Tarkenna hakuasi

Hakutulokset: sivuaineopiskelu

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

Itä-Suomen yliopistossa on laaja vapaa sivuaineiden opinto-oikeus. Lukuisat yliopiston oppiaineista ovat vapaasti valittavissa sivuaineiksi eli sivuaineopintojen aloittaminen ei edellytä sivuaineen opinto-oikeuden hakemista. Poikkeuksia vapaasta sivuaineoikeudesta ovat alat, joilla opiskelijavalinnassa käytetään soveltuvuuskoetta tai tasokoetta, tai joissa on muu perusteltu syy rajoittaa sivuaineopinto-oikeutta. Rajoituksia on esimerkiksi farmasiaan, kieliin, psykologiaan, opettajankoulutukseen (mm. opettajan pedagogiset opinnot) ja sosiaalityöhön. On […]

Terveystieteiden tiedekunnan opinto-opas 2024–2025 [sivu]

Johdanto Tämä on terveystieteiden tiedekunnan opinto-opas lukuvuodelle 2024–2025. Oppaasta löydät terveystieteiden tiedekunnan opiskelijoita koskevat opiskeluun ja opintoihin liittyvät yhteiset ohjeet. Muita opiskelua koskevia ohjeita löydät Kamusta ja Pepistä (linkit avautuvat uuteen välilehteen): Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Opetussuunnitelma Harjoittelu Sivuaineopiskelu Opintojen suorittaminen ja arviointi Jatkuva oppiminen Opintoja koskevat määräykset Tutkinnon hakeminen Opiskelijan oikeudet ja vastuut Opinnäytteet […]

Koulutuksen johtosääntö 1.1.2024 [sivu]

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n nojalla yliopiston hallitus on 12.12.2023 hyväksynyt tämän koulutuksen johtosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laeissa ja asetuksissa on säädetty sekä Itä-Suomen yliopiston johtosäännössä määrätty. I Yleistä 1 § Koulutuksen johtosäännön soveltamisala Tätä koulutuksen johtosääntöä sovelletaan Itä-Suomen yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin sekä soveltuvin osin muihin koulutuksiin mukaan […]

Terveystieteiden tiedekunnan opinto-opas 2023–2024 [sivu]

Johdanto Tämä on terveystieteiden tiedekunnan opinto-opas lukuvuodelle 2023–2024. Oppaasta löydät opiskeluun ja opintoihin liittyvää yhteistä tietoa ja ohjeistusta, jotka koskevat terveystieteiden tiedekunnan opiskelijoita. Muita opiskelua koskevia ohjeita löydät Kamusta ja Pepistä (linkit avautuvat uuteen välilehteen): Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Opetussuunnitelma Harjoittelu Sivuaineopiskelu Opintojen suorittaminen ja arviointi Jatkuva oppiminen Opintoja koskevat määräykset Tutkinnon hakeminen Opiskelijan oikeudet […]

Ristiinopiskelu [sivu]

Ristiinopiskelu on yksi korkeakoulujen välisen opetusyhteistyön muoto. Opiskelijalle ristiinopiskelu tuo laajemmin opintoja tarjolle. Ristiinopiskelua kuvaavat tarkemmin seuraavat piirteet: Ristiinopiskelu voi olla esimerkiksi vapaasti valittavan sivuaineen suorittamista ristiinopiskeluverkostossa tai vaikkapa sitä, että oman pääaineen opetussuunnitelman mukainen opinto suoritetaan toisen yliopiston järjestämänä opetusyhteistyössä. Kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille tarjolla olevat ristiinopiskeltavat sivuaineet ovat Kamun Sivuaineopiskelu UEFissa -sivulla UEFissa […]

Yliopistosanastoa [sivu]

Akateeminen vartti? Demo? Tiedekunta? Kaikkiin näihin ja moneen muuhun yliopistoelämään liittyviin sanoihin ja termeihin löydät vastaukset tästä sanastosta. A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y A Abstrakti Tieteellisten artikkeleiden alussa oleva tiivistelmä. Agora on yksi Joensuun kampusrakennuksista. Agora sijaitsee […]

Opintojen suunnittelu ja HOPS [sivu]

Henkilökohtainen opintosuunnitelmalla eli HOPSilla tarkoitetaan opiskelijan opintojen ajaksi tekemää opiskelun suunnittelutyötä. HOPS on työkalu omien opintojen suunnitteluun ja tavoitteiden selkiyttämiseen. HOPSin avulla pääset lähtötilanteestasi kohti tavoitteitasi ja teet opintoihisi liittyvät valinnat näkyviksi. Suunnittelemalla opintosi niihin liittyvät valinnat ovat tarkoituksenmukaisia ja pystyt myös paremmin välttämään päällekkäisyyksiä. Realistisesti opiskeluja suunnittelemalla pystyt rakentamaan itsellesi yksilöllisen opiskelupolun ja saat […]