Hakutulokset: kasvatustiede

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…psykologian osasto Erityispedagogiikka: Päivi Walling, Jenna Tuononen Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede: Emma Hahl Ohjaus: Marina Cafaro Psykologia: Marina Cafaro Sivuaineet: Aikuisopettajan pedagogiset opinnot, 60 op: amanuenssi Emma Hahl Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO-sivuaine),…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…aineen kanssa. Osaston edustamilla tieteenaloilla – kasvatustiede, kotitaloustiede ja käsityötiede sekä kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus – toteutetaan monipuolista ja laaja-alaista opet- tajankoulutustehtävää. Osaston harjoittama tutkimus, koulutus ja hanketoiminta palve- levat Itä-Suomen…

Filosofisen tiedekunnan Erasmus-paikat [sivu]

…level studies, 3 = Doctoral level studies) Päivitetty 25.1.2019 // Updated Soveltava kasvatustiede ja opettajankoulutus / Applied Education and Teacher Training Alankomaat – The Netherlands Hogeschool Rotterdam 2 3 Saxion…

Filosofisen tiedekunnan ohjeet [sivu]

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle AHOT –aiemmat ja muualla tehdyt opinnot Opintoneuvojat ja hops-ohjaajat Harjoitteluvastaavat Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Tarkentavat ohjeet Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat…

Sivuaineinfoja ja -toreja Joensuun ja Kuopion kampuksella 19.9. [uutinen]

…Esittelypisteet: Aducate: Avoin yliopisto-opetus Filosofinen tiedekunta: kasvatustiede ja aikuiskasvatus, erityispedagogiikka, luokanopettajan sivuaineet, psykologia, opintojen ohjaus Historia- ja maantieteen laitos: Historia, maantiede ja yhteiskuntamaantiede, monitieteiset ympäristöopinnot, ympäristöpolitiikka, yhteiskuntaoppi opetettavana aineena, geoinformatiikka,…

Kasvatustieteen ja psykologian osaston sekä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sivuainevalintavalinta 2018 [uutinen]

Hakuaika alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.3.2018 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla OPESIVUAINE.   Huomioithan seuraavat asiat: OPESIVUAINE-koodilla on WebOodissa haussa 1.- 31.3.2018 seuraavat sivuaineet: OPESIVUAINE, Aikuisopettajan…

2018_Ammattinimikkeet_KASVATUSTIETEELLINEN [pdf]

…lastentarhaopettaja vastuulastentarhaopettaja Aikuiskasvatustiede Ammatillinen opettaja (kasvatustieteen ja ammattiopettaja aikuiskasvatustieteen Business coach asiantuntijakoulutus) erityisasiantuntija henkilöstöassistentti HRO-päällikkö johtaja työterveyshoitaja kirjuri Kotitalouden ja tekstiilityön lehtori kouluttaja kulttuuripäällikkö laboratorionhoitaja/hallinto-ja henkilöstösihteeri lehtori luokanopettaja opettaja opintosihteeri…

Opiskelijan ohje tuetun harjoittelun käytännöistä [sivu]

…kielet ja käännöstiede: amanuenssi Risto Helén Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Erityispedagogiikka: amanuenssi Päivi Walling Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede: amanuenssi Emma Hahl Psykologia: yliopisto-opettaja Hanna Lahtinen, orientoivassa harjoittelussa Kati Kasanen ja sopimusasioissa…