Tarkenna hakuasi

Hakutulokset: yksilolliset-jarjestelyt

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2024-2025 [sivu]

Johdanto Tämä on yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan (YHKA) opinto-opas lukuvuodelle 2024-2025. Oppaaseen on koottu opiskeluun ja opintoihin liittyviä ohjeita. Oppaan lopussa ovat tiedekunnan laitosten osuudet. Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Katso opintoyhteisöt-taulukosta omat opintoyhteisösi. Seuraa vähintään oman pääaineesi ja sivuaineidesi opintoyhteisöjä sekä Viva Engage -ryhmiä.Henkilökunnan tarkemmat yhteystiedot löytyvät laitosten verkkosivuilta ja UEF Connectista (avautuu uuteen välilehteen). […]

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2024-2025 [sivu]

Johdanto Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Opiskeluoikeudet Opiskeluoikeuden muutokset Opiskeluoikeuden muutoksia ovat Opintojen suorittaminen ja arviointi Filosofisessa tiedekunnassa sovelletaan osaa uuden, 1.1.2024 voimaan tulleen, koulutuksen johtosäännön määräyksistä vasta 1.8.2025 alkavissa opetussuunnitelmissa (ei siis vielä lukuvuonna 2024-2025, jota tämä opas koskee). Esimerkiksi opintojaksojen arviointia uudistetaan lukuvuosien 2025-2028 opetussuunnitelmiin. Yksilöllisiin opintojärjestelyihin liittyvä neuvonta ja päätösten valmistelu filosofisessa tiedekunnassa:koulutusasiantuntija […]

Päivitettyjä toimintamalleja opiskeluun [uutinen]

Itä-Suomen yliopisto on ottanut käyttöön uudistetut Yksilöllisten opintojärjestelyiden toimintamallin ja Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemisen toimintamallin 1. elokuuta 2023 alkaen. Jokaisella opiskelijalla on oikeus yksilöllisiin opintojärjestelyihin terveydellisten syiden perusteella. Perusteena voi olla mikä tahansa terveydellinen syy, kuten lukihäiriö, aistivamma, mielenterveyden häiriö tai oppimisvaikeus. Yksilöllisiä opintojärjestelyjä voidaan tehdä myös silloin, kun vamman tai sairauden aiheuttama haitta […]

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2023-2024 [sivu]

Johdanto Tämä on yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas lukuvuodelle 2023-2024. Oppaaseen on koottu opiskeluun ja opintoihin liittyvää yliopiston yhteistä tietoa ja ohjeistusta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan (YHKA) tarkennuksia yliopistotason ohjeisiin. Oppaan lopussa ovat tiedekunnan laitosten osuudet. Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Katso opintoyhteisöt-taulukosta omat opintoyhteisösi. Seuraa vähintään oman pääaineesi ja sivuaineidesi opintoyhteisöjä sekä Yammer-ryhmiä.Henkilökunnan tarkemmat […]

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2023-2024 [sivu]

Johdanto Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Opiskeluoikeudet ja opinto-oikeudet Opinto-oikeuden muutokset Opinto-oikeuden muutoksia ovat Opintojen suorittaminen ja arviointi Yksilöllisiin opintojärjestelyihin liittyvä neuvonta ja päätösten valmistelu filosofisessa tiedekunnassa:amanuenssi Erja Vottonenerja.vottonen@uef.fi, puh. 050 442 3884Opintopalveluiden päällikkö Satu Kouki satu.kouki@uef.fi, puh. 050 323 0870Hakeminen ja ohjeet Opintojen hyväksiluku Opinnäytteet: kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma Harjoittelu Kieliharjoittelu Opintoja koskevat määräykset […]

Saavutettavuus ja opiskelu [sivu]

Esteettömyys ja saavutettavuus Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. Opiskelijan tietopankista, Kamusta​, löytyy lisää tietoa: […]

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2022-2023 [sivu]

Johdanto Tämä on yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas lukuvuodelle 2022-2023. Oppaaseen on koottu opiskeluun ja opintoihin liittyvää yliopiston yhteistä tietoa ja ohjeistusta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan (YHKA) tarkennuksia yliopistotason ohjeisiin. Oppaan lopussa ovat tiedekunnan laitosten osuudet. Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Katso opintoyhteisöt-taulukosta omat opintoyhteisösi. Seuraa vähintään oman pääaineesi ja sivuaineidesi opintoyhteisöjä sekä Yammer-ryhmiä.Henkilökunnan tarkemmat […]

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2022-2023 [sivu]

Johdanto Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Opiskeluoikeudet ja opinto-oikeudet Opinto-oikeuden muutokset Opinto-oikeuden muutoksia ovat Opintojen suorittaminen ja arviointi Yksilöllisiin opintojärjestelyihin liittyvä neuvonta ja päätösten valmistelu filosofisessa tiedekunnassa:amanuenssi Elina Nykänenelina.nykanen@uef.fi, puh. 050 430 7238Opintopalveluiden päällikkö Satu Kouki satu.kouki@uef.fi, puh. 050 323 0870Hakeminen ja ohjeet Opintojen hyväksiluku Opinnäytteet: kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma Harjoittelu Kieliharjoittelu Opintoja koskevat määräykset […]

Opintopsykologi [sivu]

Itä-Suomen yliopistossa työskentelee kolme opintopsykologia, joiden työhön kuuluu perustutkinto-opiskelijoiden yksilöohjauksia, pienryhmien vetämistä sekä opiskeluhyvinvoinnin kehittämistyötä. Opintopsykologin ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia ja tukea opintojen sujuvaa etenemistä. Opintopsykologit ovat laillistettuja psykologeja, ja keskustelut heidän kanssaan ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Ensimmäisellä tapaamiskerralla sovitaan mahdollisista jatkotapaamisista ja työskentelyn tavoitteista. Tapaamisia sovitaan yleensä muutamia.  Millaisissa asioissa voin hakeutua […]

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2021-2022 [sivu]

Johdanto Tämä on yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas lukuvuodelle 2021-2022. Oppaaseen on koottu opiskeluun ja opintoihin liittyvää yliopiston yhteistä tietoa ja ohjeistusta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan (YHKA) tarkennuksia yliopistotason ohjeisiin. Oppaan lopussa ovat tiedekunnan laitosten osuudet. Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Katso opintoyhteisöt-taulukosta omat opintoyhteisösi. Seuraa vähintään oman pääaineesi ja sivuaineidesi opintoyhteisöjä sekä Yammer-ryhmiä. Henkilökunna […]