Hellitä otetta- työkaluja perfektionisteille

Tunnistatko itsessäsi liiallista vaativuutta itseäsi kohtaan? Onko hommiin tarttuminen vaikeaa, kun rima on niin korkealla? Kaipaisitko mahdollisuutta pohtia näitä teemoja turvallisessa ympäristössä ja saada vertaistukea? Sitten tämä ryhmä on Sinulle.

Ryhmässä pohdiskellaan yhdessä myös seuraavia teemoja:

  • miten elää enemmän omien arvojen mukaisesti
  • mitä hyötyä on itsemyötätunnosta
  • kuinka saada enemmän aikaan mutta kokea vähemmän paineita.

Ryhmä toteutetaan loppuvuodesta molemmilla kampuksilla, lähitoteutuksena. Ensimmäiset 9 osallistujaa mahtuu mukaan molemmilla kampuksilla. Ryhmiä vetävät opintopsykologiharjoittelijat, Kuopiossa Tiina Niemelä ja Joensuussa Marinia Sorjonen-Ward. Kysy lisää sähköpostilla: etunimi.sukunimi(at)uef.fi
Ryhmät toteutuvat viikon välein, 1.11.2021 alkaen kuusi kertaa, Joensuussa maanantaisin klo 16-18 ja Kuopiossa maanantaisin klo 15-17. Tarkat paikat ilmoitetaan osallistujille myöhemmin. Ilmoittautuminen tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/381CC6AE8B5FC002. Ilmoittaumiset 27.10.2021 mennessä.

Itä-Suomen yliopiston tietoaineistojen käsittelyohjeet päivitettiin

Tietoturvapolitiikka ja sitä täydentävä muu tietoturvasäännöstö ja -ohjeisto tulee katselmoida ja päivittää säännöllisesti.

Yliopiston tietoaineistojen käsittelysääntöä ja sitä täydentäviä ohjeita on täydennetty ja laajennettu. Tavoitteena on, että ohjeet tukevat päivittäistä tietojenkäsittelyä aiempaa paremmin.

Uudet ohjeet tulevat voimaan välittömästi. Voimassa olevat käsittelyohjeet ovat nähtävissä Heimossa Tietoaineistojen käsittelyohjeet -sivulla (avautuu uudessa välilehdessä) (vaatii kirjautumisen) sekä Tietoturvasäännöt -sivulla (avautuu uudessa välilehdessä) (vaatii kirjautumisen). Tietotekniikkapalvelut vastaa näiden sivujen päivittämisestä sekä uusien ohjeiden jalkauttamisesta.

Lisätietoja: tietoturvapäällikkö Olavi Manninen (avautuu uudessa välilehdessä)

Akateemisen opiskelun taidot (2 op) 18.10.-14.12.2021 ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Ilmoittautumisaikaa Akateemisen opiskelun taidot -opintojaksolle on jatkettu WebOodissa ma 18.10.2021 saakka.

Akateemisen opiskelun taidot -opintojakso on suunnattu ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille, mutta myös pidemmälle ehtineet opiskelijat ovat tervetulleita mukaan, mikäli tilaa jää.

Ryhmäkoon täytyttyä ilmoittautuminen on vielä sallittua, mutta saat ilmoituksen ryhmän täyttymisestä. Mikäli ryhmäkoko on täysi ilmoittautuessasi, voit ilmoittautua mukaan, mutta mukaanpääsysi vahvistetaan vasta ilmoittautumisajan päätyttyä, kun lopullinen osallistujamäärä saadaan tietoon.

Lisätietoja
Opintojakso toteutetaan verkkokurssina 18.10. – 14.12.2021. Luennot järjestetään iltapäivisin klo 16-17.15 välillä etäyhteyden kautta. Luentoja voi seurata omalta tietokoneelta tai kannettavalta laitteelta (ja ne tallennetaan). Luentojen lisäksi opintojaksolla on erilaisia verkko-oppimistehtäviä.

Tutustuthan opintojakson sisältöön ja aikatauluun huolellisesti ja ilmoittaudut vasta, kun olet varma, että voit sitoutua opintojaksolla opiskelemiseen. Opintojakso on haluttu, joten olethan ilmoittautuessasi varma osallistumisestasi.

Ovatko tiedonhakutaidot unohtuneet? Vielä ehdit ilmoittautua syventämään taitojasi!

Kirjaston opintojakso Syventävät informaatiotaidot on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka pro gradun tai syventävien opintojen opinnäytteen yhteydessä haluavat kerrata ja laajentaa tiedonhakutaitojaan työskennellen samalla oman tutkimusaiheensa parissa.

Kurssi on valinnainen ja vapaaehtoinen kurssi, joka ei korvaa perusopiskelijoiden opetussuunnitelmiin kuuluvaa pakollista alakohtaista tiedonhaun kurssia.

Kurssi järjestetään lukuvuonna 2021-2022 Joensuun ja Kuopion kampuksilla sekä syys- että kevätlukukaudella.

  • Joensuun kampuksen opetus 11.10. – 21.11.2021. Ilmoittautuminen syyslukukauden opetukseen on päättynyt.
  • Kuopion kampuksen opetus 1.11. – 5.12.2021. Ilmoittautuminen syyslukukauden opetukseen päättyy 20.10.2021.
  • Joensuun kampuksen opetus 24.1.2022 – 6.3.2022. Ilmoittautuminen kevätlukukauden opetukseen on avoinna.
  • Kuopion kampuksen opetus 1.2.2022 – 4.3.2022. Ilmoittautuminen kevätlukukauden opetukseen alkaa 3.1.2022.
Syventävät Informaatiotaidot
Syventävät Informaatiotaidot

Itä-Suomen yliopiston tietoaineistojen käsittelyohjeet päivitettiin

Tietoturvapolitiikka ja sitä täydentävä muu tietoturvasäännöstö ja -ohjeisto tulee katselmoida ja päivittää säännöllisesti.

Yliopiston tietoaineistojen käsittelysääntöä ja sitä täydentäviä ohjeita on täydennetty ja laajennettu. Tavoitteena on, että ohjeet tukevat päivittäistä tietojenkäsittelyä aiempaa paremmin.

Uudet ohjeet tulevat voimaan välittömästi. Voimassa olevat käsittelyohjeet ovat nähtävissä Heimossa Tietoaineistojen käsittelyohjeet -sivulla sekä Tietoturvasäännöt -sivulla. Tietotekniikkapalvelut vastaa näiden sivujen päivittämisestä sekä uusien ohjeiden jalkauttamisesta.

Lisätietoja antaa tietoturvapäällikkö Olavi Manninen

Uraseurantakysely on alkanut!

Valtakunnallinen uraseurantakysely on alkanut lokakuussa ja Itä-Suomen yliopisto on kyselyssä mukana. Kyselyn kohderyhmää ovat vuonna 2016 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet sekä varhaiskasvatuksen kandidaatin, farmaseutin, lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet. Samanaikaisesti tehdään uraseurantakysely myös tohtorin tutkinnon vuonna 2018 suorittaneille. Kohderyhmään kuuluneita on lähestytty kirjeitse, sähköpostitse tai tekstiviestitse, joten mikäli olet saanut yhteydenoton, toivomme todella että vastaisit siihen!

Uraseurannalla kerätään tietoa valmistuneiden työhön sijoittumisesta ja työurasta. Vastauksia kerätään myös tyytyväisyydestä tutkintoon sekä mitkä tekijät ovat auttaneet työllistymään. Vastaajat voivat myös antaa vinkkinsä siitä mitä taitoja työelämässä tarvitaan juuri nyt. Vastauksilla on oikeasti merkitystä ja niitä hyödynnetäänkin niin opiskelijoiden uraohjauksessa kuin opetuksen kehittämisessäkin. Töissä.fi-palvelu perustuu uraseuranta-aineistoon. Aikaisempien vuosien vastauksia pääsee tarkastelemaan Opetushallituksen Vipunen palvelusta.

Vastaa opiskelijoiden toimeentulokyselyyn ja voita 150 euron arvoinen lahjakortti!

Kyselyn avulla selvitetään opiskelijoiden toimeentuloa, työssäkäyntiä ja asumista sekä niissä tapahtuneita muutoksia.

Kysely tuottaa tarpeellista ja ajankohtaista tietoa yliopisto-opiskelijoiden taloudellisesta tilanteesta ympäri Suomen.

Kyselyn vastauksia käytetään toimeentuloselvityksessä ja opiskelijoiden edunvalvonnassa. Vastauksesi on arvokas ja se auttaa faktapohjaisessa vaikuttamistyössä.

Tutkimuksen toteuttaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Tutkimuksen ovat tilanneet Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen ylioppilaskunta, Turun yliopiston ylioppilaskunta sekä Åbo Akademin ylioppilaskunta.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja voit vastata kyselyyn anonyymisti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa tuloksista.

Kyselyn täyttämiseen kuluu noin 15 minuuttia ja vastausaikaa on 31.10. asti.

ISYYn vastaajien kesken arvotaan 150 euron arvoinen lahjakortti S-ryhmään.

Lämmin kiitos vastauksistasi!

Sähköinen Webpropol-kyselylomake (avutuu uuteen välilehteen)

Lisätietoja:
Pekka Koivaara, edunvalvonta-asiantuntija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, p. 044 576 8465, soko@isyy.fi
Aino Pietarinen, tutkija, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, aino.pietarinen@otus.fi

Peppi-opiskelijainfo ja kyselytunti tulossa!

Peppi-järjestelmäkokonaisuus otetaan käyttöön Itä-Suomen yliopistossa loppuvuodesta 2021. Peppi korvaa WebOodin, eli järjestelmänvaihdos koskettaa kaikkia UEF-opiskelijoita.

Kaikki UEF-opiskelijat ovat tervetulleita Peppi-infoon kuulemaan Peppi-järjestelmäkokonaisuudesta ja sen käyttöönotosta.

Peppi-opiskelijainfo pidetään suomeksi keskiviikkona 13.10.2021 klo 15.00-16.00 osallistu Zoomilla.
Englanninkielinen Peppi-opiskelijainfo pidetään perjantaina 15.10.2021 klo 15.00-16.00 osallistu englanniksi Zoomilla.

Infotilaisuudes tallennetaan ja tallenne jaetaan jälkikäteen Peppi-Yammerissa ja Peppi-käsikirjassa (kirjaudu UEF-tunnuksella).

Ennakkoon ja infon aikana kysymyksiä voi esittää Padletin kautta.

Open Access -viikko 25.-31.10.

Suuntaudutko tutkijaksi? Myös opiskelijat ovat tervetulleita oa-viikon tapahtumiin.

Open Science Cafe Online #1: Tunnistaudu tutkijaksi! ti 26.10. klo 14.15–15.45

Mikä ORCID? Ja miksi? Voiko ilman tutkijatunnistetta edes julkaista? Liittyykö se jotenkin myös tutkimusrahoitukseen? Tule mukaan kuulemaan lisää, keskustelemaan sekä saamaan ja antamaan vertaistukea! Tilaisuus on vapaamuotoinen. Ei ilmoittautumista. 

Tutkijoiden dataosaaminen ja -tarpeet esiin: työpaja tutkijoille ke 27.10. klo 13–15

Työpajassa pohditaan tutkimusaineistoihin ja niiden hallintaan liittyvää asiantuntemusta, osaamista ja tuen tarvetta tutkimuksen arjessa ja sen eri vaiheissa. Työpajassa kerättävää tietoa hyödynnetään tieteenalakohtaisten datanhallinnan tuen ja ohjeiden kehittämiseen. Ilmoittaudu viimeistään 20.10.

Open Science Cafe Online #2: Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen to 28.10. klo 12.30–13.30

Mietityttävätkö kirjoittajamaksut?  Oletko jo tutustunut UEFin julkaisuarkistoon eRepoon? Mitä ottaa huomioon verkkojulkaistaessa eRepossa? Entä miten rinnakkaistallentaminen eRepoon toimii? Tule mukaan kuulemaan lisää, keskustelemaan sekä saamaan ja antamaan vertaistukea! Tilaisuus on vapaamuotoinen. Ei ilmoittautumista. 

Seuraa myös kirjaston blogia

Kansainvälinen viikko 26.-29.10!

Kv-liikkuvuuspalvelut järjestävät Kansainvälisen viikon lokakuussa 26.–29.10. Viikon aikana pidämme infotilaisuuksia vaihtokohteista sekä paikan päällä kampuksilla että etänä Zoomissa.

Pidämme viikon päätteeksi Zoom-infon vaihtoon hakemisesta ja Q&A-tilaisuuden, jossa voit kysellä meiltä vaihtoon liittyvistä asioista. Voit myös lähettää meille kysymyksiä etukäteen Webropol-lomakkeella.

Käy siis katsomassa ohjelmamme Kamun Vaihto-opiskelun tapahtumat -sivulta ja tule mukaan!