Search Results: pro-gradu

yhka_2018-2019 [pdf]

…tutkielma Sivuaineen syventävien opintojen tutkielman vaatimukset ovat samat kuin pro gradu – tutkielman, sillä myös sivuaineen syventävien opintojen tulee tuottaa aineen jatkokoulu- tuskelpoisuus. Pro gradu -tutkielman jättäminen arvosteltavaksi Pro graduContinue Reading yhka_2018-2019