Hakutulokset: vaihto-opinnot

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…amanuenssi Marina Cafaro Sivuaineet: Aikuisopettajan pedagogiset opinnot, 60 op: amanuenssi Emma Hahl Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO-sivuaine), 60 op: suunnittelija Jenna Tuononen Erityispedagogiikka, perus-, aine- ja syventävät opinnot, 25/35/60 op: amanuenssi Päivi…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…juisia opintokokonaisuuksia, jotka voivat olla myös monitieteisiä. Opintokokonaisuudet ovat perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Luonnontieteellisen koulutusalan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa pääaineen perusopinnot ovat vähintään 25 opintopistettä. Pääaineen aineopinnot ovat 55 –…

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [sivu]

…kotitalous- ja käsityönopettajakoulutuksissa opettajan pedagogiset opinnot 60 op Täydentävät opinnot eivät sisälly maisterin tutkintoon. Opinto-oikeuden muutokset teologisen koulutusalan opinnoissa Suuntautumisvaihtoehdon muutos Opiskelija voi hakea suuntautumisvaihtoehdon muutosta oman koulutusohjelmansa sisällä. Koulutusohjelman…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…ja kirjallisuuden opetta- jan opintopolku Pääaineen perusopinnot 30 op Pääaineen aineopinnot 45 op Aineenopettajan pedagogiset opinnot 25 op Sivuaineen perusopinnot 30 op Sivuaineen aineopinnot 30 op Kieli- ja viestintäopinnot 14…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…PÄÄ- JA SIVUAINEET SEKÄ MUUT OPINNOT Koulutus -pääaine Orientaa- tio-, kieli- ja viestin- täopinnot Pääaineen perus- ja aineopin- not Pääaineen syventävät opinnot Sivuaine- opinnot (+ vapaasti valittavia opintoja) Opettajan- koulutus…