Search Results: pro-gradu

Opinnäytteet [Student Book Search Tag]

…Näistä muodoista, kuten muistakin pro gradu -tutkielman tekemiseen liittyvissä kysymyksissä lisätietoja saa pääaineen professorilta ja opettajilta. Pro gradun tiivistelmä Opiskelijan on laadittava pro gradu-tutkielmasta tiivistelmä. Tiivistelmän pituus on 1 sivu… Continue Reading Opinnäytteet

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [Student Book Search Tag]

…(1.8.2017) Pro gradu -tutkielma/syventävien opintojen opinnäytetyöprosessi (1.8.2017) Tutkintotodistussuositukset (1.8.2016) Opetuksen ja opiskel​un​ eettiset ohjeet​ (31.12.2015) ​ Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö ​(18.12.2014) Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän prosessikuvaus ​(22.12.2015)​ Ohje opiskelijoiden rikostaustaotteista (14.11.2013) Yliopiston ohjeet… Continue Reading Opiskelua koskevat lait ja säädökset

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…tutkielmat arvostellaan asteikolla 0–5 tai hyväksytty–hylätty. Pro gradu -tutkielmat arvostellaan asteikolla 0-5. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa tehtävien pro gradu -tutkielmien viitteelliset arvosanakriteerit: Pro gradu -tutkielmien viitteelliset arvosanakriteerit (pdf) Eri tieteenalojen… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021