Lukuvuosi-ilmoittautuminen (vanhat, jo kirjoilla olevat opiskelijat)

Lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet koskevat ns. vanhoja eli toista tai useampaa opiskeluvuotta opiskelevia, kirjoilla olevia opiskelijoita. Uusien opiskelijoiden ilmoittautumisohjeet löytyvät uuden opiskelijan sivustolta.

Ilmoittautuminen tehdään kerralla kaikkiin opinto-oikeuksiin.

Rehtori vahvistaa lukuvuosittain ilmoittautumisohjeet. Katso rehtorin päätös (pdf) ja rehtorin vahvistama ohje Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistoon lukuvuonna 2018–2019 (pdf).

Ilmoittautumisaika

Yliopistoon on ilmoittauduttava joka lukuvuosi määrättynä ilmoittautumisaikana. Ilmoittautuminen koskee kaikkia yliopiston opiskelijoita.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018-2019 alkaa 2.5.2018 ja päättyy 15.9.2018.

Ilmoittautuminen WebOodissa

WebOodissa voivat ilmoittautua perustutkintoa (kandidaatti ja/tai maisteri, LL, HLL) ja tieteellistä jatkotutkintoa (tohtori, lisensiaatti) suorittavat opiskelijat sekä erikoistuvat lääkärit, erikoistuvat hammaslääkärit ja yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavat opiskelijat.

Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti WebOodissa (WebOodin kohdassa ‘Työkalut’ -> ‘Lukukausi-ilmoittautuminen’). Perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu (verkkopankkitunnuksilla) läsnäolevaksi ilmoittautumisen yhteydessä.

WebOodista voi myös tulostaa maksulomakkeen, jolla jäsenmaksu maksetaan pankkiin. Tosite maksusta on toimitettava opintopalveluihin, koska maksutieto ei siirry automaattisesti pankista opiskelijarekisteriin.

Lukuvuositarran opiskelijakorttiin saa ylioppilaskunnasta. Lukuvuoden 2018-2019 tarroja jaetaan 1.8.2018 alkaen. Opiskelijakortin voi tilata myös digitaalisessa muodossa. Lue lisää ISYYn sivulta tai osoitteesta frank.fi.

Ilmoittautuminen sähköpostilla tai puhelimitse

Lukuvuosi-ilmoittautumisen voi tehdä myös sähköpostilla opiskelu(at)uef.fi tai puhelimitse 029 445 8900 opintopalveluihin. Sähköpostiviestissä on muistettava ilmoittaa nimi ja opiskelijanumero.

Sähköpostilla/puhelimitse voivat ilmoittautua poissaolevaksi ilmoittautuvat sekä ne opiskelijaryhmät, joille ylioppilaskunnan maksu ei ole pakollinen (jatko-opiskelijat, erikoistuvat lääkärit, erikoistuvat hammaslääkärit, yleislääketieteen erikoistumiskoulutusta suorittavat, kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoja suorittavat opiskelijat)

Poissaolevaksi ilmoittautuminen

Poissaolevaksi voi ilmoittautua, jos ei aio osallistua opetukseen eikä suorittaa opintoja/tutkintoa lukuvuoden aikana tai jos poissaoloon on lakisääteinen syy eli asepalvelus, siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa. Jos poissaolevaksi ilmoittautuu em. lakisääteisen syyn perusteella, niin opintoaika pidentyy lakisääteisen poissaolon ajalta.

Myös poissaolevaksi ilmoittautuminen on tehtävä ilmoittautumisaikana joko WebOodissa (ks. myös kappale ‘Ilmoittautuminen WebOodissa’) tai sähköpostitse (opiskelu(at)uef.fi) tai puhelimitse 029 445 8900.

Lue lisää poissaoloilmoittautumisesta.

Kevätlukukaudelle ilmoittautuminen

Kevätlukukaudelle ilmoittautuvien ilmoittautumisaika on 1.12.2018-15.1.2019.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun kevätlukukauden osalta voi maksaa WebOodissa. Maksulomakkeen voi myös tulostaa WebOodista tai sen voi pyytää opintopalveluista. Tällöin tosite maksusta on toimitettava opintopalveluihin, koska maksutiedot eivät siirry automaattisesti pankista opiskelijarekisteriin.

Kevätlukukaudelle ilmoittautumisen voi tehdä WebOodissa, jos opiskelijalla on syyslukukaudelle 2018 ilmoittautuminen opiskelijarekisterissä. Jos ilmoittautumistieto puuttuu syyslukukaudelta 2018, opiskelijan on haettava uudelleen kirjoille.

Opiskelu ulkomailla

Lukuvuoden 2018-2019 aikana ulkomaille vaihtoon lähtevän on ilmoittauduttava vaihto-opiskelun ajaksi läsnäolevaksi, koska vaihdossa suoritetut opinnot ovat Itä-Suomen yliopiston tutkintoon kuuluvia opintoja.

Jos ilmoittautuminen unohtuu

Opiskelijat, jotka eivät ilmoittaudu ilmoittautumisaikana, poistetaan yliopiston kirjoilta. Takaisin kirjoille pääsyä haetaan opintopalveluista. Ilmoittautumismisajan jälkeen ilmoittautuvalta peritään lisäksi uudelleenkirjoittautumismaksu (35 euroa). Lue lisää uudelleenkirjoittautumisesta.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä opintopalveluihin joko sähköpostilla opiskelu@uef.fi tai puhelimitse 029 445 8900. Ks. opintopalvelujen tarkemmat yhteystiedot.