Search Results: opintorekisteriote

Apurahahaku ulkomaiseen opiskelu- ja tai tutkimustyöjaksoon [Article Search Tag]

…myöntämisen yhteydessä.   Hakemus ja sen liitteet Hakemus on vapaamuotoinen ja siinä tulee olla seuraavat liitteet, pdf-tiedostoina: 1. Hakijan CV tai ansioluettelo 2. Opintorekisteriote ja mahdollinen julkaisuluettelo 3. Apurahakauden opiskelu-… Continue Reading Apurahahaku ulkomaiseen opiskelu- ja tai tutkimustyöjaksoon

Tilaa opintosuoritusote tai opiskelutodistus sähköisenä WebOodista [Article Search Tag]

Koronaviruksen torjuntaan liittyvien varotoimien vuoksi myös Itä-Suomen yliopiston opintopalvelujen asiakaspalvelutiskit kampuksilla on suljettu ja työntekijät siirtyneet etätöihin 18.3.2020 alkaen. Tästä johtuen suosittelemme sähköisten palvelujen käyttöä. Jos tarvitset opintosuoritusotteen tai opiskelijatodistuksen,… Continue Reading Tilaa opintosuoritusote tai opiskelutodistus sähköisenä WebOodista

Diploma Supplement [Student Book Search Tag]

…noudattaa Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja UNESCOn yhteisesti kehittämää mallia ja se sisältää Opetushallituksen laatiman ja Opetusministeriön hyväksymän kuvauksen suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Lisätietoja Europassin sivuilla. Malli Diploma Supplement ja opintorekisteriote (pdf)… Continue Reading Diploma Supplement

Opinnot valmistumisen jälkeen – jatkuvan oppijan opinto-oikeus [Student Book Search Tag]

…Katso luettelo sivuaineista. Opetukseen osallistumisen mahdollisista rajoituksista määrätään opetussuunnitelmissa. Jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevalla on oikeus saada virallinen opintorekisteriote suorittamistaan opinnoista. Millainen on jatkuvan oppijan opinto-oikeus? Jatkuvan oppijan opinto-oikeus on ns…. Continue Reading Opinnot valmistumisen jälkeen – jatkuvan oppijan opinto-oikeus

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…ja toimittaa sen yhdessä virallisen opintorekisteriotteen kanssa lääketieteen laitokselle allekirjoitettavaksi. • lomake (http://www.uef.fi/laake/viransijaiskelpoisuus). • opintorekisteriote (opintopalvelut) Tarkemmat ohjeet selvityksen laatimisesta ja kelpoisuuden varmentamisesta on kirjattu lomakkeen yhteyteen. Ohjeet löytyvät myös… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020