Search Results: smart

Metsätieteen Smart Start-opas (pdf) [pdf]

…metsien monimuotoisuuden tutkimusmenetelmät ja tieteellinen päättely 3 op MODUULEIDEN OSAAMISTAVOITTEET LÖYDÄT WEBOODISTA METSÄTIETEEN OPPAASTA TAI LUMETIN OPINTO-OPPAASTA kamu.uef.fi/student-book/opinto-oppaat https://studentuef-my.sharepoint.com/personal/alaaho_uef_fi/Documents/alaaho/Smart%20Start%20ja%20orientaatio/Smart%20Start%202020/kamu.uef.fi/student-book/opinto-oppaat Lisäksi valinnaisina sisällytettävissä: 3513010 Lajistokokoelma tai -selvitys 3-6 op 3513167 Riistametsätalous… Continue Reading Metsätieteen Smart Start-opas (pdf)

Varhaiskasvatus (opettajakoulutus) Smart Start-opas (pdf) [pdf]

…Juha Saarelainen. Orientaatioviikolla selviää, kuka heistä on omasi. Skopen opintoyhteisö: https://studentuef.sharepoint.com/sites/sko- pen_opintoyhteiso2 Opinto-opas: https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/opinto-oppaat/ Kamu: https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/ https://studentuef.sharepoint.com/sites/Skopenamanuenssit/Shared%20Documents/Alkuohjaus/SmartStart%202020/www.uef.fi/kielikeskus https://studentuef.sharepoint.com/sites/Skopenamanuenssit/Shared%20Documents/Alkuohjaus/SmartStart%202020/www.uef.fi/kielikeskus https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2 https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2 https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/opinto-oppaat/ https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/ Opintoja ohjaavat: VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAKOULUTUS Amanuenssi Salla Martinsén, salla.martinsen(at)uef.fi,… Continue Reading Varhaiskasvatus (opettajakoulutus) Smart Start-opas (pdf)