Tarkenna hakuasi

Trainee.fi yhdistää opiskelijat ja työnantajia

Trainee.fi on uusi verkkosivusto, joka yhdistää korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet palkallisia harjoitteluja sekä trainee-ohjelmia tarjoavien työnantajien kanssa. Yhteistyössä mukana on Oikotie Työpaikat.

Sivusto tarjoaa vinkkejä työnhakuun sekä tietoa ajankohtaisista ilmiöistä aina henkilöbrändäyksestä rekrytoinnin trendeihin. Kerromme myös inspiroivia tarinoita työelämästä, jossa tulevaisuuden huippuosaajat ottavat ensimmäisiä askeleitaan.

Vastuullinen kesäduuni-kampanja

Vastuullinen kesäduuni on Taloudellinen tiedotustoimisto TATin ja T-Median luotsaama kampanja, jonka tavoitteena on tarjota yli 60 000 vastuullista kesätyöpaikkaa kesällä 2018.

Mukana kampanjassa on jo yli 400 työnantajaa.  Kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja työtodistus.

Vuoden 2018 kampanjan pääyhteistyökumppanit ovat Telia, Destia, Varma, S-ryhmä, Metsä Group, Barona, Kraton Chemical, Kojamo, Elinkeinoelämän keskusliitto sekä Oikotie Työpaikat.

Savonlinnan kampuskirjastotoimintojen siirto Joensuuhun ja toiminnan päättyminen Savonlinnassa

Savonlinnan kampuskirjaston toiminta päättyy 31.5.2018. Kirjastopalveluita ei Savonlinnan kampuksella ole saatavana 1.6.2018 alkaen, eikä kirjoja voi enää palauttaa Savonlinnaan. Mikäli asiakkaalla on kirjastoaineistoa lainassa 31.5.2018 jälkeen, tulee asiakkaan huolehtia itse aineiston palauttamisesta Joensuun tai Kuopion kampuskirjastoon.

Savonlinnan kokoelman kirjoille annetaan kesän ajaksi pitkä laina-aika, jotta kirjat ovat tarvittaessa käytettävissä.  Savonlinnan tutkimuskirjoille ma 23.4. alkaen ja Savonlinnan kurssikirjoille ma 7.5. alkaen tulee eräpäiväksi 12.9.2018. Pitkät laina-ajat eivät koske Joensuun ja Kuopion kokoelmista lainassa olevia aineistoja ja niiden eräpäiviä.

Savonlinnan kokoelman aineistoihin ei voi tehdä varauksia ja hyllystänoutopyyntöjä 21.5.2018 alkaen. Savonlinnan kirjaston kokoelmat siirretään Joensuuhun ja liitetään osaksi Joensuun kampuskirjaston kokoelmia. Savonlinnasta siirretyt kirjat ovat jälleen käytettävissä kesän kuluessa.

Kirjastokortti ja lainausoikeudet ovat edelleen voimassa Itä-Suomen yliopiston kirjaston muissa toimipisteissä. Asiakkaita pyydetään kuitenkin ilmoittamaan kirjastoon muuttuneet yhteystietonsa.

Henkilökunnan työhuoneissa olevan työhuonekirjallisuuden osalta on tärkeää saada kirjastoon käsiteltäväksi ne yliopiston leimoin ja viivakoodein varustellut kirjat, jotka eivät ole siirtymässä henkilökunnan mukana Joensuuhun. Kirjat pyydetään toimittamaan kirjastoon viimeistään 31.3.2018. Joensuuhun siirtyvää työhuonekirjallisuutta ei tarvitse käyttää kirjastossa tietokantamuutoksia varten.

Kirjasto ei voi ottaa käsiteltäväksi henkilökunnan omia kirjoja.

Lisätietoja:

Savonlinnan kampuskirjasto, p. 0294 45 8404
Marja Maijala, marja.maijala(at)uef.fi, p. 0294 45 8207
Riitta Porkka, riitta.porkka(at)uef.fi, p. 0294 45 8277, kokoelmat

Kirjastonkin maksut ovat perintäkelpoisia

Kirjaston blogista:

Laskutamme lainauksen maksuja keväällä ja syksyllä. Tiedotamme laskutuksista hyvissä ajoin etukäteen, jotta maksut ehtii hoitaa ja välttyä laskutukselta.

Vuonna 2017 lähetimme yli 600 maksulaskua. Laskujen yhteissumma oli 14 000 euroa.

Sinulla on monta tapaa hoitaa kirjaston maksut. Laskun saatuasikin sinun on vielä mahdollista hoitaa maksut kirjaston asiakaspalvelussa tai verkon kautta. Paikan päällä kirjastossa voit maksaa käteisellä tai maksukortilla.

Verkkomaksaminen on vaivatonta, helppoa ja mahdollista lähes 24/7. Pienin maksusumma on kolme euroa. Maksaminen onnistuu UEF-Finnassa: kirjautuneena näet Maksut-välilehdelle kertyneet maksut. Maksurivien jälkeen on kerrottu, mikä summa on maksettavissa verkossa. Jos verkkomaksaminen ei onnistu jostain syystä, ota yhteyttä kirjastoon asian selvittämiseksi.

Palauttamattomia kirjoja laskutamme kuukausittain. Jos palautat kirjat laskutuksen jälkeen, laskutuksesta aiheutuneet kulut (16,00 euroa) jäävät sinulle vielä maksettavaksi.

Seuraa omien lainojen erääntymistä netin kautta, uusi tai palauta kirjat ajallaan. Näin vältyt myöhästymismaksuilta ja kirjan korvausmaksuilta. Kirjaston maksut perustuvat palveluhinnastoon.

Laskuista lähtee yksi maksukehotus.  Maksamattomia maksuja voidaan periä myös oikeusperinnän kautta. Laskutusprosessissa maksukehotuksen jälkeen seuraava vaihe on perintä. Kun lasku on siirtynyt perintään, sitä ei voi enää maksaa kirjaston kassaan, vaan sinun on asioitava suoraan perintätoimiston kanssa. Perintätoimisto lisää laskuun päälle omat kulunsa, jotka ovat huomattavan korkeat.

Kirjaston hoitamattomat laskut aiheuttavat esteitä esim. lainaa ja luottokorttia hakiessa, koska perinnän seurauksena voi olla maksuhäiriömerkintä.

Yliopistolaki 558/2009

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009

Laskutusta koskevissa asioissa ota yhteyttä kirjasto[at]uef.fi, lainaus[at]uef.fi

Opintotukiasioiden käsittely päättyy kaikissa korkeakouluissa 1.1.2018

Korkeakouluopiskelijoiden kaikki opintotukiasiat ratkaistaan 1.1.2018 alkaen Kelassa. Korkeakoulujen opintotukilautakuntien toiminta päättyy ja samalla opintotukihakemusten käsittely lakkaa kaikissa yliopistoissa vuoden 2017 lopussa. Muutos ei edellytä opiskelijalta toimenpiteitä eikä yhteydenottoa Kelaan tai yliopistoon.

Suomen kaikissa korkeakouluissa on ollut opintotukilautakunta, joka on ratkaissut muun muassa opintojen riittävään edistymiseen ja opintotuen enimmäisajan pidentämiseen liittyvät opintotukiasiat.

Opintotukilautakuntien toiminta päättyy 1.1.2018 ja pelkästään korkeakouluopiskelijoita koskevat opintotukitehtävät siirtyvät Kelaan. Samalla päättyy myös yliopistoissa tehtävä opintotuen ratkaisutoiminta. Opintotukihakemuksia on vuonna 2017 käsitelty 8 yliopistossa.

Vuoden 2018 alusta kaikki opintotukiasiat ratkaistaan Kelassa. Opintotuen koko ratkaisutoiminta halutaan keskittää Kelaan, koska muualla tehtävät etuusratkaisut monimutkaistavat etuuksien toimeenpanoa. Muutoksilla halutaan turvata opintotukiasioiden yhdenmukainen ja tehokas käsittely.

Opiskelija, huomioi seuraavat asiat:

  • Opintotukesi maksaminen jatkuu opintotukipäätöksesi mukaisesti, vaikka opintotukihakemuksia käsittelevä yksikkö vaihtuu.
  • Asioi Kelan kanssa kaikissa opintotukiasioissasi.

Näin hoidat opintotukiasiasi Kelassa

Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi) voit hoitaa lähes kaikki opintotukiasiasi. Kelan verkkosivuilla (www.kela.fi/opiskelijat) on kattavasti tietoa opintotuesta sekä muista opintoetuuksista.

Voit hoitaa henkilökohtaiset etuusasiasi myös

Käytettävissäsi ovat myös Kelan some-kanavat: