Hakutulokset: yhteystiedot

UEF_toimintamalli_epäasiallinen_kohtelu_ja_hairinta_opiskelu [pdf]

…tilanteissa opiskelijoiden ja henkilökunnan tulee kääntyä poliisiin puoleen (ks. yhteystiedot ohjeen lopussa). Tällöin toimivalta asiassa kuuluu poliisille (ks. yhteystiedot ohjeen lopussa). JOHDANTO Yliopistoyhteisön jäsenten (opiskelijat ja henkilökunta) oikeus turvalliseen häirinnästä,…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot Kotisivu: www.uef.fi/hoitotiede Facebook: www.facebook.com/UefHoitotiede https://kamu.uef.fi/student-book/opintosuoritusote-ja-opiskelijatodistukset/ http://www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot http://www.uef.fi/hoitotiede/ http://www.facebook.com/UefHoitotiede 46 UEF // Opinto-opas 2018-2019 4 Ohjeet ja määräykset 4.1 Lait ja asetukset Yliopistolaki 558/2009 www.finlex.fi Valtioneuvoston asetus…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…verkkosivuilla osoitteessa http://www.uef.fi/web/kapsy/hallinto-ja-toimistohenkilosto. Opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot: Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot löytyvät yliopiston verkkosivuilta osoitteesta: https://www.uef.fi/web/kapsy/opetus-ja-tutkimushenkilosto tai http://www.uef.fi/yhteystiedot/puhelinluettelo. http://www.uef.fi/web/kapsy/hallinto-ja-toimistohenkilosto https://www.uef.fi/web/kapsy/opetus-ja-tutkimushenkilosto http://www.uef.fi/yhteystiedot/puhelinluettelo UEF // Opinto-opas 2018-2019 14…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…koulutus ………………………………………………………………………………….. 9 1.3 Opintopalvelut ………………………………………………………………………………………………………….. 11 1.4 Yhteystiedot ………………………………………………………………………………………………………………. 12 2 Historia- ja maantieteiden laitos ………………………………………………………… 13 2.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia) …………………………………………………………….. 17 2.2 Maantiede- ja…

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas [sivu]

…laitoksen henkilökunta ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot Kotisivu: www.uef.fi/hoitotiede Facebook: www.facebook.com/UefHoitotiede Viestintäkanavat UEF-opiskelijasähköposti Kaikille opiskelijoille luodaan automaattisesti UEF-opiskelijasähköpostitili, ja se asetetaan opiskelijan ensisijaiseksi sähköpostiksi yliopiston järjestelmiin. Kaikki opintoihin liittyvä sähköpostiviestintä…

Unohtuiko ilmoittautuminen? [sivu]

…menettelystä. Katso opintopalvelujen yhteystiedot. Kenen täytyy uudelleenkirjoittautua? On eri syitä, joiden takia opiskelija poistetaan yliopiston kirjoilta ja hän joutuu hakemaan uudelleen kirjoille. Myös uudelleenkirjoittautumisen menettelyn tavat vaihtelevat hieman riippuen siitä,…

Tuutorointi [sivu]

…jatkuu vuoden 2020 tuutorien kiitosiltoihin saakka. Toiminnasta on mahdollista saada 1-2 opintopistettä tekemänsä työmäärän mukaan. Seniorituutoreiden ajankohdista sovitaan perehdytyspalaverissa. Lisä- ja yhteystiedot: Vertaistuutorointi Joensuun kampus: Suunnitelija Saara Puittinen, saara.puittinen [at]…