Hakutulokset: turvallisuus

Turvallisuus ja kriisitilanteet [sivu]

Yliopistomme tavoitteena on olla terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva opiskelu- ja työyhteisö. Hyvinvointi rakentuu turvallisuuden pohjalle. Turvallisuus Itä-Suomen yliopistossa tarkoittaa olotilaa, jossa mahdollisiin turvallisuusuhkiin pyritään varautumaan ja niitä ennakoimaan ja jossa…

Tietoa yliopisto-opiskelusta [sivu]

…luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö. Lue lisää opiskeluhyvinvoinnista. Turvallisuus on tärkeä osa opiskeluhyvinvointia ja se kuuluu kaikille yliopistoyhteisön jäsenille. Uuden opiskelijan on hyvä perehtyä myös turvallisuutta koskeviin perusasioihin,…

Linkkejä hyvinvoinnin tueksi_uef [pdf]

Turvallisuus ja kriisitilateet  Kampuskriisiryhmät, turvallisuusohjeet > (vaatii kirjautumisen)  UEFin turvallisuussivut HEIMOssa  Oppilaitospastorit  Ohjeita häirintätilanteisiin Parisuhde ja seksuaalisuus  YTHS  Oppilaitospastorit  Perheasiain neuvottelukeskus (Joensuu), (Kuopio)…

tuutorin_linkkikartta [pdf]

…https://headsted.fi/ https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/terveyden-edistaminen-eri-toimialoilla/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen-ammatillisessa-koulutuksessa/liikunta-ravinto-ja-lepo https://www.korkeakoululiikunta.fi/fi/hyvinvoiva-mina http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/unen-merkitys https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/elintavat_ja_mielenterveyshairiot/Pages/default.aspx https://vastaamo.fi/ahdistus/ https://studentuef.sharepoint.com/sites/kamu_fi/studentshandbook/Sivut/Varmuutta esiintymiseen.aspx http://www.yths.fi/ http://www.mielenterveysseurat.fi/kuopio/ http://www.mielenterveysseurat.fi/pohjois-karjala/ http://www.mielenterveysseurat.fi/savonlinna/kriisikeskus/ http://www2.uef.fi/fi/intra/turvallisuus/turvallisuus https://studentuef.sharepoint.com/sites/kamu_fi/studentshandbook/Sivut/Oppilaitospastorit.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/kamu_fi/studentshandbook/Sivut/häirintä ja ahdistelu.aspx http://www.yths.fi/ http://www.parikalaa.net/oppilaitospappi/ http://www.joensuunevl.fi/apua+ja+tukea/parisuhdeneuvonta/ http://www.kuopionseurakunnat.fi/apua-ja-tukea/ihmissuhteet http://www.savonlinnanseurakunta.fi/perheasian-neuvottelukeskus https://asiointi.yths.fi/seksuaalineuvonta http://www.yths.fi/seksitautien_etatestaus https://www.nyyti.fi/tietoa/seurustelu-ja-parisuhde/ http://hivtukikeskus.fi/ https://www.savonseta.fi/ http://www.hobiles.fi/ https://www.savonseta.fi/ http://hivtukikeskus.fi/…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…ELTU Elintarviketurvallisuus 4460108 5,0 op Perusop. ELRU Elintarvikkeet ruokavaliossa 4460109 5,0 op Perusop. RPO Ravitsemuspolitiikka ja julkiset ruokapalvelut 4460112 5,0 op Perusop. JOSPA Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- järjestelmään 5426101…

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…1503 Ravitsemus ja liikunta 3 op AY702 1505 Liikunnan turvallisuus 4 op AY702 1509 Terveyskunto terveyden edistäjänä 6 op 3.2 Liikuntalääketieteen aineopinnot (25 op) 444 5601 Kuormitusfysiologia (KFYS) 6 op…

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…kealan turvallisuus– ja kehittämiskeskus Fimeassa ja Kansaneläkelaitoksessa. Kan- sainväliset työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. Lääketeollisuus ja EU palkkaavat farmaseutteja myös ulkomaille. 3.2 Tutkinnon sisältö ja tavoitteet Opiskelijan tulee farmaseutin tutkintoon johtavassa koulutuksessa…

paihdeohjelma [pdf]

…harjoittelupaikan henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi; sekä 5. poliisille ja yliopiston edustajalle, joka on ensisijaisessa vastuussa turvallisuusuhan selvittämisestä, välittömän turvallisuusuhan arvioimiseksi tai mikäli opiskelijan todetaan terveydentilan arvioinnissa olevan vaaraksi muiden…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Lääkealan turvallisuus– ja kehittämis- keskukselle (Fimea). Kliinisestä lääketutkimuksesta on tehtävä ennakkoilmoitus Valta- kunnalliselle lääketieteelliselle eettiselle toimikunnalle (TUKIJA) tutkimussuunnitelman eettistä ennakkoarviointia varten. Rekisteritutkimukset joissa tietoja tarvitaan useamman kuin yhden terveydenhuollon yksiköstä…

2018_Ammattinimikkeet_LUONNONTIETEELLINEN [pdf]

…projektiassistentti Projektisuunnittelija projektitutkija rengasasentaja sisäilmatutkija suunnittelija tarjoilija teknikko tekninen asiantuntija terveysinsinööri terveystarkastaja Tuntiopettaja tuotantotyöntekijä turvallisuus/kemikaaliasiantuntija, palopäällikkö tutkija tutkimusavustaja työnjohtaja terveystarkastaja ympäristönsuojelutarkastaja ympäristötarkastaja ympäristöinsinööri ympäristötutkija MSc Programme in Environmental Biology and…