Search Results: pro-gradu

yhka_2018-2019 [pdf]

…tarkastajien lausuntojen perusteella. Pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Dekaani arvostelee… Continue Reading yhka_2018-2019