Search Results: opinto-opas

Opinto-oppaat [Student Book Search Tag]

2019-2020 Opinto-oppaat 2019-2020 opinto-oppaat ovat omina sivuinaan: Filosofinen tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketiede Farmasia Hammaslääketiede Hoitotiede Lääketiede Ravitsemustiede Terveyden edistäminen Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Vanhemmat oppaat löytyvät… Continue Reading Opinto-oppaat

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…tohtorikoulun ja tohtoriohjelmien www-sivuilta. Lisätietoja antavat tohtoriohjelmien asioita hoitavat amanuenssit, koulutuspäällikkö ja opintokoordinaattori. Opintojen suorittaminen ja arviointi Opintosuoritusten arviointi ja muutoksenhaku Opintosuoritusten arviointi Opintosuorituksen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa vahvistettuun opintojaksokuvaukseen. Opintosuoritukset… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…tiedot ovat yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisössä. Opintoneuvonta Laitoksen yleisestä opintoneuvonnasta vastaavat oppiaineiden amanuenssit sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Pääainekohtaisesta opintoneuvonnasta vastaavat oppiainevastaavat. Yksittäisiin opintojaksoihin liittyvää opintoneuvontaa antavat kyseisten opintojaksojen vastuuopettajat. Opintoneuvonnasta… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa ensimmäi- sen opiskeluvuoden aikana. HOPS-ohjaaja hyväksyy sen osana HOPS-opintojaksoa, jonka jälkeen suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä. LuK-opintojen lopussa opis- kelija päivittää FM-tutkintoon tähtäävän henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa. UEF // Opinto-opas 2018-2019… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

Humanistisen osaston opinto-opas 2018-2019 OPINTO-OPAS HUMANISTINEN OSASTO Filosofinen tiedekunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO 2018 2019 30833133_UEF_Humanistisen_osaston_opinto-opas_2018-2019_kansi_wire_18_07_04.indd 1 4.7.2018 12.41.14 Filosofinen tiedekunta Humanistinen osasto Opinto-opas 2018–2019 SUOMEN KIELI JA KULTTUURITIETEET:… Continue Reading Humanistisen osaston opinto-opas