Search Results: hyvinvointi

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…5 op C. Hyvinvointivaltio ja kansalaisyhteiskunta: 5524206 Hyvinvointia edistävät rakenteet 5 op 5514121 Monikulttuurinen kansalaisyhteiskunta 5 op D. Erityiskysymyksiä: 5524204 Työelämä, organisaatiot ja hyvinvointi 5 op 5524205 Sosiaalitieteellinen terveystutkimus 5…

yhka_2018-2019 [pdf]

hyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Hyvinvointi– oikeudellisen tarkastelun keskiössä ovat usein yksilön oikeudet, mutta myös toimeentu- loturva- ja hyvinvointipalvelujärjestelmä sekä viranomaiset ja muut toimijat. Hyvinvoin- tioikeuden perusopinnot soveltuvat erityisesti…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…5524203 Kasvu ja kasvatus yhteiskunnassa 5 op C. Hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet yhteiskunnassa 5524206 Hyvinvointia edistävät rakenteet 5 op 5514231 Monikulttuurisen yhteiskunnan sosiaaliset verkostot 5 op D. Työelämä ja terveys…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…kasvatus yhteiskunnassa 5 op C. Hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet yhteiskunnassa 5524206 Hyvinvointia edistävät rakenteet 5 op 5514231 Monikulttuurisen yhteiskunnan sosiaaliset verkostot 5 op D. Työelämä ja terveys UEF // Opinto-opas…

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…op) 2124809 Ikääntyminen kulttuurin ja hyvinvoinnin perspektiivistä (3op) 2124812 Hyvinvointi ja taide (3op) 2124813 Ympäristökulttuurit ja hyvinvointi (3 op) 4434908 Terveyden edistäminen, lukemispäiväkirja (3–4 op) 4434803 Ruoka ja kulttuuri (3…

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…Kaikille yhteiset opinnot (19 op) 2124801 Terveys, hyvinvointi ja monikulttuurisuus, johdatus keskeisiin käsitteisiin (2 op) 2124802 Näkökulmia terveyteen, hyvinvointiin ja monikulttuurisuuteen (5 op) 72 Filosofinen tiedekunta | Humanistinen osasto 2124807…

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…Populaatioiden tutkimus 2 op (Huom! edeltävät opinnot: TeMoKuun opintojaksot 21124801 Terveys, hyvinvointi ja monikulttuurisuus; johdatus keskeisiin käsitteisiin (2 op) ja 2124802 Näkökulmia terveyteen, hyvinvointiin ja monikulttuurisuuteen (5 op) Lääkkeet ja…

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…2124809 Ikääntyminen kulttuurin ja hyvinvoinnin perspektiivistä (3op) 2124812 Hyvinvointi ja taide (3op) 2124813 Ympäristökulttuurit ja hyvinvointi (3 op) 4434910 Terveyden edistäminen, lukemispäiväkirja (3 op) 4434803 Ruoka ja kulttuuri (3 op)…

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…Transkriptio ja analyysi (5 op) 2127225 Musiikintutkimuksen keskeisiä näkökulmia 2 (5 op) 2127226 Musiikki ja hyvinvointi (5 op) 2121805 Karjalan kansanmusiikki (3 op) 2120213 Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja (2-5 op) 2127212…