Sivuaineen perusopinnot 30 op Sivuaineen aineopinnot 30 op Kieli- ja viestintäopinnot 14…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…36 ja 38 §:ssä. Rehtori päättää yliopiston opiskelijavalintojen yleisistä linjauksista. 10 § Jatkotutkintoon johtavat opinnot Opiskeluoikeutta jatkotutkintoon haetaan tiedekunnista. Jatko-opiskelijat valitaan tohtoriohjelmiin. Dekaani päättää opinto-oikeuden myöntämisestä. Tiedekuntaneuvosto päättää jatkotutkintokoulutuksen valintaperusteet…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…seuraavista sivuaineista: • erityisopettajan sivuaineopinnot, • kotitaloustiede, aineopinnot • käsityötiede, • liikunta, aineopinnot, • musiikkikasvatus, aineopinnot • opinto-ohjaajan sivuaineopinnot tai • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot ei voi…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…perusopinnot (25 op) • Gerontologian perusopinnot (25 op) • Hoitotieteen aineopinnot (37 op) • Kansanterveystieteen perus- ja aineopinnot (60 op) • Kuntoutustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) • Lasten ja…