Esteetön opiskelu

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin.

Esteettömyyden ja saavutettavuuden osa-alueisiin kuuluvat:

  • Opintoasiat kuten valintakokeet, opintojen ohjaus, opetusjärjestelyt- ja käytännöt sekä tenttikäytännöt
  • Fyysinen ympäristö kuten tilat, kulkureitit, pysäköintipaikat, valaistus, opasteet
  • Viestinnän esteettömyys kuten www-sivut, muu kirjallinen materiaali ja käytetty kieli

Itä-Suomen yliopisto kehittää opiskelun ja opetuksen saavutettavuuteen liittyviä palvelujaan ja yliopiston esteettömyyttä pitkäjänteisesti osana oppimisympäristöjen kehittämistyötä. Noudatamme kansallisia Esteetön opiskelu korkeakoulussa –suosituksia. Olemme mukana kansallisissa kärkihankkeissa, joissa edistetään saavutettavuutta osana Esteetön korkeakoulu -verkostoa.

Kampusten esteettömyysyhdyshenkilöt ovat:

  • Joensuun kampus: opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen
  • Kuopion kampus: opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen
  • Heidän yhteystietonsa löydät yliopiston puhelinluettelosta.
  • Opiskelun esteettömyysasioita koordinoi ja linjaa yliopistossamme opiskelijoiden opiskelukyky- ja hyvinvointityöryhmä (HYRY). Ryhmän puheenjohtaja on opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen (tuija.pasanen [at] uef.fi).

Ks. neuvonta valintakokeiden ja opetuksen erityisjärjestelyihin liittyen allaolevasta linkistä.

Jos tarvitset valintakokeeseen tai opintojesi sujumista varten erityistä tukea ja järjestelyjä:

Aiheesta muualla:

Hankkeet ja verkostot: