Search Results: kasvatustiede

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus – toteutetaan monipuolista ja laaja-alaista opettajankoulutustehtävää. Osastossa voi suorittaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon varhaiskasvatuksessa ja valmistua lastentarhanopettajaksi. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon voi suorittaa pääaineena kasvatustiede, kotitaloustiede ja käsityötiede. KasvatustiedeContinue Reading FILO Skope opinto-opas 2015-2016

kapsy_2018-2019 [pdf]

…aikuiskasvatustiede 4 op tai 2230324b Syventyminen pro gradun erityiskysymyksiin, kasvatustiede 4 op – 2230330a Pro gradu -tutkielma, aikuiskasvatustiede 30 op tai 2230330b Pro gradu -tut- kielma, kasvatustiede 30 op II… Continue Reading kapsy_2018-2019