Hakutulokset: pro-gradu

Opinnäytteet [sivu]

se liitetään pro gradu -tutkielmaan kansilehden ja sisällysluettelon väliin. Tiivistelmän laatimiseen saa ohjeita omalta pääainelaitokselta. Pro gradun arvosteluasteikko Pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur,… Continue Reading Opinnäytteet

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [sivu]

…(1.8.2017) Pro gradu -tutkielma/syventävien opintojen opinnäytetyöprosessi (1.8.2017) Tutkintotodistussuositukset (1.8.2016) Opetuksen ja opiskel​un​ eettiset ohjeet​ (31.12.2015) ​ Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö ​(18.12.2014) Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän prosessikuvaus ​(22.12.2015)​ Ohje opiskelijoiden rikostaustaotteista (14.11.2013) Yliopiston ohjeet… Continue Reading Opiskelua koskevat lait ja säädökset

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…aineen jatkokoulutuskelpoisuus. YHKA: Opinnäytteiden arvostelu Kandidaatin tutkielmat arvostellaan asteikolla 0–5 tai hyväksytty–hylätty. Pro gradu -tutkielmat arvostellaan asteikolla 0-5. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa tehtävien pro gradu -tutkielmien viitteelliset arvosanakriteerit: Pro graduContinue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020