Search Results: kielitaito

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004) Kamussa on lisätietoa kypsyysnäytteistä ja akateemisen rehtorin kielitaitopäätös (pdf). Arvioinnissa käytettävät asteikot ja arvosanat Opintosuoritusten,… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…tutkintotodistukseen. Opettajan kielitaitovaatimukset Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuk- sessa 986/1998 seuraavasti: Henkilökunnan jäsen Kielitaitovaatimus Rehtori Vaaditaan oppilaitoksen opetuskielessä erin- omainen suullinen ja kirjallinen taito Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne- tussa laissa,… Continue Reading Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas