Hakutulokset: opinto-opas

Opinto-oppaat 2018-2019 [sivu]

(pdf) Hammaslääketieteen opintoopas (pdf) Hoitotieteen opintoopas (pdf) Ravitsemustieteen opintoopas (pdf) Lääketieteen opintoopas (pdf) Terveyden edistämisen opintoopas (pdf) Biolääketieteen opintoopas (pdf) Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opintoopas (pdf)…

Tenttiminen [sivu]

tenttinsä suorittamisesta ko. tilaisuudessa (tentit löytyvät WebOodista: Opintojaksot/Opetus > Oppaittain > valitse opintoopas ja mene oppaan välilehdelle ‘Tentit’). Tiedekunnan lähipalvelut vastaavat sisäisten etätenttien koordinoinnista. Tiedekunnan lähipalvelun yhteystiedot ovat tiedekuntien sivuilla….

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa ensimmäi- sen opiskeluvuoden aikana. HOPS-ohjaaja hyväksyy sen osana HOPS-opintojaksoa, jonka jälkeen suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä. LuK-opintojen lopussa opis- kelija päivittää FM-tutkintoon tähtäävän henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa. UEF // Opintoopas 2018-2019…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

Humanistisen osaston opintoopas 2018-2019 OPINTOOPAS HUMANISTINEN OSASTO Filosofinen tiedekunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO 2018 2019 30833133_UEF_Humanistisen_osaston_opintoopas_2018-2019_kansi_wire_18_07_04.indd 1 4.7.2018 12.41.14 Filosofinen tiedekunta Humanistinen osasto Opintoopas 2018–2019 SUOMEN KIELI JA KULTTUURITIETEET:…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

opintojaksokuvauksen yhteydessä. UEF // Opintoopas 2018-2019 152 Kukin opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, jollei opintojakson yhteydessä ole toisin todettu. Opintojaksojen suoritusjärjestyksestä on annettu suosituksia opintojaksoku- vausten sekä oppiaine-esittelyn yhteydessä. Opintojaksojen kirjallisuusmuutoksista…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

opetus suunnitellaan ja järjestetään opintojaksoina. Opintokokonaisuudet jakautuvat yhteen tai UEF // Opintoopas 2018-2019 10 useampaan opintojaksoon. Opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Opintokohde on esim. tutkinto, koulutus, pääaine,…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

niiden yhdistelmät. UEF // Opintoopas 2018-2019 46 Opintosuorituksella tarkoitetaan lisäksi väitöskirjaa, lisensiaatintutkimusta, ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon tutkielmaa sekä hyväksiluettua opintosuoritusta tai muuta opetussuunnitelman edellyttämää osaamisen osoittamista. Opintosuorituksen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

opintoopas: Opas sisältää paljon tietoa mm. opintokäytännöistä, tutkielmista, työharjoittelusta ja ulkomailla opiskelusta. Opas löytyy www.uef.fi/web/kapsy/opinto-oppaat. – Smart Start –opas on tietopaketti uudelle opiskelijalle. – Ilmoitustaulut: Ilmoitustauluilla on tietoja mm. opintoihin…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

mukaan. 6.5.4 Opintokokonaisuuksien rekisteröinti Kun opintokokonaisuuden kaikki opintojaksot on suoritettu, opintokokonaisuudesta haetaan kokonaisuusmerkintää eli opintokokonaisuuden sulkemista. Opintokokonai- suus on suositeltavaa sulkea mahdollisimman pian viimeisen kokonaisuuteen kuuluvan opintojakson suorittamisen jälkeen. Ohjeet…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

Hoitotieteen opintoopas 2018-2019 HOITOTIEDE Terveystieteiden tiedekunta OPINTOOPAS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO 2018 2019 TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTOOPAS 2018-2019 HOITOTIEDE Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus Yliopistokatu 2 PL 111, 80101 Joensuu 013…