Hakutulokset: ops

Opinto-oppaat [sivu]

2019-2020 Opinto-oppaat 2019-2020 opinto-oppaat ovat omina sivuinaan: Filosofinen tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketiede Farmasia Hoitotiede Lääketiede Ravitsemustiede Terveyden edistäminen Yhteiskuntatieteiden ja kauppatiteiden tiedekunta Vanhemmat oppaat löytyvät sivun… Continue Reading Opinto-oppaat

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [sivu]

…erillisistä arvosanoisata annettaviin todistuksiin (4.6.2019 pdf) liite 1: Lause-esimerkkejä yhteis-ja kaksoistutkintoihin (pdf) liite 2: Vastaavuustodistus-erillistodistus-maksullisuus -esimerkkitapauksia (pdf) Tutkinnon kielitaitopäätös (15.4.2019), liitteet koulusivistyskieli ja kandin tutkinto​, kielitaito maisterin tutkinnossa, kypsyysnäyte-kuvausesimerkit, kieliopintojen-ops-tekstiesimerkki​… Continue Reading Opiskelua koskevat lait ja säädökset

liite kieliopintojen-ops-tekstiesimerkki (pdf) [pdf]

…UEF Sign-järjestelmällä / This document has been electronically signed using UEF Sign kieliopintojen-ops-tekstiesimerkki 150419 4.pdf / 1461091261481110295566111191010031013063135414-f6ca0c1854f976dbe6a7d7bb1516a4ab61acd95e6a14d6f03d6c7b2ad7ed222c / sivu/page 1(5) Esimerkkejä opetussuunnitelmateksteistä Opetussuunnitelmatekstiluonnos kandidaatin tutkinnon kielitaitovaatimuksista A. Opiskelija, joka on… Continue Reading liite kieliopintojen-ops-tekstiesimerkki (pdf)

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…järjestävät HOPS-työpajan, jossa tutustutaan oppiaineisiin ja suunnitellaan yhdessä opintoja. Sen jälkeen opiskelijat laativat HOPSinsa kandidaatin tutkinnon suorittamiseksi ja palauttavat sen sähköisesti WebOodin eHOPS-työkalulla omalle opettajatuutorilleen kommentoitavaksi. HOPS-keskustelun jälkeen HOPS tarvittaessa… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020