Hakutulokset: opinto-opas

Opinto-oppaat [sivu]

2019-2020 Opinto-oppaat 2019-2020 opinto-oppaat ovat omina sivuinaan: Filosofinen tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketiede Farmasia Hammaslääketiede Hoitotiede Lääketiede Ravitsemustiede Terveyden edistäminen Yhteiskuntatieteiden ja kauppatiteiden tiedekunta Vanhemmat oppaat löytyvät… Continue Reading Opinto-oppaat

Tenttiminen [sivu]

tenttinsä suorittamisesta ko. tilaisuudessa (tentit löytyvät WebOodista: Opintojaksot/Opetus > Oppaittain > valitse opintoopas ja mene oppaan välilehdelle ‘Tentit’). Tiedekunnan lähipalvelut vastaavat sisäisten etätenttien koordinoinnista. Tiedekunnan lähipalvelun yhteystiedot ovat tiedekuntien sivuilla…. Continue Reading Tenttiminen

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa ensimmäi- sen opiskeluvuoden aikana. HOPS-ohjaaja hyväksyy sen osana HOPS-opintojaksoa, jonka jälkeen suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä. LuK-opintojen lopussa opis- kelija päivittää FM-tutkintoon tähtäävän henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa. UEF // Opintoopas 2018-2019… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

Humanistisen osaston opintoopas 2018-2019 OPINTOOPAS HUMANISTINEN OSASTO Filosofinen tiedekunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO 2018 2019 30833133_UEF_Humanistisen_osaston_opintoopas_2018-2019_kansi_wire_18_07_04.indd 1 4.7.2018 12.41.14 Filosofinen tiedekunta Humanistinen osasto Opintoopas 2018–2019 SUOMEN KIELI JA KULTTUURITIETEET:… Continue Reading Humanistisen osaston opinto-opas

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

HYV/HYL. Perus- ja aineopintokokonaisuuksien suoritukset arvostellaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona (kaikista opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista kerrotaan opintojakson op-määrä arvosanalla; saadut tulot lasketaan yhteen; saatu summa jaetaan opintokokonaisuuden yhteisopintopistemäärällä) seuraavasti: keskiarvo 1,00–1,49… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

mukaan. 6.5.4 Opintokokonaisuuksien rekisteröinti Kun opintokokonaisuuden kaikki opintojaksot on suoritettu, opintokokonaisuudesta haetaan kokonaisuusmerkintää eli opintokokonaisuuden sulkemista. Opintokokonai- suus on suositeltavaa sulkea mahdollisimman pian viimeisen kokonaisuuteen kuuluvan opintojakson suorittamisen jälkeen. Ohjeet… Continue Reading Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas