Tarkenna hakuasi

Hakutulokset: erasmus-harjoittelu

Erasmus-harjoittelu [sivu]

Erasmus-harjoittelu Opiskelija voi hakea Erasmus-harjoitteluun suorittamaan opintoihinsa liittyvää vapaaehtoista tai pakollista työharjoittelua. Erasmus-harjoitteluun voivat osallistua myös vastavalmistuneet opiskelijat. Harjoittelusta on keskusteltava ja sovittava ensin oman laitoksen/osaston yhteyshenkilön kanssa, ennen kuin opiskelija tekee hakemuksen SoleMOVE-järjestelmässä. Harjoittelu tulee hyväksilukea osaksi opiskelijan tutkintoa Itä-Suomen yliopistossa (pl. vastavalmistuneen harjoittelu). Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset sekä yksityiset että julkiset organisaatiot. Harjoittelupaikka ei […]

Erasmus-harjoitteluapurahan haku lv. 2017-2018 [uutinen]

Erasmus-harjoitteluun voivat hakea kaikki Itä-Suomen yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat. Apurahojen hakuaika on jatkuva koko lukuvuoden ajan siihen asti kun apurahoja riittää. Apurahoja myönnetään kelpoisille hakijoille hakujärjestyksessä. Opiskelija voi hakea Erasmus-harjoitteluapurahaa, kun harjoittelupaikka on varmistunut. Harjoittelu voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen osa opintoja. Harjoittelun pitää kuulua opiskelijan tutkintoon ja siitä tulee saada opintopisteitä. Opiskelijan oman laitoksen/osaston […]

Vaihto-opiskelun hakuajat [sivu]

Tällä sivulla kerrotaan Itä-Suomen yliopiston vaihto-opiskelupaikkojen hakuajoista. Hakuajat koskevat hakuprosessin ensimmäistä vaihetta, eli opiskelijan hakemusta Itä-Suomen yliopistolle. Hakuprosessin toisen vaiheen eli kohdeyliopistolle hakemisen hakuajat ovat täysin kohdeyliopistokohtaisia, ja niistä löytyy lisätietoja kunkin kohdeyliopiston omilta verkkosivuilta. Vaihtoon valitut opiskelijat saavat ohjeet toisen vaiheen hakemusta varten kv-liikkuvuuspalveluista tai suoraan kohdeyliopistolta. Hakuajat 1.–15.11.Kahdenvälinen vaihto, ISEP, north2north Pohjois-Amerikka 1.–15.2.Erasmus+, […]

Yliopiston tukemaa harjoittelua koskeva ohje 1.1.2024 alkaen (30.1.2023) [sivu]

Päätös nro 2/2023 UEF dnro 293/03.04.06/2023 30.1.2023 Yliopiston tukeman harjoittelun keskeisenä tavoitteena on koulutuksen ja työelämän lähentäminen sekä opiskelijoiden valmistumisen jälkeisen työllistymisen edistäminen. Harjoittelu voi olla joko vapaavalintaista tai pakollista. Tuettu harjoittelu on tutkintoon sisältyvä opintosuoritus, josta opiskelija saa opintopisteitä harjoittelun laajuuden ja sisällön mukaan. Jokaiselle tutkintotavoitteista opetusta antavalle osastolle tai laitokselle tulee olla nimettynä […]

Tutkijavaihto [sivu]

Tutkimus on useimmiten luonteeltaan kansainvälistä ja omalle tutkimukselle on hyödyllistä tutustua oman alan tutkimusryhmiin maailmalla. Mahdollisesta tutkijavaihdosta, sen sisällöstä ja ajankohdasta neuvotellaan ohjaajien kanssa. He voivat myös auttaa sopivan kohteen ja kontaktien löytämisessä. Alla on listattu muutamia mahdollisia vaihto-ohjelmia. Myös monet säätiöt ja rahastot myöntävät apurahoja omatoimiseen kansainvälistymiseen. Mahdollisia apurahojen myöntäjiä ja hakuaikoja voi etsiä […]

Vaihto-opiskelun hakuilmoitukset [sivu]

Täydennyshaku YUFE-vaihtoon 15.-30.9.2024 Täydennyshaku YUFE-vaihtoihin avautuu syyskuussa 15.-30.9.2024. Hakukierroksen aikana Itä-Suomen yliopiston kandi-, maisteri- ja tohtoriopiskelijoiden on mahdollista hakea YUFE Allianssin kumppaniyliopistoihin vaihto-opintoihin kevätlukukaudelle 2025. Opiskelija voi hakea YUFE Allianssin vaihtoihin kahdella tavalla: Student Journey -vaihtoon hakeminen edellyttää aktiivista, olemassaolevaa YUFE Student Journey -opiskeluoikeutta. Student Journey -vaihdon aikana voi opiskella vapaasti kursseja kohdeyliopiston tarjonnasta. YUFE […]

Itä-Suomen yliopiston kv-harjoittelutuki [sivu]

Eurooppaan suuntautuvaan harjoitteluun käytetään ensisijaisesti Erasmus+-harjoittelutukea. Tukea haetaan Kansainvälisistä liikkuvuuspalveluista. Erasmus-harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen international@uef.fi. Erasmus-ohjelman ulkopuolisiin maihin ja organisaatioihin suuntautuvaa työharjoittelua tuetaan yliopiston kv-harjoittelutuella, jota haetaan omasta tiedekunnasta. Tiedekuntien myöntämään harjoittelutukeen liittyvistä asioista voi tiedustella oman tiedekunnan/oppiaineen harjoitteluvastaavalta. Erasmus-tukea tai yliopiston kv-harjoittelutukea ei myönnetä opiskelijoille, jotka saavat samanaikaisesti muuta yliopiston rahallista […]

Vaihto-opiskelijan lomakkeet ja raportointi [sivu]

Yleistä Huom! Tällä sivulla tietoa jo vaihtoon valittujen opiskelijoiden paperitöistä. Ohjeet vaihtoon hakemiselle ja tietoa hakemiseen liittyvistä asioista löydät Kamusta muilta sivuilta, kuten Vaihtoon hakeminen. Vaihtoon lähtemiseen kuuluu paperitöitä ennen vaihtoa ja vaihdon päättyessä. Kansainväliset liikkuvuuspalvelut lähettää vaihtoon lähteville opiskelijoille vaihto-ohjelmakohtaisen ohjeistuksen liittyen siihen, mitä paperitöitä opiskelijan odotetaan hoitavan ja missä vaiheessa vaihtoa. Pääasiassa ennen […]

Yleisiä ohjeita hakemiseen [sivu]

Hakuilmoitukset ja hakuaika Hakuilmoitukset ovat ohjelmakohtaisia tiedotteita, joissa kerrotaan tarkemmin kunkin vaihto-ohjelman kohteista, haun määräajoista sekä muista tärkeistä hakuun liittyvistä asioista. Vaihto-opiskelun hakuilmoitukset julkaistaan haun alkaessa osiossa Hakuilmoitukset. Hakuaikana haetaan vaihtoon seuraavalle lukuvuodelle, täydennyshaussa seuraavalle kevätlukukaudelle. Tarkista tarkemmat ohjeet hakuaikoihin Kamun sivulta Hakuajat. Huom! Hakuaika päättyy pääsääntöisesti hakukierroksen viimeisenä päivänä kello 15:00. Hakemusta ei voi […]

Vaihto-opiskelun UKK eli usein kysytyt kysymykset [sivu]

Tällä sivulla on käsitelty usein kysyttyjä kysymyksiä vaihto-opiskeluun liittyen. Kysymykset on ryhmitelty seuraavin otsikoin: Miksi kannattaa lähteä vaihtoon? Opiskelu ulkomailla antaa usein uutta ja laajempaa näkökulmaa omaan alaan sekä tarjoaa mahdollisuuden opiskella sellaisia kursseja, joita ei välttämättä ole tarjolla omassa yliopistossa. Vaihtojakson aikana kielitaito karttuu ja kulttuurienvälisen viestinnän taidot kehittyvät. Vaihdossa ollessa saa uusia ystäviä, […]