Hakutulokset: yliopisto

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

maisteriohjelma (1.8.2017 jälkeen aloittaneet): yliopisto-opettaja Juha Rautiainen Sosiaalihallintotiede ja terveyshallintotiede (ennen vuotta 2017 aloittaneet): yliopistonlehtori Tuula Kivinen Terveystaloustiede: yliopistonlehtori Eila Kankaanpää Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto: yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen Yhteiskuntatieteet: Border…

Opinnäytteet [sivu]

ja että opinnäytteet ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen (OPM:n ohje Opinnäytteiden julkisuus 28.1.2004 Dnro 3/5000/2004). Yliopistotutkinnossa harjaannutaan tutkimustyöhön, jonka yksi periaate on avoimuus. Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut avoimen tieteen periaatteisiin…

Opinnäytetyön tarkastus [sivu]

…kirjoitettu, koska ne siirtyvät virallisiin dokumentteihin. Valitse työn julkisuusaste kirjastossa (yliopisto suosittaa Open Access julkaisemista) kts. yliopiston julkaisustrategia Jos hyväksyt, että päätös annetaan tiedoksi sähköisesti, saat UEF//ASIOINTIPALVELUSTA sähköpostiviestejä (No-reply@uef.fi) prosessin…

Miten ja milloin yliopisto-opinnot käynnistyvät? [sivu]

sekä paljon muuta ajankohtaista tietoa yliopisto-opiskelusta. Ensimmäinen uuden opiskelijan opintojakso Itä-Suomen yliopistossa on pääsääntöisesti Orientaatio yliopisto-opiskeluun (lyhenne ORI, laajuus 1 op, koodi 1131000). Yhteystiedot Mikäli haluat tiedustella ORI-opintojakson opintopisteistä, otathan…

Avoin yliopisto [sivu]

Avoimen yliopisto-opetuksen periaatteena on tarjota kaikille aikuisille, koulutustaustasta riippumatta mahdollisuus yliopisto-opintoihin. Lue lisää Aducaten sivulta….

Tietoa yliopisto-opiskelusta [sivu]

yliopiston esittelyssä (diat, 5:60) Opiskelu ja sivuaineet Avoimessa yliopistossa Tietoa opiskelemisesta sekä sivuainaopinnoista Avoimessa yliopistossa Kaukaa viisaaksi! Video Avoimen yliopiston opintotarjonnasta. Opiskelun etiikka OPISKELUN KIELLETYT AINEET osion keskeisiä asioita ovat…

Avoimen yliopiston sivuaineopinnot tutkinto-opiskelijoille [sivu]

Hakuohjeet Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille maksuttomiin sivuaineopintoihin Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa Hakuaika elokuussa alkaviin opintoihin haku on 1.-31.3, tammikuussa alkaviin opintoihin 1.-31.10. Hakuohjeet Haku tapahtuu yhteen opintokokonaisuuteen, poikkeuksena terveyden edistäminen ja…

Yliopistosanastoa [sivu]

…opintoetuuksia, ks. lisää Avoin yliopisto tarjoaa yliopisto-opintoja kaikille. Avoimen yliopiston kautta ei voi suorittaa tutkintoa, mutta ne voivat olla väylä yliopisto-opintoihin. Itä-Suomen yliopistossa avoimesta yliopisto-opetuksesta vastaa Aducate. Dekaani johtaa tiedekunnan…

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Itä-Suomen yliopistossa [sivu]

yksityisyyttä. Yliopisto sitoutuu tietosuojapolitiikassaan huolehtimaan käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta. Yliopisto noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Itä-Suomen yliopisto kertoo avoimesti henkilötietojen käsittelystä yliopiston toiminnassa. Itä-Suomen…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

…Määrä / määrä kunta, kuntayhtymä, kaupunki 406 yksityinen yritys 220 valtio, valtion virasto tai liikelaitos 82 yliopisto 70 järjestö tai säätiö 40 muu 20 teen toimeksiantoja tai keikkatöitä 15 oma…