Hakutulokset: luopuminen

Opinto-oikeudesta luopuminen [sivu]

Opinto-oikeudesta voi luopua jättämällä kirjallisen ilmoituksen opintopalveluihin. Opinto-oikeudesta luopuminen on lopullista ja opinto-oikeuden voi saada takaisin vain opiskelijavalinnan kautta. Tulostettava lomake: Opinto-oikeudesta luopuminen (pdf)…

Opinto-oikeudesta luopuminen [pdf]

Opintopalvelut OPINTO-OIKEUDESTA LUOPUMINEN Nimi Opiskelijanumero tai henkilötunnus Katuosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite Luovun seuraavasta opinto-oikeudestani Itä-Suomen yliopistoon: Tiedekunta Koulutusohjelma/pääaine Opinto-oikeudesta luopuminen on sitova. Opiskelija ei voi enää suorittaa opintojaan…

Lomakkeet [sivu]

…Opinto-oikeudesta luopuminen Opinto-oikeuden muutoshakemus (kandidaatin ja maisterin tutkinnon muuttaminen pelkästään maisterin tutkinnoksi) Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusanomus Opintojen korvaaminen/hyväksilukeminen Opintojen hyväksilukua haetaan sähköisillä lomakkeilla, jotka löytyvät asiointipalvelusta asiointi.uef.fi. Ks. Lisätietoa aikaisempien opintojen…

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusanomus [pdf]

…palautusta (16,50 €) (vain Kuopas- ja Elli-osoitteet) PERUSTE ilmoittautuminen poissaolevaksi syy: _______________________________________________________________________________________ opintojen keskeyttäminen (keskeyttämisilmoitus liitteenä) tai opinto-oikeudesta luopuminen kaksoisjäsenyys, maksettu aiemmin toiseen ylioppilaskuntaan (vain YTHS-osuus, jäsenmaksukuitit liitteenä) ylioppilaskunnan hallituksen/edustajiston…

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusanomus [pdf]

…palautusta (16,50 €) (vain Kuopas- ja Elli-osoitteet) PERUSTE ilmoittautuminen poissaolevaksi syy: _______________________________________________________________________________________ opintojen keskeyttäminen (keskeyttämisilmoitus liitteenä) tai opinto-oikeudesta luopuminen kaksoisjäsenyys, maksettu aiemmin toiseen ylioppilaskuntaan (vain YTHS-osuus, jäsenmaksukuitit liitteenä) ylioppilaskunnan hallituksen/edustajiston…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…suorittamiseen, jonka asian- omainen hakija on jo suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta seuraa. 15 § Opiskeluoikeuden päättyminen ja opiskeluoikeudesta luopuminen Opiskelija voi valmistuttuaan suorittaa opintoja sen lukukauden loppuun asti, jonka…

Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistoon lukuvuonna 2018–2019 (pdf) [pdf]

…jolloin hän on valmistunut. Opinto-oikeus opintojen suorittamista varten luodaan Opintopalveluissa. OPINTO-OIKEUDESTA LUOPUMINEN Opinto-oikeudesta voi luopua jättämällä kirjallisen ilmoituksen Opintopalveluihin. Opinto-oikeudesta luopumi- nen on lopullista ja opinto-oikeuden voi saada takaisin vain…

oodin rekisteriseloste [pdf]

…ja päättymispäivä  Opinto-oikeudesta luopuminen tai sen peruutus  Opinto-oikeuden myöntäjää ja myöntämistä koskevat tiedot  Opinto-oikeuden peruste ja kiintiö (esimerkiksi avoimen yliopiston opinnot, toisen yliopiston opin- not, ulkomaiset opinnot)…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jonka asianomainen hakija on jo suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta seuraa. 15 § Opiskeluoikeuden päättyminen ja opiskeluoikeudesta luopuminen Opiskelija voi valmistuttuaan suorittaa opintoja sen lukukauden…