Hakutulokset: pro-gradu

Opinnäytteet [sivu]

lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Gradun julkisuusaste Pro gradu -tutkielma on julkinen opinnäyte, jolla on kaksi…

Opinnäytetyön tarkastus [sivu]

Opiskelijan ohje syventävien opintojen opinnäytetyön (pro gradu -tutkielman) toimittaminen tarkastettavaksi Klikkaa sivun alla olevia otsikoita ja saat tarkemmat ohjeet esiin. Syventävien opintojen opinnäytetyön / Pro Gradu -tutkielman koko prosessin kulku…

Tutkielmat ja kypsyysnäytteet [sivu]

…tutkinnon kypsyysnäyte Jos opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten, maisterin tutkinnon kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielman yksisivuinen tiivistelmä. Suomenkieliseen pro gradu -tutkielmaan liitetään tiivistelmä suomeksi ja…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…x 3312021 Materiaalifysiikka 4 op x 3312005 Fysiikan pro gradu -seminaari 2 op x 3312410 Fysiikan pro gradu -tutkielma 30 op x x 3312400 Fysiikan pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte op…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

Pro gradu -tutkielmat arvostellaan seitsenportaisella asteikolla: approbatur, lubenter ap- probatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approba- tur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Opiskelija saa…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…arvostellaan seitsenportaisella asteikolla: approbatur, lubenter approba- tur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Opiskelija saa tiedon tutkielman arvostelupäätöksestä. Pro

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa [pdf]

…ten, maisterin tutkinnon kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielman yksisivuinen tiivistelmä. Tiivistelmä kirjoitetaan tiivistelmäpohjalle, joka on saatavilla osastojen verkkosivuilta: Filosofinen tiedekunta 7 (9) www.uef.fi/web/hum/progradu-tutkielma www.uef.fi/web/teol/progradu-tutkielma www.uef.fi/web/kapsy/progradu-tutkielma www.uef.fi/web/skope/progradu-tutkielma. Suomenkieliseen pro gradu -tutkielmaan…

FILO PerustutkintojenOpinnäyteohje ja kommentti [pdf]

pro gradu -tutkielman yksisivuinen tiivistelmä. Tiivistelmä kirjoitetaan tiivistelmäpohjalle, joka on saatavilla osastojen verkkosivuilta: Filosofinen tiedekunta 7 (9) www.uef.fi/web/hum/progradu-tutkielma www.uef.fi/web/teol/progradu-tutkielma www.uef.fi/web/kapsy/progradu-tutkielma www.uef.fi/web/skope/progradu-tutkielma. Suomenkieliseen pro gradu -tutkielmaan liitetään tiivistelmä suomeksi ja englanniksi….