Search Results: kasvatustiede

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…op  2230309a Kasvatuspsykologia, aikuiskasvatustiede 3 op  2230309b Kasvatuspsykologia, kasvatustiede 3 op  2230311a Pedagogiikka, aikuiskasvatustiede 3 op  2230311b Pedagogiikka, kasvatustiede 3 op  2230312a Kasvatussosiologia, aikuiskasvatustiede 3…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…40 op: 2320328 Suunnitteluseminaari, kasvatustiede 5 op x v 2320329 Työskentelyseminaari, kasvatustiede 5 op x v 2320330 Pro gradu -tutkielma, kasvatustiede 30 op x x v v 2230329 Kypsyysnäyte (KM)…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…40 op: 2320328 Suunnitteluseminaari, kasvatustiede 5 op x v 2320329 Työskentelyseminaari, kasvatustiede 5 op x v 2320330 Pro gradu -tutkielma, kasvatustiede 30 op x x v v 2230329 Kypsyysnäyte (KM)…

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…x Tutkielmaopinnot 40 op: 2320328 Suunnitteluseminaari, kasvatustiede 5 op x v 2320329 Työskentelyseminaari, kasvatustiede 5 op x v Opinto-opas 2016–2017 57 2320330 Pro gradu -tutkielma, kasvatustiede 30 op x x…

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus – toteutetaan monipuolista ja laaja-alaista opettajankoulutustehtävää. Osastossa voi suorittaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon varhaiskasvatuksessa ja valmistua lastentarhanopettajaksi. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon voi suorittaa pääaineena kasvatustiede, kotitaloustiede ja käsityötiede. Kasvatustiede

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…teologi- sella alalla. Yhteistyötä tehdään vahvasti myös erityispedagogiikan oppiaineen kanssa. Syksystä 2018 lähtien kaikki toiminnot ovat Joensuun kampuksella. Osaston edustamilla tieteenaloilla – kasvatustiede, kotitaloustiede ja käsityötiede sekä kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus…

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…5 op  2230327b Suunnitteluseminaari, kasvatustiede 5 op  2230328a Työskentelyseminaari, aikuiskasvatustiede 5 op  2230328b Työskentelyseminaari, kasvatustiede 5 op  2230330a Pro gradu -tutkielma, aikuiskasvatustiede 30 op  2230330b…

FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…6 op  2230308a Kasvatusfilosofia, aikuiskasvatustiede 3 op  2230308b Kasvatusfilosofia, kasvatustiede 3 op  2230309a Kasvatuspsykologia, aikuiskasvatustiede 3 op  2230309b Kasvatuspsykologia, kasvatustiede 3 op  2230311a Pedagogiikka, aikuiskasvatustiede

kapsy_2018-2019 [pdf]

…aikuiskasvatustiede 4 op tai 2230324b Syventyminen pro gradun erityiskysymyksiin, kasvatustiede 4 op – 2230330a Pro gradu -tutkielma, aikuiskasvatustiede 30 op tai 2230330b Pro gradu -tut- kielma, kasvatustiede 30 op II…

FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018 [pdf]

kasvatustiede 3 op – 2230309a Kasvatuspsykologia, aikuiskasvatustiede 3 op – 2230309b Kasvatuspsykologia, kasvatustiede 3 op – 2230311a Pedagogiikka, aikuiskasvatustiede 3 op – 2230311b Pedagogiikka, kasvatustiede 3 op – 2230312a Kasvatussosiologia,…