Hakutulokset: kv-harjoittelu

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…tietämystä. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää käytännön työkokemuksen lisäksi harjoitteluraportin laatimista. Harjoitteluraportin aihe on sovit- tava laitoksen harjoittelusta vastaavan kanssa ennen harjoitteluraportin laatimista. Harjoitteluraportille asetettuja vaatimuksia Harjoitteluraportin tulee olla laajuudeltaan 10–15…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

harjoittelun aloittamista harjoittelusopimuksen yliopiston ja harjoittelupaikan kesken. Muutoin lähetetään harjoitteluyhdyshenkilölle vapaamuotoi- nen ilmoitus harjoittelun aloittamisesta. Opiskelija ja harjoittelupaikan tarjoaja solmivat lisäksi työsopimuksen. Harjoittelun jälkeen opiskelija kirjoittaa harjoittelukertomuksen, josta selviää mm….

Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen harjoittelutuen kriteerit [sivu]

suuntautuvaa työharjoittelua tuetaan yliopiston kvharjoittelutuella (ks. alla), jota haetaan omasta tiedekunnasta. Kansainvälisen harjoittelun tuki Kansainvälisen harjoittelun tukea myönnetään vähintään 3 kk:n pituisiin harjoitteluihin. Tiedekunnat ja oppiaineet päättävät itsenäisesti kansainvälisen harjoittelun…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…työharjoittelu (esim. nk. hallinnonharjoittelu) opiskelijan työelämäorientaation mukaisessa harjoittelu– paikassa. Harjoittelussa perehdytään koulutusalan asiantuntijuutta edellyttäviin työteh- täviin käytännössä ja kehitetään ammatillista osaamista. Opiskelijat etsivät harjoittelu– paikat itse. Työharjoitteluun on mahdollista hakea…

Työharjoittelu [sivu]

Huomioi, että voit saada harjoittelutuen vain kerran tutkintosi aikana! UEF:n harjoitteluohje Päätös harjoittelutuen myöntämisestä kv-tutkinto-opiskelijoille Työharjoitteluun liittyvät käytännöt vaihtelevat yksiköittäin (osasto tai laitos). Jokaisella yksiköllä on nimettynä oma harjoittelusta vastaava…

harjoittelupaatos2016_2017_korj [pdf]

jo opiskeluaikana. Minne suuntautuvaa kvharjoittelua tuetaan? Yliopiston harjoittelutuella (apuraha) tuetaan pääosin Erasmus-ohjelman ulkopuolisiin maihin ja organisaatioihin suuntautuvaa työharjoittelua. Harjoittelupaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla. Yliopiston kvharjoittelutukea ei myönnetä opiskelijoille,…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…mukaan joko yksilö- tai parityönä tehtävä työ. Opetusharjoittelu Opetusharjoittelu on vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjattua ope- tusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupaikassa. Portfolio Portfolion tarkoituksena on kerätä yhteen opiskelijan osaamista…