Hakutulokset: tutkinto-ohjelma

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ja maatalous-metsätieteelliselle koulutusalalle. Kandidaatin ja maisterin tutkintojen tutkintorakenteet ja tutkintovaatimukset esitellään tässä oppaassa kunkin oppiaineen opetussuunnitelman esittelyn kohdalla. Perustutkintoon eli kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua pää- ja…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Terveyden edistämisen tutkintoohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian ja…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…n. 2500 perustutkinto-opis- kelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Terveyden edistämisen…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…samanaikaisesti sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin. Alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan vähintään 180 opin- topistettä. Sen tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tutkinto on vähintään…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…ennen ylem- pään korkeakoulututkintoon kuuluvan opinnäytetyön aloittamista. Kasvatustieteellisen alan alempi korkeakoulututkinto on nimeltään kasvatustieteen kan- didaatin tutkinto (KK) ja ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteen maisterin tutkinto (KM). Tieteellisiä jatkotutkintoja ovat kasvatustieteen lisensiaatin…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…(KK) ja ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteen maisterin tutkinto (KM). Psykologian alan alempi korkeakoulututkinto on nimeltään psykologian kandi- daatin tutkinto (PsK) ja ylempi korkeakoulututkinto puolestaan psykologian maisterin tutkinto (PsM). Tieteellisiä jatkotutkintoja ovat…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…Tiedekunnassa opiskelee kaikkiaan n. 2500 perustutkinto-opis- kelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…amanuenssi Riikka Myl- lys, riikka.myllys(at)uef.fi, p. 02944 55195. Miten tutkinto rakentuu? Historian pääaineopiskelijat suorittavat tutkintonsa jo aineenopettajan tai asiantuntijan suuntautu- misvaihtoehdossa. Aineenopettajan opintoihin on erillinen haku. HuK-tutkinto, aineenopettaja Opinnot Sisältö…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…perustutkinto-opiskelijaa viides- sä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa:  Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia  Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas  Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake  Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede  Terveyden edistämisen tutkintoohjelma (suuntautumisvaihtoehdot:…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…Orientaatioviikon tavoitteet ja ohjelma Oppiaineen esittäytyminen, tutkinto– rakenne 13–14 Lounas 14–16 AG100 Sivuaineinfo, jaetaan kulkukaaviot ja lukujärjestyspohjat TIISTAI 4.9. AIKA PAIKKA OHJELMA 8.15–10 Metria-rakennus, sali MP103 Borealis-rakennus, sali BOR102 Ryhmäjako…