2789 Uuden opiskelijan ilmoittautuminen

Poissaolevaksi ilmoittautuminen ensimmäisenä lukuvuotena

Poissaolosäännöt koskevat uusia perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä siirto-opiskelijoita. Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista laissa säädetyistä syistä:

  1. opiskelija suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. opiskelija tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä; tai
  3. opiskelija on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevaksi ilmoittautuvan on todistettava poissaolonsa lakiperusteinen syy dokumentilla. Yleisimmät dokumentit ovat palvelukseenastumismääräys, Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai sairauspäivärahapäätös/lääkärintodistus. Lue tarkemmin poissaolodokumenteista. Poissaolodokumentti on toimitettava määräaikaan (koko lukuvuodelle ilmoittautuvat 30.9./ kevätlukukaudelle ilmoittautuvat, syksyn haussa valitut opiskelijat 31.1.) mennessä Opintopalveluiden asiakaspalveluun (yhteystiedot sivun alalaidassa).

Voit lähettää poissaolodokumentin myös sähköpostitse liitetiedostona, kysy ohjeet salatun sähköpostin lähettämiseen Opintohallinnon asiakaspalvelusta.

Jos et määräaikaan mennessä toimita Opintopalveluiden asiakaspalveluun poissaolon lakiperusteisuuden todentavia dokumentteja tai selvitystä siitä, että dokumenttien toimitus viivästyy, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava opiskeluoikeuden palauttamista eli uudelleenkirjoittauduttava. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan, katso lisätietoa uudelleenkirjoittautumisesta.

Ylioppilaskunnan jäsenyys ja jäsenmaksu

Kaikki Itä-Suomen yliopistossa perustutkintoa eli alempaa ja/tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat ovat Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) (avautuu uudessa välilehdessä) jäseniä. Ylioppilaskunnan jäsenyys perustuu lakiin. Jäsenmaksun suuruus on koko lukuvuodelta 71,50 euroa. Jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi maksamalla jatko-opiskelijan jäsenmaksun.

Pelkästään kevätlukukaudelle voivat ilmoittautua vain syksyllä valittavat uudet opiskelijat, jotka aloittavat opintonsa 1.1. Kevätlukukaudella opintonsa aloittavilla ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus on 36 euroa.

Jäsenyyden myötä yliopisto-opiskelija saa käyttöönsä kaikki ylioppilaskunnan tarjoamat palvelut, joihin kuuluvat mm. opiskelijoiden edunvalvonta, vapaa-ajan palvelut, kansainväliset palvelut ja mahdollisuus vaikuttaa omassa yliopistossa. Lisäksi ylioppilaskunnan jäsen on oikeutettu monipuolisiin opiskelija-alennuksiin. Lue lisää jäseneduista ISYYn sivuilta (avautuu uudessa välilehdessä).

Vapaaehtoiset maksut

Voit tukea Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyötoimintaa lahjoittamalla haluamasi summan SYLin tilille. Lue lisää SYLin sivuilta (avautuu uudessa välilehdessä).

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS (avautuu uudessa välilehdessä) palveluihin oikeutetut yliopisto-opiskelijat maksavat (tammikuusta 2021 alkaen)  lukukausikohtaisen terveydenhoitomaksun suoraan Kelalle. YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnäolevaksi ja suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Sinun täytyy maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu aina, jos olet oikeutettu YTHS:n palveluihin ja olet ilmoittautunut yhdeksikin päiväksi lukukaudella läsnäolevaksi. Et voi saada maksusta vapautusta esimerkiksi siksi, että käytät YTHS:n palvelujen sijaan työterveyshuollon palveluja, tai siksi, että et saa opintotukea.

Terveydenhoitomaksusta ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa OmaKelassa oma-aloitteisesti (avautuu uudessa välilehdessä) lukukausittain.

Terveydenhoitomaksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin ilmoittaudut läsnä olevaksi.

  • Syyslukukauden eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut syyslukukaudelle 1.10. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.12.
  • Kevätlukukauden eräpäivä on 31.1., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut kevätlukukaudelle 1.2. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.7.

Kelan verkkosivuilta löydät vastauksia usein terveydenhoitomaksusta kysyttyihin kysymyksiin (avautuu uudessa välilehdessä).

Tutkinnon suoritusaika

Opintoaika määrittyy tutkintojen tavoiteaikojen mukaan. Opintoaikaan vaikuttavat mm. poissaoloilmoittautumiset. Lue lisää sivulta opintojen suoritusaika.

Tietojen luovutus

Yliopisto luovuttaa opiskelijarekisteristä henkilötietoja lakisääteisesti eri viranomaisille sekä tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

Yliopisto ei luovuta tietoja markkinointiin tai kaupallisiin tarkoituksiin. Lue tarkempi selvitys tietojen luovuttamisesta.

Onko sinulla ennestään opinto-oikeus Itä-Suomen yliopistossa?

Voit ilmoittautua opintopolku.fi:n Oma opintopolku -palvelun (linkki avautuu uuteen ikkunaan) kautta uuteen opiskelupaikkaan myös siinä tapauksessa, että olet jo ilmoittautunut johonkin toiseen, aiemmin saatuun opinto-oikeuteen. Sinun ei kuitenkaan tarvitse maksaa ylioppilaskunnan maksua toiseen kertaan vaan voit tehdä ilmoittautumisen ilman maksua.

HUOM! Muistathan ilmoittautua myös aiempiin opinto-oikeuksiisi jatkavana opiskelijana Oilissa (avautuu uudessa välilehdessä).

Mikäli sinulla on vaikeuksia ilmoittautumisen kanssa, otathan yhteyttä Opintopalveluiden asiakaspalveluun (yhteystiedot sivun alalaidassa).

Ilmoittautuminen seuraavina lukuvuosina

Toisesta opiskeluvuodesta alkaen sinun on ilmoittauduttava joka lukuvuosi joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tehdään Oili-ilmoittautumispalvelussa (avautuu uudessa välilehdessä). Ilmoittautumisohjeet julkaistaan joka lukuvuosi huhtikuussa, ja ilmoittautuminen alkaa toukokuussa. Ohjeet ilmoittautumisesta ovat sivulla Lukuvuosi-ilmoittautuminen.

Ilmoittauduitko ensimmäiseksi vuodeksi poissaolevaksi (esim. armeijan takia) ja olet nyt aloittamassa opintosi?

Lue tarkemmin ohjeet, jos ilmoittauduit ensimmäiseksi lukuvuodeksi poissaolevaksi, ja olet nyt aloittamassa opintojasi tai jatkamassa poissaoloasi.